PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 1 | 7--13
Tytuł artykułu

Objective and Subjective Assessments of Living Standards Among Members of the Rural Population

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Niespójność odczuć obiektywnych i subiektywnych ludności wiejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy wymiar obiektywny poziomu życia ma wpływ na zadowolenie z niego, a także czy istnieje taki poziom dochodów, po przekroczeniu których respondenci osiągają zadowolenie z życia. Badaną grupę stanowiła ludność wiejska o niepewnych dochodach, a więc osoby pracujące na podstawie umów o pracę w formach elastycznych, bezrobotni, utrzymujący się z zasiłków lub pracujący "na czarno". Dokonano próby określenia pozycji dobrobytu wynikających z porównania wymiarów obiektywnego, wyrażonego w dochodach oraz zaspokojeniu potrzeb, z wymiarem subiektywnym, będącym oceną zadowolenia z życia jako całości, a także zadowolenia z sytuacji w Polsce. Przedstawiono również przyjmowane postawy w zależności od pozycji dobrobytu oraz dochodowe miary pozycyjne dla różnych poziomów zadowolenia z życia. W efekcie przeprowadzonych badań zaobserwowano rozbieżności pomiędzy wymiarami obiektywnym i subiektywnym poziomu życia. Analiza postaw, które są charakterystyczne dla poszczególnych grup ludności wiejskiej pozwala zauważyć, że niezwykle częstym zjawiskiem jest dysonans stanu, przejawiający się w nieadekwatności sytuacji w stosunku do oczekiwań. Na podstawie badań można wyróżnić cztery przyjmowane postawy życiowe: satysfakcja, niezadowolenie, dysonans niezadowolenia oraz paradoks satysfakcji. Pierwsze dwie postawy przejawiają się w spójności odczuć oraz akceptacji aktualnej sytuacji, zarówno w przypadku, gdy ma ona charakter korzystny dla konsumenta, jak i niekorzystny. Dwie kolejne postawy są efektem inkoherencji odczuć ankietowanych, a więc pozytywna ocena odczuć subiektywnych nie koresponduje z oceną sytuacji obiektywnej, i na odwrót. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to answer the question, if the objective assessment of the standard of living influences life satisfaction (among members of the rural population) and if there is such an income level, above which the respondents achieve life satisfaction. The investigated group includes members of the rural population with uncertain incomes constituting people working on the basis of flexible employment contracts, the unemployed, those living on benefits or working in the grey market. A trial study was performed to specify positions of welfare presented as an objective dimension expressed in incomes as well as satisfaction of needs and a subjective dimension, which is the assessment of satisfaction with life and also satisfaction with the situation in Poland. The adopted attitudes depending on position of welfare and income position presented different life satisfaction levels. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
7--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Argyle Michael, 2004: Causes and correlates of happiness, [in] Well-being: the foundations of hedonic psychology, D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (eds.), New York: Russell Sage Foundation, s. 353-373.
 • Ahuvia Aaron, 2008:Wealth, Consumption and Happiness, [in] Psychology and Economic Behaviour, A. Lewis (ed.), Cambridge University Press.
 • Easterlin Richard A. 1974: Does economic growth improve the human lot? [in] Nations and households in economic growth, David P.A., Reder M.W. (eds), Nowy Jork, Academic Press.
 • Frank Robert H. 2005:Does Money Buy Happiness?, [in] The science of well-being, Oxford: Oxford University Press, Huppert F.A., Baylis N., Keverne B. (eds.), s. 461-473.
 • Glatzer Wolfgang, 1987: Components of wellbeing: German Social Report, Part B, Subjective wellbeing, "Social Indicators Research", 19 (1), p. 171.
 • Graham Carol, Andrew Felton, 2006: Inequality and happiness: Insights from Latin America, "Journal of Economic Inequality", vol. 4, p. 107-122.
 • Kalinowski Sławomir, 2015: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kaun David E. 2005: Income and happiness: earning and spending as sources of discontent, "The Journal of Socio-Economics", vol. 34, p. 161-177.
 • Michoń Piotr, 2010: Ekonomia szczęścia, Poznań, Dom Wydawniczy Harasimowicz.
 • Nettle Daniel, 2005: Happiness, the science behind your smile, Oxford, Oxford University Press.
 • Rayo Luis, Gary S. Becker, 2007: Evolutionary efficiency and happiness, "Journal of Political Economy", vol. 115, p. 302-337.
 • Strube Michael J., Cynthia L. Lott, G.M. Le-Xuan-Hy, Julie Oxenberg, Ann K. Deichmann, 1986: Self-evaluation of abilities: Accurate self-assessment versus biased self-enhancement, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 51, p. 16-25.
 • Zaleśkiewicz Tomasz, 2013: Psychologia pieniądza, [in] Psychologia Ekonomiczna, T. Tyszka (red.), Gdańsk, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, p. 56.
 • Zapf Wolfgang, 1984: The four well-beingpositions, [in] Lebensqualitat in der Bundesrepublik Deutschland, W. Glatzer, W. Zapf (eds.), Frankfurt, Campus.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.