PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, iss. 1 | 38--50
Tytuł artykułu

Legal and Economic Aspects of the Financial Independence of Communes in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The commune (gmina) in Poland is a local unit of territorial self-government is determined by its particular location and possession of its own name. It is also associated with the social tradition, which is characterized by a tight-knit bond between its inhabitants, the identity of people inhabiting the area, as well as fulfilling basic needs within its boundaries. The territorial self-government of commune is entitled to make decisions concerning all the issues referring to local communities, except for the ones restricted for the state institutions or regional units1. The term referring to the institution of territorial self-government is not unambiguous. Colloquially self-government means self governing and managing one`s own issues independently. In legal regulations determining the system of state administration the term refers to free and independent performing of the state functions of administrative character by particular bodies.(fragment of text)
Rocznik
Strony
38--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • J. Białocerkiewicz, Organizacje europejskie i ich standardy prawne [European organizations and their law standards], Włocławek 2003.
 • A. Borodo, Polskie prawo fnansowe, zarys ogólny [Polish fnancial law], Toruń 2003.
 • A. Borodo, Samorząd terytorialny, System prawnofnansowy [Territorial self-government. Law and fnance system], Warszawa 2006.
 • A. Dylus, Idea subsydiarności a integracja Europy [Subsidiarity and European integration], "Państwo i prawo" 1995, vol. 5.
 • J. Erbel, Budżet partycypacyjny. Teraz w Warszawie! [Participatory budgeting, now in Warsaw], 14.09.2012 "Krytyka Polityczna", http://www.krytykapolityczna.pl/Serwismiejski/ErbelBudzetpar-tycypacyjnyTerazwWarszawie/menuid-113.html, [14.09.2014].
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu [Polish constitutional law], Warszawa 2012.
 • Z. Gilowska, Autonomia fnansów lokalnych [Autonomy of the local fnancing], "Samorząd terytorialny", 1992, vol. 5.
 • A. Ignasiak-Szulc, K. Kiljan, Partycypacja społeczna w procesie budowania strategii rozwoju regionalnego lokalnego, Zapiski Kujaw-sko-Dobrzyńskie T. 17: Gospodarka (XX - początek XXI wieku) [Participatory democracy in building strategy of local region, Kuia-via-Dobrzyn notes 20th and 21st century], Włocławek 2002.
 • M. Jastrzębska, Dochody gmin, powiatów i województw [Commune, county and voivodeship income], "Samorząd terytorialny" 1999, vol. 10.
 • • L. Jędrzejewski, Polityka fnansowa jednostek samorządu terytorialnego [Financial politics of territorial self-government units], Gdańsk 2004. A. Kisielewicz, Samodzielność Gminy (w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego) [Autonomy of the commune in the light of the jurisdiction of the Supreme Administrative Court of Poland], Warszawa 2002.
 • C. Kosikowski, E. Ruśkowski (eds.), Finanse publiczne i prawo fnansowe [Public fnances and fnance law], Warszawa 2003.
 • A. Myna, Rozwój lokalny. Regionalne strategie rozwoju. Regionalizacja [Local development - strategies], "Samorząd Terytorialny" 1998/11.
 • J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna [Catholic Social Teaching], Warszawa 1988.
 • S. Owsiak, Finanse publiczne, teoria i praktyka [Public fnances - theory and practice], Warszawa 1999.
 • S. Owsiak (ed.), Budżet władz lokalnych [Local fnances], Warszawa 2002.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna [Administrative law], Toruń 1999.
 • W. Miemiec, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność fnansowa gmin - wybrane zagadnienia teoretyczno-prawne [European Charter of Territorial Self-government as the set of rules regulating fnancial independence of the communes - selected problems], "Samorząd terytorialny" 1997, vol. 10.
 • L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego [Finances of territorial self-government], Wrocław 2004.
 • Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej [Basic documents of Council of Europe on social politics], Warszawa 1997.
 • E. Ruśkowski, Autonomia podatkowa samorządu terytorialnego a decentralizacja władzy publicznej [Ta x autonomy of territorial self-government versus decentralization of power], (in:) Regulacje prawno - podatkowe i rozwiązania fnansowe "Pro publico bono" [Ta x regu-lations and fnancial solutions. "Pro publico bono"], Toruń 2002, p. 235-240.
 • A. Strzelecki, Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w Województwie Kujawsko-Pomorskim [Innovation and entrepreneurship in Kuyavia and Pomerania], "Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania" vol. 4, Bydgoszcz 2013.
 • A. Strzelecki, Samodzielność jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego [Autonomy of support units of the territorial self-gov-ernment], "Zarządzanie Publiczne" Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4(12)2010, Kraków 2011.
 • A. Strzelecki, Zaangażowanie kapitału ludzkiego rad dzielnicowych i osiedlowych w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców [Local coun-cils in fulflling needs of communities], (in): Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, [Regional economy of Poland during global crisis], Z. Strzelecki (ed.), Warszawa 2011.
 • A. Strzelecki, Samorządność w dzielnicach i osiedlach [Self-government in the neighborhood], "Wójt i jego gmina" 6(49) 2010.
 • A. Strzelecki, Ograniczenia w samodzielności jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego [Limitations of autonomy of support units of territorial self-government], (in:) Administracja od samorządu po organizacje międzynarodowe [Administarion - be-tween self-government and international organizations], A. Zaborowska (ed.), Toruń 2010, s. 150-170.
 • A. Strzelecki, Zaangażowanie mieszkańców miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach jednostek pomocniczych w zarządzaniu wspólnota lokalną [Kuyavia and Pomerania citi-zens in governing local community], (in:) Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Šrodkowej [Ten and now - self-government in Central Europe], Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (eds.), Bydgoszcz 2013, p. 215-228.
 • A. Strzelecki, Podstawy autonomii i decentralizacji w systemie fnansów samorządu terytorialnego [Basics of autonomy of self-gevernment fnancing], (in:) Zarządzanie fnansami lokalnymi [Managing local fnancing], A. Kożuch, A. Mirończuk (eds.), Białystok 2005, p. 30-50.
 • J.W. Tkaczyński, Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej [Subsidiarity in Maastricht Treaty], "Samorząd Terytorialny" 1998, vol. 10.
 • A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, zagadnienia administracyjno-prawne [Autonomy of the commune - law and administration], Warszawa 2002.
 • Z. Witkowski (ed.), Prawo Konstytucyjne [Constitutional law], Toruń 1998.
 • H. Zalewski, System zamówień publicznych w Polsce [Public auction system in Poland], Gdańsk 2002.
 • W. Ziółkowska, Finanse publiczne, teoria i zastosowanie [Public fnances - theory and application], Poznań 2002.
 • https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny/04%2009%202013 [11.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.