PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 12 | 72--81
Tytuł artykułu

Wpływ aktów prawa miejscowego na wolność działalności gospodarczej na przykładzie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of Local Law on Business Activity Freedom Using the Example of the Regulations on the Supply of Water and the Discharge of Sewage, as Well as the Regulations on Maintaining Cleanliness and Order in the Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminach odgrywają istotną rolę w działalności przedsiębiorców świadczących usługi regulowane tymi regulaminami. Regulaminy te choć są aktami prawa miejscowego, to jednak w istotny sposób wpływają na wolność działalności gospodarczej, nakładając na przedsiębiorcę określone obowiązki oraz ograniczając tę wolność. Zdaniem autora wątpliwość może budzić już sama możliwość ograniczania wolności działalności gospodarczej poprzez akt prawa miejscowego, niemniej jednak Trybunał Konstytucyjny taką możliwość dopuszcza; są to bowiem akty wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The regulations on the supply of water and the discharge of sewage, as well as the regulations on maintaining cleanliness and order in the municipality play an important role in the activities of businesses providing services governed by these regulations. Although these regulations are acts of local law, they significantly affect business activity freedom by imposing specific obligations on the operator and limiting that freedom. According to the author, the ability to restrict business activity freedom through an act of local law alone can give rise to doubts, although the Constitutional Tribunal allows for such a possibility. This is because they are acts issued on the basis of a statutory authorization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • A. Domańska, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001.
 • M. Karpiuk, w: M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012, s. 35.
 • K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 103-104.
 • B. Rakoczy, Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2010.
 • P. Dobosz, w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 129.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 146-147.
 • B. Rakoczy, Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i utrzymania czystości i porządku w gminie, Warszawa 2008.
 • K. Ubysz, w: B. Brynczak, K. Ubysz, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015, s. 124.
 • W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016.
 • B. Rakoczy, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Warszawa 2012.
 • B. Pikiewicz, w: M. Pawełczyk (red.), Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2014, s. 194.
 • H. Palarz, Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.