PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 264--273
Tytuł artykułu

Koncepcja oceny jakości programów kształcenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Quality Assessment for Educational Programs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoka jakość procesu kształcenia jest wartością pożądaną na każdej uczelni wyższej. Właściwe programy kształcenia zwiększają prawdopodobieństwo osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia. Te z kolei zwiększają szansę absolwentów na satysfakcjonującą pracę i karierę zawodową. Żeby programy kształcenia spełniały tę rolę i odpowiadały wciąż zmieniającemu się otoczeniu, należy je doskonalić. Aby ustalić kierunki doskonalenia, należy wcześniej dokonać przeglądu tych programów. Sam przegląd kończy się najczęściej alternatywną oceną podsumowującą. Celowym jest wprowadzenie liczbowej oceny jakości programu. W opracowaniu ocenę tę zaproponowano przeprowadzić metodą punktacji sformalizowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The high quality of educational process is the desired value for each university. Proper educational programs increase the probability of achieving by students the assumed learning outcomes. These in turn increase the chances of graduates for satisfactory job and professional career. To meet this role educational programs must be improved to match the constantly changing environment. To determine the directions of improvements these programs have to be reviewed first. Mostly this overview ends with the alternative concluding assessment. It seems to be appropriate to introduce a numerical evaluation of the program quality. This study proposes to carry out an assessment with the method of formalized scores. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
264--273
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska
autor
  • Politechnika Rzeszowska
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • 1. Kraśniewski A. (b.r.), Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym jako Narzędzie Poprawy Jakości Kształcenia", http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/.../publikacja_MNISW_AK_111103.pdf (dostęp: 11.01.2016).
  • 2. Pacana A., Ostasz G. (2015), Narzędzia zarządzania jakością w analizie i ocenie jakości kształcenia, [w:] Stawicki R. (red.), Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo.
  • 3. Pacana A. (2012), Koncepcja ankietowego badania jakości procesów dydaktycznych, Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264, "PERFECT (PERFormance & EffiCiencyIndicaTors)" "Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II", "Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020" Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach, Košicie, s. 72-80.
  • 4. Pacana A., Sęp J., Zielecki W. (2011), Ocena jakości usług dydaktycznych na przykładzie studiów podyplomowych. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
  • 5. Sęp J., Perłowski R., Pacana A. (2006), Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
  • 6. Zatwarnicka-Madura B. (2011), Wybrane aspekty promocji szkół wyższych na przykładzie Politechniki Rzeszowskiej, [w:] Cyfert Sz., Kochalski C. (red.), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe, nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • 7. Zimon D. (2015), Impact of the Implementation of Quality Management System on Operating Cost for Small and Medium-Sized Business Organizations Affiliated to a Purchasing Group, "International Journal for Quality Research", Vol. 9(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.