PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 626--632
Tytuł artykułu

Wspólna polityka rolna a zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Common Agricultural Policy vs. Risk Management in Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena, na ile obecna Wspólna Polityka Rolna (WPR) wspomaga efektywne zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. Przedstawione w artykule badanie opiera się na analizie rozwiązań przyjętych w ramach WPR w kontekście zakresu i charakteru ryzyka występującego w rolnictwie. Wnioski z badania wskazują na to, iż obecne instrumentarium WPR jedynie w ograniczonym stopniu może wspierać zarządzanie ryzykiem w sektorze rolnym, gdyż oferuje niewiele instrumentów wprowadzonych jedynie w kilkunastu państwach UE, a jednocześnie główny instrument WPR - płatności bezpośrednie - nie sprzyja wdrażaniu przez rolników dodatkowych narzędzi zarządzania ryzykiem. Kolejna reforma WPR powinna wprowadzić bardziej kompleksowe podejście do zarządzania kluczowymi elementami ryzyka występującego w rolnictwie, ale musi ona uwzględniać specyfikę poszczególnych państw UE(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the assessment of the extent to which the current common agricultural policy (CAP) supports risk management in agricukture. The study is based on the analysis of the solutions undertaken within the CAP concerning the extend and character of risk present in the EU agriculture. The results show that only to a limited extent do the current CAP instruments support risk management in the agriculture as there are few of them and only several EU member states have implemented them. At the same time the main CAP instrument - direct payments - does not encourage farmers to implement additional risk management tools. The next CAP reform should introduce a more holistic approach to managing key elements of risk present in agriculture(original abstract)
Rocznik
Strony
626--632
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bardají I., Garrido A., Blanco I., Felis A., Sumpsi J.M., García-Azcárate T., 2016, Research for Agri committee - State of play of risk management tools implemented by member states during the period 2014-2020: national and European frameworks, European Parliament, Brussels.
 • Bocquého G., Jacquet F., Reynaud A., 2013, Reversal and magnitude effects in long-term time preferences: results from a field experiment, Economic Letters, vol. 120, no.1, s. 108-111.
 • Cordier J., 2015, Comparative Analysis of Risk Management Tools Supported by the 2014 Farm Bill and the CAP 2014-2020, European Parliament, Brussels.
 • Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, Rural Development Programmes 2014-2020, http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-list_en.pdf (30.04.2016).
 • FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UN HLTF, 2011, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, https://www.ifad.org (30.04.2016).
 • Janowicz-Lomott M., 2013, Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Zarządzanie i Finanse, nr 2/5, s. 63-77.
 • Jerzak M.A., 2014, Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, s. 78-84.
 • Kimura Sh., Antón J., 2011, Farm Income Stabilization and Risk Management: Some Lessons from AgriStability Program in Canada, Paper prepared for presentation at the EAAE 2011 Congress Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources August 30 to September 2, 2011 ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
 • OECD, 2011, Risk management in agriculture: What role for governments? www.oecd.org (30.04.2016).
 • Regős G., 2015, Should governments subsidize agricultural insurances? Applied Economics Quarterly, vol. 61, no. 1, s. 65-92.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz.U. UE L 347.
 • Sulewski P., 2014, Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 4, s. 116-126.
 • Sulewski P., Majewski E., Meuwissen M., 2014, Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, s. 127-144.
 • Ullah R., Jourdain D., Ganesh P. Shivakoti G.P., Dhakal S., 2015, Managing catastrophic risks in agriculture: Simultaneous adoption of diversification and precautionary savings, International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 12, s. 268-277.
 • Uzea N., Poon K., Sparling D., Weersink A., 2014a, Farm support payments and risk balancing: implications for financial riskiness of Canadian farms, Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 62, no. 4, s. 596-618.
 • Uzea N., Poon K., Sparling D., Weersink A., 2014b, Substitutes versus Complements among Canadian Business Risk Management Programs, Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied Economics Association's 2014 Annual Meeting, Minneapolis, MN, July 27-29.
 • Velandia M., Rejesus R.M., Knight T.O., Sherrick B.J., 2009, Factors affecting farmers' utilization of agricultural risk management tools: the case of crop insurance, forward contracting, and spreading sales, Journal of Agricultural and Applied Economics, vol. 41, no. 1, s. 107-123.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.