PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 276 | 47--57
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki zakumulowany w gospodarkach opartych na wiedzy (GOW) w latach 1995-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Human Capital of Knowledge-Based Economies (KBE) in the Years 1995-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie prezentacji i analizy kapitału ludzkiego zakumulowanego w 29 GOW oraz próba skonstruowania (na podstawie metod taksonomicznych, przy użyciu 34 zmiennych) syntetycznej miary służącej do oceny stopnia rozwoju kapitału ludzkiego w tego typu gospodarkach w latach 1995-2010. Tak zdefiniowanemu celowi podporządkowany jest układ pracy, na który składają się: wprowadzenie do tematu, pomiar i analiza stopnia rozwoju kapitału ludzkiego i poszczególnych jego składowych w rozważanych GOW w latach 1995-2010 oraz podsumowanie. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na stworzenie czterech rankingów stopnia rozwoju kapitału ludzkiego zakumulowanego w 29 GOW oraz umożliwiły dokonanie pewnych porównań przestrzenno-czasowych w zakresie analizowanego zjawiska złożonego.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to make a presentation and analysis of the human capital as one of the four pillars of the KBE. It also attempts to construct (based on taxonomic methods and applying 34 variables) a synthetic measure for assessing the degree of the development of human capital in 29 KBEs in the time period 1995-2010. The work structure is subordinated to the so defined objective and comprises the introduction, measurement and analysis of the level of the development of human capital and its various components in analysed KBEs in the years 1995-2010, and summary.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Balcerzak A.P. (2011a), Quality of Human Capital as a Competitiveness Driver of Economy. Multidimensional Analysis for European Union Countries, Vadībzinātne. Ekonomika. Rakstu krājums, II, Banku augstskola, Rīga.
 • Balcerzak A.P. (2011b), Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 176.
 • Domański R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Florczak W. (2007), Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Grodzicki J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 • Herman A. (2003), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Kukliński A. (2003), O nowym modelu polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (14).
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Laroche M., Merette M., Ruggeri G.C. (1999), On the Concept and Dimensions of Human Capital in a Knowledge Based Economy Context, "Canadian Public Policy", Vol. XXV, No. 1.
 • Madrak-Grochowska M. (2010), Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy [w:] A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Madrak-Grochowska M. (2013), Kapitał ludzki a rozwój społeczno-ekonomiczny gospodarek opartych na wiedzy, Praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Madrak-Grochowska M. (2015), Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój społecznoekonomiczny gospodarek opartych na wiedzy w latach 2000-2010 [w:] E. Kwiatkowski, B. Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski: rynek pracy i demografia, PTE, Warszawa.
 • Poskrobko B. (2011), Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy [w:] B. Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Przygodzki Z. (2011), Region wiedzy - wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - Innowacje - Korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa.
 • Walukiewicz S. (2010), Kapitał ludzki. Skrypt akademicki, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.