PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 501--513
Tytuł artykułu

Czynniki niepowodzeń gospodarczych małych przedsiębiorstw w aspekcie nowego paradygmatu cywilizacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Failure Factors of Small Enterprises in The Context of New Paradigm of Civilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor, stawiając cel artykułu związany ze wskazaniem związków pomiędzy przyczynami niepowodzeń gospodarczych a nowym paradygmatem cywilizacyjnym, podjął próbę powiązania zidentyfikowanych w ramach własnych badań przyczyn niepowodzeń gospodarczych małych firm, takich jak: brak u byłych właścicieli - menedżerów wiedzy zarówno ogólnej, jak i szczegółowej z zakresu zarządzania, niezbędnej do koordynacji działań w obszarze operacyjnym, finansów czy marketingu (w sumie w badaniach 80% wskazań ze strony byłych właścicieli firm koncentrowało się na tych przyczynach), ze wskazanym paradygmatem. Jednocześnie autor wskazał na znaczenie tworzenia wartości dla małych firm w wyniku szybkiej adaptacji do zmian, opartej na koncepcji zwinnej organizacji (agile organization) czy strategii wykorzystywania okazji R. Krupskiego. Małe firmy stają przed potrzebą dynamicznej i często innowacyjnej reakcji na zjawiska opisane w nowym paradygmacie cywilizacyjnym. Bez zmian dostosowanych do założeń tego paradygmatu firmy czeka stagnacja, która w obecnych czasach oznacza porażkę biznesową(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic technological, economic and social changes cause a very high risk of a crisis. In effect there is a need to identify reasons which, in the context of these situations, can cause the failure of small businesses. Past discussions on the ways of tackling the problem of economic failures did not include a new paradigm of civilization. The author attempted connections identified within his own research on the causes of economic failures of small businesses, such as the lack of general and detailed knowledge in management, necessary to coordinate the activities in the operational area, finance and marketing (a total of 80% in clinical indications from the former owners focused on these reasons), with the indicated paradigm. At the same time the author pointed out the importance of creating value for small businesses as a result of rapid adaptation to changes based on the agile organization concept or an occasion strategy. Small businesses face the need for a dynamic and often innovative responses to the phenomenon described in the new paradigm of civilization. Without changes tailored to the assumptions of this paradigm a firm will stagnate, which at the present time means the business failure(original abstract)
Rocznik
Strony
501--513
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adizes I., 2004, Managing Corporate Lifecycles, The Adizes Institute Publishing, Santa Barbara.
 • Argenti J., 1976, Corporate Collapse, McGraw-Hill, Berkshire.
 • Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17.
 • Barney J.B., 2001, Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view, Journal of Management, vol. 6.
 • Becker G.S., 1993, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Bławat F., 2003, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Churchill N.C., Lewis V.L., 1983, The five stages of small business growth, Harvard Business Review, vol. 61(3), May-June.
 • Drucker P., 1998, Management's new paradigms, Forbes. www.forbes.com/forbes/1998/1005/6207152a.html, (30.08.2013).
 • Drucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Global Entrepreneurship Monitor Polska, 2015, PARP, Warszawa.
 • Greiner L., 1972, Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, July-August.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2011, Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, Master of Business Administration 1/2011(116).
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły dla nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WiG Press, Warszawa.
 • Krupski R., 2007, Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, [w:] Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1187, Wrocław.
 • Kukliński A., 2007, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Lundvall B., Johnson B., 1994, The learning economy, Journal of Industry Studies, vol. 1, no. 2.
 • Mączyńska E., 2009, W poszukiwaniu gospodarczego ustroju równowagi, [w:] Mączyńska E. (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2013, Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny, statystyczny i rzeczywisty, Biuletyn PTE nr 1(60).
 • Matusiak K.B., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • OECD, 1996, The Knowledge-Based Economy, General Distribution OECD/GD(96)102, Paris, http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf (12.04.2016).
 • Piasecki B., 2001, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Quinn R., Cameron K., 1983, Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, Management Science, vol. 29(1).
 • Ropęga J., 2013, Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Smallbone D., 1995, The Survival, Growth and Support Needs of Manufacturing SMEs in Poland and The Baltic States: Developing a Research Agenda, Paper Presented to a Seminar at University of Lodz, Poland.
 • stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyki-miedzynarodowej-2015,10,3.html. (25.04.2016).
 • Storey D.J., 1994, Understanding The Small Business Sector, Routledge, London, New York.
 • Thornhill S., Amit R., 2003, Learning from failure: Organizational mortality and the resource-based view, Statistics Canada, August.
 • Toffler A., 1986, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Veciana J.M., 1988, The entrepreneur and the process of enterprise formation, Revista Economica De Catalunya, nr 8, May-August.
 • Zelek A., 2011, Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w fazie dekoniunktury, [w:] Burlita A., Maniak G., Zelek A. (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.