PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 57--72
Tytuł artykułu

Provisions for Future Liabilities and Effective Corporate Income Tax Rate

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rezerwy na zobowiązania a efektywna stopa podatku dochodowego od przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper quantifies the impact of timing differences that emerge in the case of discrepancies between accounting and tax rules on the corporate tax burden. The objective of the paper is to investigate the effect of the accelerated deductibility of company expenses via provisions for future liabilities on the multi-period effective average corporate tax rate (EATR). In the investigation, pension provisions and so-called "other provisions" are taken into account and a multi-period backward-looking measure of the tax burden based on corporate cash flows is developed. The investigated companies are divided into several subgroups according to their size and multi-period cash flow. Under the current tax law, the highest tax burden among companies with positive cash flows is observed for medium-sized firms, at 33%. For small and large enterprises, the burden takes values of 24% and 25% respectively. A different situation is observed among firms with negative cash flows: in general, the EATRs are noticeably higher in this case. Under the current tax law, the average effective tax rates are 60% for all firms and 38%, 45% and 51% for medium-sized, small and large corporations respectively. If changes are made to the ways provisions for future payments are treated under tax regulations, a slight reduction may be observed in the multi-period average effective tax burden. In general, the timing effects of the deductibility of provisions lead to an average change in the effective tax rate from -1 percentage point (in the case of small companies with positive cash flows) to -4 percentage points (in the case of small entities with negative cash flows and medium-sized entities with positive cash flows). Although the differences in the median tax burden may seem to be slight, they are statistically significant. (original abstract)
Przedmiotem artykułu jest kwantyfikacja wpływu, jaki różnice przejściowe, występujące na gruncie przepisów rachunkowych i podatkowych, wywierają na podatkowe obciążenia przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie, jakie skutki dla wielookresowej, efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego (EATR) ma przyspieszone odliczanie niektórych kosztów poprzez tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania. W badaniu uwzględniono rezerwy na świadczenia emerytalne i inne rezerwy. Zastosowano dynamiczny miernik obciążeń podatkowy typu backward-looking, oparty na danych historycznych i odnoszący się do przepływów pieniężnych. Badane przedsiębiorstwa zostały podzielone na kilka podgrup w zależności od ich wielkości oraz wartości przepływów pieniężnych. W obecnej sytuacji i w odniesieniu do firm charakteryzujących się dodatnimi przepływami, najwyższe obciążenie w wysokości 33% jest ponoszone przez średnie podmioty. Dla małych i dużych jednostek kształtuje się ono na poziomie, odpowiednio, 24% i 25%. Odmienna sytuacja występuje w grupie przedsiębiorstw z ujemnymi przepływami: ich obciążenia są, ogólnie biorąc, wyraźnie wyższe. EATR wynosi 60% dla wszystkich podmiotów oraz 38%, 45% i 51% odpowiednio dla jednostek średnich, małych i dużych. W przypadku zmiany podatkowego traktowania rezerw na zobowiązania obserwuje się delikatne obniżenie efektywnej przeciętnej stopy podatkowej. Efekty czasowe w opodatkowaniu przyczyniają się do zmniejszenia EATR od ok. 1 pkt proc. (małe przedsiębiorstwa z dodatnimi przepływami) do 4 pkt proc. (małe firmy z ujemnymi oraz średnie jednostki z dodatnimi przepływami). Zmiany obciążeń podatkowych są statystycznie istotne. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Devereux M. [2004], Debating Proposed Reform of the Taxation of Corporate Income in the European Union, "International Tax and Public Finance", no. 11.
 • Devereux M., Loretz S. [2008], The Effects of EU Formula Apportionment on Corporate Tax Revenues, "Fiscal Studies", 29.
 • Dyreng S. D., Hanlon M., Maydew E. L. [2008], Long-Run Corporate Tax Avoidance, "The Accounting Review", vol. 83, no. 1.
 • European Commission [2011], Impact Assessment. Accompanying Document to the Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), SEC (2011) 315, Brussels.
