PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 538--549
Tytuł artykułu

Rozwój lokalny na obszarach wiejskich o zróżnicowanym rolnictwie (przypadek podregionu pilskiego na tle sytuacji w Wielkopolsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Develoment in Rural Areas with Diversified Agriculture (The Case of Pilski Subregion on The Background of The Stuation In Wielkopolska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była próba określenia i porównania poziomów zrównoważenia rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, charakteryzujących się zróżnicowanym rolnictwem w Wielkopolsce, z uwzględnieniem komponentów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego tego rozwoju. Badaniem objęto obszary wiejskie (powiaty), tworzące podregion w tym województwie, zdiagnozowany jako obszar o największym zróżnicowaniu intensywności rolnictwa według powiatów. Analizy przeprowadzono, opierając się na danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. oraz Spisów Powszechnych z lat: 1996, 2002, 2010. Udowodniono brak zależności pomiędzy zrównoważeniem rozwoju lokalnego obszarów wiejskich w powiatach podregionu pilskiego a intensywnością rolnictwa ze względu na złożoność czynników kształtujących rozwój, w szczególności w komponencie ekonomicznym i środowiskowym. Wykazano także, że pomiędzy celami o charakterze ekonomicznym i środowiskowym może wystąpić zależność komplementarności, co umożliwia osiągnięcie wysokiego wskaźnika zrównoważonego rozwoju lokalnego ogółem(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to determine and compare the levels of sustainability of local development in rural areas with diversified agriculture in Wielkopolska. The study included rural areas (counties) forming the subregion in the Wielkopolska Voivodeship with the greatest diversity of agriculture. The analyzes were carried out based on the data of the Agricultural Census of 2002 and Censuses from the years 1996, 2002, 2010. Lack of relationship between the sustainability of local development in rural counties of the Piła subregion and the intensity of their agriculture were proven(original abstract)
Rocznik
Strony
538--549
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2015, Wspólna Polityka Rolna wobec rodzinnych gospodarstw rolnych stanowiących podstawę europejskiego modelu rolnictwa, [w:] A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo MRiRW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Board on Sustainable Development, Policy Division, National Research Counsil, 1999, Our Common Jurney: A Transition Toward Sustainability, National Academies Press, Washington.
 • Bołtromiuk A., 2011, Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Brodzińska K., 2009, Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Warmii i Mazur, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XI, zeszyt 4, |s. 37-42.
 • Czyżewski A., 2013, O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa. Refleksje nad książką J. St. Zegara pt. "Współczesne wyzwania rolnictwa", Ekonomista, nr 6, Warszawa, s. 831-842.
 • Green L.M., Espinal L., Traversa E., Amis E.J., 2012, Materials for sustainable development, MRS Bulletin, nr 37, s. 303-308.
 • GUS, 2003a, Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarstwach w 2002 roku - województwo wielkopolskie, Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Poznań.
 • GUS, 2003b, Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • GUS, 2016, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (20.10.2015).
 • Karmowska G., 2011, Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, tom 98, zeszyt 2, s. 85-93.
 • Komisja Europejska, 2015, Agriculture, A partnership between Europe and farmers, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/agriculture_en.pdf, data dostępu: 20.11.2015.
 • Majchrzak A., 2015, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolcji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Rising L., Rehmer K., 2009, Patterns for Sustainable Development, [w:] Proceeding PLoP '09: Proceedings of the 16th Conference on Pattern Languages of Programs, Chicago, s. 25-39.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 214, poz. 1573), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072141573 (20.03.2016).
 • Tomczak F., 2004, Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L., 1996, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Wrzaszcz W., 2012, Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych, Jurnal of Agribusiness and Rural Develelopment, zeszyt 2(24), s. 285-296.
 • Zegar J.S., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle paradygmatu konkurencyjności, [w:] A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.), WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, s. 57-76.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.