PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej | 72--81
Tytuł artykułu

Krytyczna ocena metod wyceny nieruchomości inwestycyjnych (według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Definicja nieruchomości inwestycyjnej jest zawarta w MSR 40: "to nieruchomość (...), którą właściciel lub leasingobiorca (...) traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości (...), przy czym nieruchomość taka nie jest: (a) wykorzystywana przy produkcji, dostawach dóbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych lub (b) przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki". W polskiej ustawie o rachunkowości znajduje się ogólne określenie inwestycji (aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości, uzyskania odsetek, dywidend lub innych pożytków), do których zalicza się także inwestycje w nieruchomości. Wybór odpowiedniego, dla sytuacji danej jednostki, modelu wyceny nieruchomości inwestycyjnych zapewnia prezentację w sprawozdaniu finansowym jej majątku zgodnie z rzeczywistością ekonomiczną, wiarygodnie, ale też w sposób zapewniający użyteczność przy podejmowaniu decyzji. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione i poddane krytycznej ocenie metody wyceny początkowej i bilansowej dopuszczone przez polską ustawę o rachunkowości i standardy międzynarodowe. Opracowanie ma charakter teoretyczny. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • Gierusz J., Inwestycje w nieruchomości - polskie prawo bilansowe na tle MSR 40, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 691, 2002.
  • Gmytrasiewcz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
  • Hońko S., Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry, zasady, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013.
  • Kamieniecka M., Wycena środków trwałych w wartości przeszacowanej według MSSF i ustawy o rachunkowości - rzetelny obraz czy źródło możliwych manipulacji?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 255, 2012.
  • KSR 4 Utrata wartości aktywów, Uchwała nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego 2012 r., Dz. Urz. MF, z dnia 23 kwietnia 2012 r., poz. 15.
  • Mazur A., Alternatywne modele wyceny bilansowej środków trwałych a jakość informacji sprawozdawczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 255, 2012.
  • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, MSSF. Oficjalne dokumenty wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn 2011.
  • Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.