PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 242--256
Tytuł artykułu

Doskonalenie modelu budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Częstochowy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Enhacing the Model of Participatory Budget on the Example of the City of Częstochowa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne działania i procesy, jakie zachodzą w administracji publicznej, muszą podlegać analizie i ciągłemu doskonaleniu. Odwołuje się to do sprawniejszego funkcjonowania całego organu administracji publicznej i czynności, jakich się ta administracja podejmuje. Budżet obywatelski jest jednym z takich działań, które pozwalają mieszkańcom współdecydować o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i genezy partycypacji obywatelskiej oraz opisanie modelu budżetu obywatelskiego i procesu jego ewaluacji. Opisano również proces tworzenia zasad i procedur budżetu obywatelskiego w Częstochowie oraz poddano analizie i porównaniu wszystkie skończone edycje Częstochowskiego budżetu obywatelskiego przypadające na rok 2015 i 2016. Dodatkowym celem jest przedstawienie wszystkich wprowadzonych zmian i udoskonaleń procesu budżetu obywatelskiego, jakie nastąpiły po każdej ewaluacji przeprowadzonej przez Częstochowski magistrat i podległe mu jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
All external and internal processes which occur in public administration have to be analysed and continuously enhanced. It refers to the more agile functioning of the whole body of public administration and activities undertaken by this administration. Participatory budgeting is one of the actions which enable citizens to co-decide about public expenses in the perspective of the next budgetary year. The aim of this article is to present concepts and origins of civic participation and describe the model of a participatory budget and the process of its evaluation. The paper contains also a description of the process of creating rules and procedures of the participatory budget in Częstochowa and the analysis and comparison of all completed editions of the participatory budget in Częstochowa in the years 2015 and 2016. The additional aim is to present all the changes and improvements introduced to the participatory budget process after each evaluation conducted by the city authorities and subordinated entities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
242--256
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Baiocchi G. (2003), Participation, Activism and Politics: The Porto Alegre Experiment, [w:] Fung A., Wright E.O. (eds.), Deepening Democracy, Verso, London.
 • 2. Batko R. (red.) (2011), Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych, Wojewódzki Urząd w Krakowie, Kraków.
 • 3. Bluj A., Stokłuska E. (2015), Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa.
 • 4. Dąbrowska-Romanowska T. (2013), Budżet partycypacyjny. Drogi i rozdroża demokracji bezpośredniej, "Kroniki Miasta Łodzi" nr 4 - kwartalnik Urzędu Miasta Łodzi, Łódź.
 • 5. Deming W.E. (2000), Out of the Crisis, First MIT Press Edition, Originally published in 1982 by Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, England.
 • 6. Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • 7. Grzywa M. (2008), Ewaluacja w samorządzie lokalnym - perspektywy i możliwości, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kraków.
 • 8. Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • 9. Herzberg C., Röcke A. (2014), Hope for Democracy - 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide, In loco Association, Portugal.
 • 10. Jelonek D. (2014), Zarządzanie relacjami z klientami w wirtualnym otoczeniu organizacji, [w:] Studia i prace kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 11. Jelonek D. (2014), Uwarunkowania rozwoju e-przedsiębiorczości transgranicznej, [w:] (red. nauk.) Nowicki A., Jelonek D., Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 12. Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • 13. Kraszewski K. (oprac.) (2015), Realizacja budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Raport z monitoringu, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice.
 • 14. Krzewińska A. (2013), Historia budżetu obywatelskiego, "Kroniki Miasta Łodzi" nr 4 - kwartalnik Urzędu Miasta Łodzi, Łódź.
 • 15. Marchewka-Bartkowiak K. (2014), Nowe zarządzanie publiczne, "Infos", nr 18(178), 9 października 2014, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • 16. Napiontek O. (2013), Szkoła - przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa, [w:] Kordasiewicz A., Sadura P. (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 17. Niziołek K. (2013), Tak wygląda demokracja: sztuka społeczna jako środek obywatelskiej partycypacji, [w:] Maszkowskia A., Sztop-Rutkowska K. (red.), Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB, Białystok.
 • 18. Rossi P.H., Freeman H.E., Lipsey M.W. (2004), Evaluation. A Systematic Approach. Seven Edition, Sage Publications, United States of America.
 • 19. Sintomer Y., Herzberg C., Rocke A., Allegretti G. (2012), Transnational Model of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting, "Journal of Public Deliberation", Vol. 8, Issue 2, Article 9.
 • 20. Tuchowski B., Zawicki M. (2007), Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji, [w:] Mazur S. (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • 21. Turek T. (2014), Pojmowanie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. Wynik badań ankietowych, [w:] (red. nauk.) Perechuda K., Chomiak-Orsa I., Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 • 22. Uchwała nr 908/LI/2014 Rady Miasta z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego.
 • 23. Urząd Miasta Częstochowy (2014), http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=3977 (dostęp: 10.02.2016).
 • 24. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95), art. 7 ust. 1.
 • 25. Waśkiewicz A. (2014), Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej, [w:] Przybylska A., Giza A. (red.), Partycypacja obywatelska od teorii do praktyki społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 26. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy (2015), http://konsultacje.czestochowa.pl/ ?p=5318 (dostęp: 11.02.2016).
 • 27. Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 28. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2134/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2014 r., Szczegółowe zasady zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego.
 • 29. Załącznik nr 2 do zarządzania nr 2134/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2014 r., Kryteria weryfikacji propozycji zadań pod względem formalnoprawnym.
 • 30. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 2134/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2014 r., Informacje o kwocie przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego.
 • 31. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2134/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2014 r., Harmonogram prac nad tworzeniem budżetu partycypacyjnego.
 • 32. Zarządzenie nr 2293/14 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego.
 • 33. Zarządzenie nr 2304/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 października 2014 r. w sprawie procedur weryfikacji formalnoprawnej formularzy propozycji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.
 • 34. Zarządzenie nr 908/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.
 • 35. Ziółkowska B. (2013), Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji S, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.