PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 61--70
Tytuł artykułu

Współczesny kryzys niedoboru talentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Crisis of Shortage of Talent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia i zmieniającej się roli zarządzania talentami w organizacji w dobie kryzysu talentów na rynku pracy. Autor stawia za hipotezę badawczą twierdzenie, iż brak utalentowanych pracowników nie stoi tylko po ich stronie, bowiem często pracodawcy nie zauważają potencjału u swoich pracowników oraz nie inwestują w ich rozwój. Problem ma więc odzwierciedlenie zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Problematyka braku talentów w organizacjach została zawarta w poszczególnych punktach, w których poruszono następujące kwestie: w pierwszej części wyjaśniono pojęcia talentu, zarządzania talentami oraz przedstawiono podział talentów w organizacji. Następnie opisano rosnące znaczenie talentów w organizacji co wynika z konkurencyjności oraz zmieniającego się otoczenia. Kolejna część artykułu prezentuje wyniki międzynarodowych badań nad niedoborem talentów na rynku pracy. Ostatnia część stanowi o strategii zarządzania talentami w dobie kryzysu ich występowania oraz wskazuje, iż problem ten nie wynika tylko z braku umiejętności i kompetencji pracownika. Metody badawcze, którymi posłużono się przy weryfikacji hipotezy badawczej opierają się na krytycznej analizie literatury krajowej i zagranicznej oraz na przeglądzie danych wtórnych, opublikowanych przez Manpower Group i International Institute for Management Development. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a new approach and the changing role of talent management in the organization during the crisis of talent in the labor market. The author assumes that the lack of skilled workers is not only on their side, because employers often do not notice the potential of their employees and do not invest in their development. The problem is therefore reflected the two sides. The problem of the lack of talent in organizations has been included in individual points, which addressed the following issues: the first part explains the concept of talent, talent management and a breakdown of talent in the organization. Then described the growing importance of talent in the organization as a result of competitive and changing environment. Another part of the article presents the results of international research on the shortage of talent in the labor market. The last part is about the talent management strategy in times of crisis, their occurrence and indicates that this problem is not only due to lack of skills and competencies of the employee. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • H. Bieniok, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2008, s. 415.
 • J. Cannon, R. McGee, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery. Wyd. Woulters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 59.
 • M. Cielemęcki, Zarządzanie talentami - "korporacyjny neologizm" czy wymóg współczesności?. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 200.
 • K. Huk, Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. W: J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 382, Wrocław 2008, s. 308.
 • J. Hudson, Tackling the Economic Crisis. Has HR Leamed From the Past. es.hudson.com/Portals/shared_files/hr-survey-report.pdf, [dostęp: 12.09.2016].
 • T. Ingram, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 23.
 • J. Kopeć, Dylematy zarządzania talentami. W: T. Witkowski, S. Listwan, (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Wyd. Difin S.A. Warszawa 2008, s. 289.
 • K. Nowakowska, Polski rynek pracy nie dla talentów. Pracodawcy nie potrafią docenić wartościowych pracowników. Gazeta Prawna, [dostęp: 15.09.2016], http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/938363,rynek-pracy-talenty-pracownicy.html.
 • J. Tabor, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Poltex, Warszawa 2013, s. 18.
 • J. Pochopień, Zarządzanie talentami. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91, Warszawa 2011, s. 212.
 • A. Pocztowski, Zarządzanie talentami w organizacji. Wyd. Woulters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 45.
 • A. Robertson, G. Abbey, Zarządzanie talentami. Wykorzystuj najzdolniejszych pracowników. Wyd. Woulters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 50-59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.