PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 253--265
Tytuł artykułu

Event sportowy w procesie budowania społecznej tożsamości. Ujęcie teoretyczno-analityczne

Warianty tytułu
Sport Event in the Process of Building the Social Identity. A Theoretical and Analytical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest analiza wpływu eventu sportowego na kształtowanie się społecznej tożsamości aktywnych jego uczestników, tj. biegaczy maratonów. Zastosowana w artykule metoda komparatystyczna i porównawcza umożliwiły zbadanie czynników tworzących społeczną tożsamość, wśród których kluczową rolę odegrał motyw uczestnictwa i subkultura biegaczy maratonów. W części pierwszej artykułu wydobyto swoistość eventów sportowych, z podkreśleniem jej składników jakościowych, bazujących na niezwykłym doświadczaniu i intensywności przeżyć. W części drugiej postawiono pytanie o kształtowanie się społecznej tożsamości jego uczestników. W tym wypadku przedmiotem teoretycznego namysłu i analiz są motywy uczestnictwa w evencie sportowym, jakim jest maraton. Ich identyfikacja jest okazją do prezentacji tego, co sprzyja cielesno-duchowej samorealizacji w uprawianiu biegów maratońskich. W kolejnych częściach artykułu analizie poddano subkulturę maratończyków oraz doświadczenie autentyczności przeżyć, które jest opisywane za pomocą kategorii flow. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to analyse the impact of a sport event on the formation of the social identity of its active participants, i.e. marathon race runners. The applied in the article comparative method enabled surveying the factors forming the social identity, among which the key role was played by the motive of participation and the subculture of marathon runners. In the first part of the article, the author gets an individual nature of sport events, with an emphasis of its qualitative components, based on an unusual experience and intensity of feelings. In the second part, he asked the question of formation of the social identity of its participants. In this case, the matter of theoretical consideration and analyses is the motives of participation in the sport event, i.e. marathon. Their identification is an occasion to present what is conducive to physical and spiritual self-realisation in pursuance of marathons. In the further parts of the article, the author analysed the subculture of marathon runners and the experience of authenticity of feelings which are described with the flow category. The article is of the overview and research nature. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
253--265
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Albers A. (2004), Sport als Imageträger im Tourismus: Auswirkungen und Chancen eines Sportevents für Destinationen, Selbstverlag des Faches Geographie, Fakultät für Kulturwissenschaften, Universität Paderborn, Paderborn.
 • Bandura A. (1994), Self-Efficacy, (w:) Ramachandran, V.S., Vilayanur S. (Eds.), Encyclopedia of human behavior, San Diego.
 • Baumeister R.F. (1994), Self-Esteem, (w:) Ramachandran V.S., Vilayanur S. (Eds.), Encyclopedia of human behavior, San Diego.
 • Beyer E. (Hg.) (1992), Wörterbuch der Sportwissenschaft, Hofmann, Schorndorf.
 • Bolz N. (1998), Chaos Und Simulation, München.
 • Brewer M. B. (1991) The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time, "Personality and Social Psychology Bulletin", Vol. 17(5).
 • Burke P.J., Reitzes D.C. (1991) An Identity Theory Approach to Commitment, "Social Psychology Quarterly", Vol. 54(3).
 • Burke P.J. (1980), The Self: Measurement Implications from a Symbolic Interactionist Perspective, "Social Psychology Quarterly", Vol. 43(1).
 • Callero P.L. (1985), Role-Identity Salience, "Social Psychology Quarterly", Vol. 48(3).
 • Csikszentmihalyi M. (1975), Play and Intrinsic Rewards, "Journal of Humanistic Psychology", Vol. 15(3).
 • Csikszentmihalyi M. (1992), Flow. Das Geheimnis des Glücks, 2. Aufl., Stuttgart.
 • Donnelly P., Young K.M. (1988) The Construction and Confirmation of Identity in Sport Subcultures, "Sociology of Sport Journal", Vol. 5(3).
 • Dybała M. (2013), Polska adaptacjakwestonariusza motywów biegaczy, "Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu", nr 40.
 • Fuchs-Heinritz, Werner, Lautmann, Rüdiger i in. (Hg.) (1994), Lexikon zur Soziologie. Opladen.
 • Gebhardt W., Hitzler R., Pfadenhauer M. (2000), Events - Soziologie des Außergewöhnlichen,Opladen.
 • Getz D. Cheyne J. (1997), Special Event Motivations and Behaviour, (w:) Ryan C. (Ed.), The Tourist Experience - A new introduction, Cassel.
 • Goffman E. (1969), Strategic Interaction, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Heinemann K. (1995), Einführung in die Ökonomie des Sports, Verlag Hofmann, Schorndorf.
 • Horn M., Zemann C. (2002), Erfassung und Bewertung sozioökonomischer Wirkungen von Sportgroßveranstaltungen, (w:) Freyer W., Groß S. (Eds.), Tourismus und Sport-Events, FIT Forschungsinstitut für Tourismus, Dresden.
 • Horton R.S., Mack D.E. (2000), Athletic Identity in Marathon Runners: Functional Focus or Dysfunctional Commitment?, "Journal of Sport Behavior", Vol. 23(2).
