PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 441--451
Tytuł artykułu

Badania nad turystyką niepełnosprawnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Surveys on Tourism of Handicapped People in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka niepełnosprawnych jako forma działalności osób z niepełnosprawnością może być istotnym środkiem terapeutycznym kompensującym stan niepełnosprawności i przyspieszającym proces integracji społecznej. W polskiej literaturze przedmiotu, ukazującej się od lat 70., dominują prace o charakterze ogólnym i przeglądowym. W pracach podejmowane są zwłaszcza badania nad rolą turystyki w życiu niepełnosprawnych, badania wybranych uwarunkowań udziału osób niepełnosprawnych w turystyce, analizy polityki turystycznej, strategii, planów i perspektyw związanych z niepełnosprawnymi. Część prac dotyczy badania społecznych skutków turystyki niepełnosprawnych, a także zagadnień ekonomicznych związanych z marketingiem i usługami turystycznymi. Praca ma charakter przeglądowy (przegląd literatury), dominuje w niej analiza porównawcza literatury. Autor starał się dokonać przeglądu w sposób całościowy obejmując publikacje w języku polskim. W pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism of handicapped people as a form of activities of impaired persons may be an important therapeutic means compensating the state of handicap and accelerating the process of social integration. In the Polish subject literature, being published since the 1970s, there prevail studies of the general and overview nature. In those studies, there is primarily undertaken research on the role of tourism in the life of the handicapped, surveys of the selected determinants of participation of impaired persons in tourism, analyses of the tourist policy, strategies, plans, and perspectives related to the handicapped. Some of studies concern research of the social effects of tourism of handicapped people as well as the economic issues connected with marketing and tourist services. The study is of the overview nature (overview of literature); there prevails a literature comparative analysis. The author tried to carry out a review in a complex way covering publications in the Polish language. In his study, he applied the method of literature analysis and critical review. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
441--451
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Bibliografia
 • Alejziak W. (2003), Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, (w:) Gołembski G. (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Burnett J.J. (1996), What services marketers need to know about the mobility disabled consumer, "Journal of Services Marketing", No. 10(3).
 • Cavinato J.L., Cuckovich M.L. (1992), Transportation and Tourism for the disabled, "Transportation Journal", Spring.
 • Cooper I. (1989), Travel for people with disabilities, (in:) Patching B. (Ed.), Leisure for People with Disability, Proceedings of the National Conference on Leisure for People with Disability, Townsville, Queensland.
 • Dann G., Nash D., Pearce P. (1988), Methodology In Tourism Research, "Annals of Tourism Research", Vol. 15.
 • Darcy S. (1995), Sydney's access for people with various disabilities questioned, "Examining Issues From Disability Perspectives", No. 4(3).
 • Darcy S. (1998), People with a Disability and Tourism: A Bibliography, "Online Bibliography", No. 7.
 • Darcy S. (2005), People with a Disability and Tourism: A Bibliography, School of Leisure, Sport & Tourism, University of Technology, Sydney.
 • Dega W. (1971), Sport i turystyka jako czynnik rehabilitacji osób poszkodowanych na zdrowiu, (w:) Możliwości uprawiania sportu przez inwalidów, Materiały z konferencji, Warszawa 27 maja 1970, PZWL, Warszawa.
 • Faulkner H.W., French S. (1982), Transport of the Disabled in the Act, Bureau of Transport Economics, Canberra.
 • Gaworecki W.W. (2003), Wybrane kierunki badań naukowych w sferze turystyki polskiej, (w:) Gołembski G. (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gołembski G. (2003), Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, (w:) Gołembski G. (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Kaganek K. (2007), Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych koncepcji zagranicznych, "Folia Turistica", nr 18.
 • Kaganek K. (2008a), Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych w badaniach naukowych - teoria i praktyka na przykładach zachodnich, (w:) Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 • Kaganek K. (2008b), Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych, (w:) Stasiak A., Śledzińska J. (red.), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo PTTK, Warszawa.
 • Kaganek K. (2009a), Przegląd wybranych badań zagranicznych w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, (w:) Szpara K., Gwóźdź M. (red.), Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 • Kaganek K. (2009b), Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań, EAS, Kraków.
 • Kaganek K. (2010), Turystyka osób niepełnosprawnych (wyniki badań zagranicznych), (w:) Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, "Handel Wewnętrzny", część 2, sierpień.
 • Kern L. (1989), Integrating people with disabilities in recreational tours, (w:) Patching B. (Ed.), Leisure for People with Disability, Proceedings of the National Conference on Leisure for People with Disability, Townsville, Qld., September, Dept of Sport and Recreation, Queensland.
 • Łopaciński K. (2003), Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki na podstawie doświadczeń Instytutu Turystyki, (w:) Gołembski G., Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mclntosh R.W., Goeldner CH.R (1886), Tourism-Principles, Philosophies, Fifit Edition, New York.
 • Muloin S., Weiler B. (1993), Provision of travel information for persons with specific needs, (w:) Veal A.J., Jonson P., Cushman G., Leisure and Tourism: Social and Environmental Change, Proceedings of WLRA Congress, Sydney.
 • Murray M., Murray A. (1989), Submission to the Industry Commission Inquiry into Tourism Accommodation and Training, Canberra.
 • Papone A. (1997), Travellers with disabilities: no disabilities - a hidden market opportunity. Reporton the First World Congress for Travelers with Disabilities. Society for the Advancement of Travel for the Handicapped, January, Fort Lauderdale, Florida.
 • Patching B. (Ed.) (1990), Leisure for People with Disability, Proceedings of the National Conference on Leisure for People with Disability, the Sheraton Breakwater Casino, Townsville, Sport and Recreation, Queensland.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka, Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Rawson J.A., Murray G. (1988), Building Facilities for Disabled Visitors in National Parks and State Recreation Areas, National Parks and Wildlife Service NSW, Sydney.
 • Shaw-Lawrence M.T.V. (1991), Tourism and the handicapped population: the untapped market, (w:) Hawkins D.E., Ritchie J.R. (Eds.), World Travel and Tourism Review: Indicators, Trends and Forecasts, Vol. 1, CAB International, UK.
 • Sims J. (1995), Investigation into the Accessibility of NSW Tourism Attractions for People with Disabilities. Tourism Studies Project report for ACROD (NSW) and the Tourist Attractions Association of NSW, School of Leisure, Sport and Tourism Studies, University of Technology, Sydney.
 • Smith R.W. (1987), Leisure of disabled tourists: barriers to participation, "Annals of Tourism Research", No. 14(2).
 • Weiler B., Muloin S. (1990), Introducing specific populations into curricula in tertiary tourism education in Australia, Tourism Education National Conference Papers.
 • Weiss M. (1979), Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Wolski J. (1979). Profilaktyczne leczenie i rehabilitacyjne funkcje turystyki, (w:) Potrzeby społeczne a kształtowanie ruchu turystycznego w Polsce, Cz. I Aspekty fizjologiczne i psychologiczne, GKTiIT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.