 • Eurostat [2015], Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Luxembourg, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2015/report.pdf (February 2016).
 • Finke K., Heckemeyer J., Reister T., Spengel C. [2013], Impact of Tax-Rate Cut cum Base-Broadering Reforms on Heterogeneous Firms: Learning from the German Tax Reform of 2008, "FinanzArchiv", vol. 69.
 • Fullerton D. [1984], Which Effective Tax Rate?, "National Tax Journal", vol. XXXVII.
 • Fuest C., Hemmelgarn T., Ramb F. [2007], How Would Formula Apportionment in the EU Affect the Distribution and the Size of the Corporate Tax Base? An Analysis Based on German Multinationals,"International Tax and Public Finance", no. 14.
 • Law on freedom of economic activity: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 (DzU 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 • Leszczyłowska A. [2013], Wspólna europejska podstawa opodatkowania a obciążenia podatkowe przedsiębiorstw w Polsce, "Finanse", nr 1 (6).
 • Leszczyłowska A. [2014], The Relationship between Book Profit and Taxable Income from a Research Perspective - Evidence Based on Corporations in Poland, "Journal of Economics and Management", vol. 18.
 • Leszczyłowska A. [2015], Deductibility of Provisions under the CCCTB Proposal and Its Effects on Companies: The Case of Poland, "European Financial and Accounting Journal" 2015, vol. 10, no. 4.
 • Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/ arch_a.html (February 2016).
 • Nicodème G. [2001], Computing Effective Corporate Tax Rates: Comparisons and Results, European Commission, Economic Paper no. 153.
 • Oestreicher A., Koch R. [2008], Corporate Average Tax Rates under the CCCTB and Possible Methods for International Loss-offset, Georg-August Universität Göttingen, Working Paper no. 08-001, Göttingen.
 • Oestreicher A., Koch R. [2011], The Revenue Consequences of Using a Common Consolidated Corporate Tax Base to Determine Taxable Income in the EU Member States, "FinanzArchiv", no. 67.
 • Oestreicher A., Koch R., Klett M. [2008], Empirisch basierte Analyse von Auswirkungen der Unternehmensteuerreform 2008 mit Hilfe unternehmensbezogener Mikrodaten, "Steuer und Wirtschaft", 85.
 • Oestreicher A., Reister T., Spengel C. [2009], Common Corporate Tax Base (CCTB) and Effective Tax Burdens in the EU Member States, ZEW Discussion Paper no. 09-026, Mannheim.
 • Oestreicher A., Scheffler W., Spengel C., Finke K., Heckemeyer J., Kimpel G., Köstler M., Vorndamme D. [2014], Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) bzw. Gemeinsame Unternehmensteuer-Bemessungsgrundlage (GUB): Eine steuerliche Folgenabschätzung für Deutschland, "Steuer und Wirtschaft", 4.
 • Petersen H.-G, Fischer A., Flach J. [2003], Wirkungen der Einfachsteuer auf die Steuerbelastung von Haushalten und Unternehmen, Diskussionsbeitrag 39, Universität Potsdam.
 • Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), European Commission, COM (2011) 121/4.
 • Reister T., Spengel C., Heckemeyer J. H., Finke K. [2008], ZEW Corporate Taxation Microsimulation Model (ZEW TaxCoMM), ZEW Discussion Paper no. 08-117, Mannheim.
 • Reister T. [2009], Steuerwirkungsanalysen unter Verwendung von unternehmensbezogenen Mikrosimulationsmodellen, Gabler, Wiesbaden.
 • Sobiech J. [2004], Opodatkowanie w strategiach finansowych przedsiębiorstw, in: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, A. Pomorska (Ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Spengel C., Ortmann-Babel M., Zinn B., Matenaer S. [2012], A Common Corporate Tax Base for Europe: An Impact Assessment of the Draft Council Directive on a CC(C)TB, ZEW Discussion Paper No. 12-039, Mannheim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.