PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 594--605
Tytuł artykułu

Stymulatory procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Warianty tytułu
Stimulators of Technology Transfer Processes in High-Tech Manufacturing Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule określono, czym są procesy transferu technologii oraz jaka jest ich rola w zapewnianiu rozwoju współczesnej gospodarki. Opisano również procesy przekazania oraz pozyskania technologii w przyjętym obszarze badawczym - przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce w latach 2007-2013. Dzięki przeprowadzonym badaniom ankietowym wyodrębniono stymulatory transferu technologii w badanych przedsiębiorstwach. Głównym celem artykułu jest wskazanie najistotniejszych czynników stymulujących procesy transferu technologicznych rozwiązań w przemyśle sektora wysokiej techniki(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains issues of technology transfer processes and their role in ensuring the development of modern economy. The study described processes of transfer and acquisition of technology in high-tech manufacturing sector in Poland. Conducted surveys allowed to separate stimulators of technology transfer processes in the studied sector. The main objective of this article is to identify the most important factors stimulating technology transfer processes in high-tech manufacturing sector(original abstract)
Rocznik
Strony
594--605
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borodako K., 2009, Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 • Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M., 2006, Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska-Bator M., 2011, Wiedza techniczna jako źródło przewagi konkurencyjnej kraju, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 67, Szczecin.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Kazojć K., 2016, Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Kolterman K., 2013, Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin, Warszawa.
 • NaceRev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community 2008.
 • Negocjacje w transferze technologii, 2004, PARP, Warszawa.
 • Niewęgłowski A., 2011, Umowy wdrożeniowe jako instrument komercjalizacji osiągnięć naukowych, [w:] Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Santarek K. (red.), 2008, Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 • Sobczak D., 2005, Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, Problemy Jakości, nr 7.
 • Tylżanowski R., 2016, Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Wiśniewska J., 2009, Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Wiśniewska J., 2013, Analiza kierunków rozwoju technologii - wybrane aspekty metodologiczne, Zeszyty Naukowe nr 770, Studia i Prace WNEiZ nr 34, Zarządzanie i marketing t. I, red. B. Kryk, T. Wiśniewski, Wyd. US, Szczecin.
 • Wiśniewska J., 2015, Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności gospodarki, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 • Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., 2006, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 • www.gus.pl [24.11.2015].
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2011, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1095, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.