PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 39 (3) Innowacyjność to rozwój : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 283--296
Tytuł artykułu

Zarządzanie bezpieczeństwem procesów - zarys problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Processes Safety Management - an Outline of the Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo to naczelna potrzeba człowieka, ponieważ dotyczy jego rozwoju społecznego i cywilizacyjnego, a także prowadzi do ograniczenia lęku, obaw i niebezpieczeństw. W odniesieniu do działalności przedsiębiorstw należy zwrócić szczególną uwagę na poziom bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych. Podejście to określane jako zarządzanie bezpieczeństwem procesów (Process Safety Management). Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty bezpieczeństwa oraz systemu bezpieczeństwa procesów w rozumieniu przepisów dyrektywy 2012/18/UE sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Safety is a major human need, because it refers to social development and civilization, and also leads to a reduction of anxiety, fears and dangers. With regard to the activities of enterprises should be pay a particular attention to the level of safety in production processes. This approach is referred to as Process Safety Management. The aim of the article is present the essence of safety and processes safety system within the meaning of Directive 2012/18 / EU on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Ciesielczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Akademia Podlaska, Siedlce, 2006. [za:] F. Mroczko, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, Wyd. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [2] Cieślarczyk M., Modele i wymiary bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1999.
 • [3] Czupryński A., Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym [w:] Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J., Bezpieczeństwo. Teoria-Badania-Praktyka, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Warszawa 2015.
 • [4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197/1 z 24 lipca 2012 r.).
 • [5] Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013 [za:] Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J., Bezpieczeństwo. Teoria-Badania-Praktyka, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Warszawa 2015.
 • [6] Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2007.
 • [7] [http://web.ornl.gov/sci/aiche/presentations/ProcessSafetyManagement-BillBradshaw-March2012.pdf], (data odczytu: 20.09.2016).
 • [8] [http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/process-safetymanagement_1101] (data odczytu: 20.09.2016).
 • [9] [http://www.elokon.pl/bezpieczenstwo-procesow-przemyslowych.htm] (data odczytu: 20.09.2016).
 • [10] Kardas J. S., Loranty K., Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w opiniach pracowników administracji publicznej, AON, Warszawa 2001.
 • [11] Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo narodowe, II 2011/18, s. 20.
 • [12] Kwiatkowska B., Problemy bezpieczeństwa w samorządowej kampanii wyborczej, "ZN SGSP", 22 (1999).
 • [13] Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, 7/12.
 • [14] Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, Wyd. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [15] Paździor M., Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2012.
 • [16] Process Safety Management (PSM). Module 1 - Review of Industrial Catastrophes Related to PSM [http://wisha-training.lni.wa.gov/training/presentations/PSMoverview1.ppt] (data odczytu: 20.09.2016).
 • [17] Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2010 roku, GIOŚ Warszawa, 2011.
 • [18] Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2013 roku, GIOŚ Warszawa, 2014.
 • [19] Seveso III - nowa dyrektywa, nowe obowiązki, [https://www.dzp.pl/files/Art./Seveso_III__nowa_dyrektywa_nowe_obowizki.pdf], data odczytu: 21.09.2016.
 • [20] Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, AON, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.