PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 389--398
Tytuł artykułu

Wpływ rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na jakość życia mieszkańców w gminie Dobra

Warianty tytułu
Impact of the Sport and Recreation Infrastructure Development on the Quality of Life of Dobra Municipality's Inhabitants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość życia człowieka zależy od kilku czynników, wśród których największą rolę odgrywa styl życia. Prawidłowe odżywianie się oraz systematyczna aktywność fizyczna to podstawowe elementy zdrowego stylu życia. Brak regularnych ćwiczeń fizycznych jest przyczyną powstawania wielu chorób przewlekłych. Wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa można uzyskać przede wszystkim przez działania mające na celu zwiększenie dostępności do sportu i aktywności fizycznej oraz wyrobienie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności. Niewystarczająca dostępność do sportu i aktywności fizycznej dużej części społeczeństwa stanowi ważną barierę ograniczającą aktywność fizyczną Polaków. Zniesienie tej przeszkody może w znacznej mierze zwiększyć efektywność programów propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Celem pracy jest ocena wpływu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz działania władz samorządowych w gminie Dobra na podniesienie jakości życia mieszkańców. Gmina Dobra to przykład efektywnej pracy władz samorządowych, aktywnych środowisk lokalnych zintegrowanych na wspólny cel, tj. poprawę jakości życia mieszkańców. Różnorodność i atrakcyjność imprez organizowanych w gminie powodują, że z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie uczestnictwem w aktywności sportowo-rekreacyjnej Gminy. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The human quality of life depends on several factors among which the greatest role is played by the lifestyle. Proper nutrition and systematic physical activity are the basic elements of healthy lifestyle. Lack of regular physical exercises is the reason of occurrence of many chronic diseases. Growth of the level of society's physical activity can be achieved, first of all, by the measures aimed at an increase of accessibility of sports and physical activity as well as getting into the habit of permanent care of maintaining the level of fitness. Insufficient accessibility of sports and physical activity of a big part of the society is a crucial barrier limiting Poles' physical activity. Removal of this obstacle may considerably increase effectiveness of the programmes promoting physical activity and healthy lifestyle. An aim of the article is to assess the impact of the sport and recreation infrastructure development as well as measures undertaken by the self-government authorities in Dobra Municipality on the inhabitants' quality of life. Dobra Municipality is an example of an effective work of the self-government authorities, active local milieus integrated onto the common objective, i.e. improvement of the quality of life of inhabitants. Variety and attractiveness of the events being organised in the municipality cause that form year to year there can be observed the greater and greater interest in sport and recreation activity of the municipality. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
389--398
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Kogut-Jaworska M. (2011), Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 690, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79.
 • Ministerstwo Sportu (2007), Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku, Warszawa, http://www.msport.gov.pl/sport [dostęp: 10.04.2015].
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (2016), http://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12270850/12281779/12281780/dokument164277.pdf [dostęp: 02.05.2016].
 • Rogala A. (2011), Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 690, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79.
 • Sieńko-Awierianów E., Chudecka M., Eider J. (2015a), Wpływ doświadczenia sportowego rodziców na uczestnictwo w zajęciach sportowych dzieci, "Marketing i Rynek", nr 1.
 • Sieńko-Awierianów E., Eider J. Stępień-Słodkowska M. (2015b), Wpływ klubów sportowych na rozwój kultury fizycznej oraz integrację społeczną w środowisku wiejskim na przykładzie Elite Sport Club w Mierzynie, "Marketing i Rynek", nr 11.
 • Stępień-Słodkowska M., Sieńko-Awierianów E., Eider J. (2015), Rola szkółek piłkarskich w kształtowaniu postaw wobec kultury fizycznej u dzieci na przykładzie Akademii piłki nożnej "Gemellus", "Marketing i Rynek", nr 11.
 • Sygit M., Sygit K. (2008), Wychowanie zdrowotne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Śniadek J. (2011), Rola sportu w promocji miast, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 690, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79.
 • http://eregion.wzp.pl/gminy/dobra-szczecinska [dostęp: 04.04.2016].
 • http://szczecin.stat.gov.pl [dostęp: 06.04.2016].
 • http://www.rbako.republika.pl/Wydatki_bud%C5%BCetu_pa%C5%84stwa_polskiego_w_latach_2010-2012.pdf [dostęp: 02.05.2016].
 • http://dobraszczecinska.pl/images/pdf/folderpromocyjny/folder-gminadobra.pdf [dostęp: 04.04.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.