PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 12 | 51--61
Tytuł artykułu

Standardy legislacji samorządowej na przykładzie uchwał w sprawie trybu udzielania dotacji oświatowych

Warianty tytułu
Standards of Territorial Self-Government Legislation Using the Example of Resolutions on the Procedure for Awarding Education Grants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych stanowią doskonały probierz do przeprowadzenia analizy kompetencji legislacyjnych tych organów. Ponad 20-letnie funkcjonowanie powyższych uchwał ujawnia bowiem zjawisko systematycznego rozszerzania ich treści, którego podstawą były kolejne nowelizacje art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, obejmujące również zmiany normy upoważniającej do ich wydania. Niejednokrotnie rozszerzanie treści powyższych uchwał wynika także z lokalnych uwarunkowań, czyli istniejących na terenie danej gminy lub powiatu stosunków między samorządem a niesamorządowymi jednostkami oświaty. Artykuł ma na celu ukazanie dwóch powyższych aspektów (wykonawczego i lokalnego) uchwał w sprawie trybu udzielania dotacji oświatowych, a także przeprowadzenie ich analizy w świetle standardów samorządowej legislacji. W artykule uwzględniono również nowelizację ustawy o systemie oświaty z 23.06.2016 r., ukazując jej pozytywny wpływ na tekst powyższej uchwały oraz na ustabilizowanie stosunków prawnych między dotującymi jednostkami samorządu terytorialnego a dotowanymi jednostkami systemu oświaty. (abstrakt oryginalny)
EN
Resolutions of the governing bodies of territorial self-government units regarding the procedure for awarding grants to state and non-state schools, kindergartens and educational institutions are an excellent test for conducting an analysis of the legislative competence of those authorities. In fact, over 20 years of operation of these resolutions reveals the phenomenon of the systematic expansion of their content, the grounds for which were successive amendments to Article 80 and Article 90 of the Act on the Education System, including the changes in the standards for authorising them to be issued. The frequent extension of the content of these resolutions also arises from local conditions, namely the existing relationship between territorial self-government and non-self-government educational units in a given municipality or county. The article is intended to show the above two aspects (executive and local) of the resolutions on the procedure for awarding educational grants, as well as to analyse them in the light of the standards of self-government legislation. The article also takes account of the amendment to the Act on the Education System of 23 June 2016, showing its positive impact on the body of the above resolution, as well as the stabilization of the legal relations between the self-government units awarding grants and the beneficiary units of the education system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 77.
 • A. Ostrowska, Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, "Finanse Komunalne" 2015/3, s. 5-16.
 • W. Lachiewicz, P. Ciszewski (red.), Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania, Warszawa 2013.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1981, s. 540.
 • M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 10.
 • J.M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 34.
 • T. Dębowska-Romanowska, Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa 1995, s. 52.
 • C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2001, s. 30.
 • A. Ostrowska, Glosa częściowo krytyczna do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2014 r. (I SA/Bk 110/14), "Samorząd Terytorialny" 2015/12, s. 78-87.
 • E. Chojna-Duch, Struktura dotacji budżetowej. Studium teoretyczno-prawne, Warszawa 1988, s. 57-58.
 • T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 46-47.
 • J.M. Salachna, Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012, s. 17-24.
 • S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 23.
 • L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2005, s. 248.
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012, s. 20-22.
 • C. Kosikowski, Legislacja finansowa, Warszawa 1998, s. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.