PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 145--162
Tytuł artykułu

Tendencje demograficzne a polityka ludnościowa w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic trends vs. population policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja trendów demograficznych w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej do 2014 r. oraz ich wpływu na politykę ludnościową. W badaniu wykorzystano dane pobrane ze strony internetowej GUS oraz raport NIK dotyczący koordynacji polityki rodzinnej w Polsce. Uzyskane wyniki analizy wskazują, że od 1989 r. współczynnik dzietności utrzymuje się poniżej bezpiecznego poziomu i stale maleje. Po raz pierwszy w 2002 r. liczba zgonów w Polsce przewyższyła liczbę żywych urodzeń. Według prognoz GUS w wyniku niekorzystnych zmian demograficznych w 2050 r. 1/3 społeczeństwa będzie w wieku poprodukcyjnym. Dotychczasowe działania rządu zmierzające do zwiększenia przyrostu naturalnego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Polityka ludnościowa w Polsce nie została w sposób całościowy i długoterminowy określona w żadnym dokumencie. Brakuje jednolitej i spójnej metodologii zliczania wydatków na politykę rodzinną, dlatego nie można dokonać analizy osiągniętych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami w ramach poszczególnych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to present demographic trends in Poland from the end of World War II to 2014 and to highlight their impact on population policy. The analysis uses data from Poland's Central Statistical Office (GUS). It is also based on reports by the Supreme Audit Office (NIK) about how family policy is coordinated in Poland. The results show that since 1989 fertility rates have dropped below the replacement threshold that needs to be met in order to keep the population steady. The rates continue to decline. In 2002, the number of deaths in Poland for the first time exceeded the number of live births. According to a demographic projection by the Central Statistical Office, as a result of adverse demographic developments, elderly people will account for a third of Poland's population by 2050. Government efforts to increase fertility rates have failed to produce the expected results. Population policy in Poland has not been clearly defined, in a comprehensive and longterm manner, in any single document. Since there is no consistent method for calculating expenditure on family policy, it is impossible to analyze the costs and benefits of public financing on specific measures. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
145--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • GUS [2014a], Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, listopad.
 • GUS [2014b], Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • NIK [2015], Raport o wynikach kontroli Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce,
 • OECD [2014], Report Society at a Glance; Social Indicators.
 • RRL [2013], Założenia polityki ludnościowej Polski 2013 projekt, Warszawa, luty.
 • RRL [2014], Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa.
 • Ustawa [1991], Ustawa z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2015, poz. 2156; 2016, poz. 35, 64, 195 i 668).
 • Ustawa [2003], Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2003, nr 228, poz. 2255).
 • Ustawa [2011], Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DzU 2011, nr 45, poz. 235).
 • Ustawa [2011a], Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU 2011, nr 149, poz. 887).
 • Ustawa [2016], Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DzU 2016, poz. 195).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.