 • Jafari J. (Ed) (2000), The Encyclopaedia of tourism, Routledge, London.
 • Hogg M.A., Terry D.J., White K.M. (1995), A tale of two theories: A critical comparison of identity theory with social identity theory, "Social Psychology Quarterly", Vol. 58(4).
 • Jones I. (2006) Examining the characteristics of serious leisure from a Social Identity Perspective, (w:) Elkington S., Jones I., Lawrence L. (Eds.), Serious Leisure: Extensions and Applications, Eastbourne.
 • Kane M. J. Zink R. (2004) Package adventure tours: markers in serious leisure careers, "Leisure Studies", Vol. 23(1).
 • Lutz R. (1989) Laufen und Läuferleben. Zum Verhältnis von Körper, Bewegung und Identität, Frankfurt.
 • Lutz R. (1991), Festliche Laufkultur. Anspruch und Wirklichkeit einer Breitensportbewegung, (w:) Kuhlmann D., Schulke H.J. (Eds.), Perspektiven der Laufbewegung. Referate der Tagung an der Willi Weyer Akademie, Führungs- und Verwaltungs-Akademie Berlin des Deutschen Sportbundes 1989-1991, Frankfurt.
 • Mead G.H. (1934), Mind, self, and society from the standpoint of a social behaviourist, University of Chicago Press, Chicago.
 • Maguire J. i in. (2002), Sport worlds: a sociological perspective, Human Kinetics, Champaign.
 • McPherson B.D., Curtis J.E., Loy J.W. (1989), The Social Significance of Sport. An Introduction to the Sociology of Sport, Champaign.
 • Menz M. (2014), Deutschland 2002: Eine Freizeit- und Erlebnisgesellschaft? Eine kritische Analyse der Theorien von Gerhard Schulze und Horst W. Opaschowski, Verlag, Hamburg.
 • Masters K., Ogles B., Jolton J.A. (1993), The development of an instrument to measure motivation for marathon running: The Motivations of Marathoners Scale (MOMS), "Research Quarterly for Exercise and Sport", Vol. 64.
 • Reinhold Gerd (Hg.) (2000), Soziologie-Lexikon, Oldenburg, München, Wien.
 • Rucht D. (1995), Kollektive Identität: Konzeptionelle Überlegungen zu einem Desiderat der Bewegungsforschung, "Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen Jg.", 8, Heft 1.
 • Schulze G. (2003), Vier Faktoren für wirkungsvolle Events, (w:) Troisen G., Dinkel M. (Hrsg.), Ökonomische Dimensionen von Sportevents: Faktoren, Fallbeispiele, Folgerungen, 2. Aufl., Butzbach-Griedel.
 • Schulze G. (1992), Die Erlebnis-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus-Verlag, Frankfurt am Main.
 • Shamir B. (1992), Some Correlates of Leisure Identity Salience: Three Exploratory Studies, "Journal of Leisure Research", Vol. 24(4).
 • Stampfli-Marzaroli S. (2000), Künstliche Erlebniswelten und Events. Der Beitrag Georg Simmelsan das Verständnis des (post-)modernen Freizeit- und Konsumerlebnisses, Soziologisches Institut der Universitat Zurich, Zurich.
 • Stryker S. (1987), Identity Theory: Developments and Extensions, (w:) Yardley K., Honess T. (Eds.), Self & Identity: Psychosocial Perspectives, Chichester.
 • Schack T. (2000), Laufsucht und Aspekte von Ausdauersport aus einer gesundheitspsychologischen Perspektive, (w:) Ziemainz H., Schmidt U., Stoll O. (Hrsg.), Psychologie in Ausdauersportarten, Butzbach-Griedel.
 • Shipway R., Jones I. (2007), Running Away from Home: Understanding Visitor Experience and Behavior at Sport Tourism Events, "International Journal of Tourism Research", Vol. 9(5).
 • Shipway R., Jones I. (2008), The Great Suburban Everest: An `Insiders´ Perspective on Experiences at the 2007 Flora London Marathon, "Journal of Sport & Tourism", Vol. 13(1).
 • Stets J.E., Burke P.J. (2000), Identity Theory and Social Identity Theory, "Social Psychology Quarterly", Vol. 63(3).
 • Stebbins R.A. (1982), Serious Leisure: A Conceptual Statement, "The Pacific Sociological Review", Vol. 25(2).
 • Stoll O., Würth S., Ogles B. (2000), Teilnahmemotive von Marathon und Ultramarathonläufern, "Sportwissenschaft", No. 30. Jg. (1).
 • Suska M. (2001), Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży, (w:) Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Turner V. (1969), The Ritual Process, Chicago.
 • Wang N. (1999), Rethinking Authenticity in Tourism Experience, "Annals of Tourism Research", Vol. 26(2).
 • Wochnowski H. (1996), Veranstaltungsmarketing. Grundlagen und Gestaltungsempfehlungen zur Vermarktung von Veranstaltungen, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Zeifang J.P. (2010), Bedeutung der sozialen Identität für den Erfolg von Sportevents - Eine videografische Analyse der Einflussfaktoren im Marathon, Universitat Bayreuth, Bayreuth.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.