PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 39 (3) Innowacyjność to rozwój : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 221--234
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza systemów ratowniczych w wybranych państwach z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Określenie zakresu benchmarkingu przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparative Analysis of Emergency Systems in Selected Countries of the National Firefighting and Rescue System. Define the Scope of Benchmarking by the National Firefighting and Rescue System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikacja pokazuje wyniki analizy porównawczej w zakresie wybranych elementów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Badaniami objęto takie kraje jak: Niemcy, Austria, Francja, Anglia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosję, Japonię oraz Polskę. Zbadano nie tylko standardowy wskaźnik nasycenia funkcjonariuszami, ale w publikacji uwzględniono takie elementy jak wskaźnik bezpieczeństwa ratowniczego państwa w oparciu o wszystkich ratowników, zarówno zawodowych jak i wolontariuszy. Kolejnym elementem, który został poddany analizie jest zbadanie nasycenia baz strażackich w stosunku do liczby chronionych mieszkańców. Powyższe dane pozwoliły na utworzenie wskaźników bezpieczeństwa bazowego i bezpieczeństwa ratowniczego badanych krajów. Innym istotnym elementem publikacji jest stworzenie map dostawców usług w zakresie transportu medycznego, który jest istotnym składnikiem zarządzania kryzysowego. Odpowiednia ilość personelu i sprzętu pozwoli na szybkie przemieszczenie dużej ilości osób poszkodowanych na dalsze odległości. Ostatnim składnikiem artykułu jest badanie jakościowe usług transportu medycznego, które zostało również wykonane za pomocą techniki mapowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication shows the results of the comparative analysis in terms of selected elements of the internal security of the country. The study included countries such as Germany, Austria, France, England, the United States of America, Russia, Japan and Poland. It examined not only the standard indicator of the amount of officers, but also such elements as rescue security index on the basis of all the rescuers, both professional and volunteers. Another element that has been analyzed was investigating the amount of firefighters bases in relation to the number of protected people. These data allowed for the creation of safety indicator of base security and rescue of the countries surveyed. Another import_ant element of the publication creating a map service provider in the field of medical transport, which is an essential component of crisis management. The right amount of personnel and equipment will allow for quick movement of a large number of people injured on longer distances. The final component of the article is the study of the quality of medical transport services, which was also performed using mapping techniques. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Gajda A., Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • [2] Kurowski D., Ramowe wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie sposobu przeprowadzania gotowości inspekcji operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, KG PSP Warszawa 2011.
 • [3] Sosnowski Z. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1722 w sprawie kryteriów przydziału środków finansowych na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, 09.06.2008.
 • [4] Wruß J. Brandschutzratgeber, Bundesministerium für Inneres, Kufstein 2005.
 • [5] Prevost L., Les statistiques des services d'incidendie et de secours, Minstere de L'interieur, Docteur Dervaux 2015.
 • [6] [klinikum-graz.at/cms/beitrag].
 • [7] [www.destatis.de].
 • [8] [www.statistic.at].
 • [9] [www.insee.fr] - evolution de la population jusqu'en.
 • [10] [www.theguardian.com.uk].
 • [11] [census.gov].
 • [12] [gks.ru].
 • [13] [stat.go.jp].
 • [14] [stat.gov.pl].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.