PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 254--270
Tytuł artykułu

Względność informacji prezentowanych w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez szpitale publiczne w Polsce

Warianty tytułu
Relativity of Information Presented in Statistical Reports Prepared by Public Hospitals In Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zbiór sprawozdań sporządzanych przez podmioty lecznicze jest rozległy. Sprawozdania te w znacznej części sporządzane są na cele statystyczne. Mają one charakter finansowy, niefinansowy i mieszany. W artykule przedstawiono zakres całościowej sprawozdawczości podmiotów leczniczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości o charakterze statystycznym. W wyniku badania wybranych sprawozdań statystycznych sporządzanych przez publiczne podmioty lecznicze wskazano obszary niejednolite, mogące kształtować różny obraz sytuacji finansowej elementów systemu ochrony zdrowia. Równocześnie wskazano złożoność systemu sprawozdawczości statystycznej w publicznych podmiotach leczniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The set of reports prepared by health care entities is extensive. Many of these reports are presented for statistics goals. There are financial, non-financial and mixed reports. The article presents the scope of the whole reporting system in health care entities in Poland, with particular focus on its statistical character. The study reports some areas of statistical reports which tend to be presented in many different ways, which may result in a different view of financial position of a health care system's elements. Simultaneously, the complexity of the statistical reporting system in public health care services is presented. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
254--270
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • GUS, 2014, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kiedrzynek, M., 2014, Refundacja wynikająca z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w: Dziubińska, M., Janus, A., Kostrubiec, J., Sroka, T., Szczęśniak, P. (red.), Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1773.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz.1447.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2014 r., poz. 119 ze zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw, Dz.U. nr 152, poz. 1271 ze zmianami.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzysprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015, Dz.U. z 2015 r., poz. 561.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, Dz.U. z 2015 r., poz. 1304.
 • Statistical Issues in Assesing Hospital Performance, 2012, Committee of Presidents of Statistical Societes, CMS, s. 31.
 • Szewieczek, A., Strojek-Filus, M., 2015, Behavioral Aspects in Obligatory Reports of Public Hospitals in Poland, Chinese Business Review, vol. 14, no. 11, s. 513-527. DOI: 10.17265/1537-150/2015.11.001, http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab4c628bea.pdf [dostęp: 31.01.2016].
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. nr 88, poz. 349 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zmianami.
 • Walshe, K., Smith, J., 2011, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 159-175.
 • Wasilewski, D., Nyczaj, K., 2013, Problem liczby szpitali w Polsce w kontekście ich definicji i statystyki publicznej, w: Węgrzyn, M., Łyszczak, M., (red.), Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 319, s. 84-93.
 • Witczak, I., 2009, Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, CeDeWu, Warszawa.
 • Wolters Kluwer, 2011, Czy tzw. nadwykonania oraz świadczenia zdrowotne ratujące życie wykonywane ponad limit określony w umowie z NFZ należy umieszczać w rocznym planie finansowym SP ZOZ-u w planie przychodów?, www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/czy-tzw-nadwyko nania-oraz-swiadczenia-zdrowotne-ratujace-zycie-wykonywane-ponad-limit-okreslony-w-umowie-z-nfz-nalezy-umieszczac-w-rocznym-planie-fi nansowym-sp-zoz-u-w-planie-przychodow,16229.html[dostęp: 30.01.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.