PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 53--61
Tytuł artykułu

Zastosowanie Notacji Modelowania Procesów Biznesowych do oceny korzyści z wdrażania elektronicznych usług wynikających z przepisów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of BPMN to assess the benefits of implementing e-services in accordance with EU regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga ciągłej transpozycji przepisów wspólnotowych do polskiego prawodawstwa. Implementacja ta często wywołuje dodatkowe obciążenia dla polskich przedsiębiorców. Jedynym skutecznym sposobem minimalizacji utrudnień jest udostępnianie elektronicznych usług, które umożliwią realizację obowiązków. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny różnych wariantów implementacji przepisów UE z punktu widzenia korzyści dla przedsiębiorców, jakie daje wdrożenie elektronicznych usług. Metodę oparto na Notacji Modelowania Procesów Biznesowych (Business Process Modeling Notation - BPMN), która jest sposobem (językiem) opisu i modelowania procesów biznesowych ułatwiającym komunikację między biznesem a technologiami przetwarzania informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing number of the EU regulations imposes additional administrative burdens on Polish entrepreneurs. However, in Poland no thorough analyses concerning the costs of the burdens resulting from the implementation of such regulations are conducted. Moreover, during the law-making process the benefits of implementing e-services are not assessed either. The aim of the conducted research was to develop a method permitting the assessment of implementing e-services in the course of law- making. The proposed method is based on the process analysis supported by BPMN. The method permits to precisely assess the benefits of digitalization of public services following from the EU regulations, due to application of modeling and simulation analysis, which allows for comparing different versions of implementation of the EU regulations. Presented method has been used in the process of applying for the European account preservation order. The research conducted has proved that digitalization of the order permits the duration of a process to be cut by more than a half compared to traditional (paper) way of completing the procedure. Moreover, it was confirmed that completing procedures electronically is less expensive than traditional way of proceeding. Application of the proposed method allowed for collecting the precise data, which enabled the comparison of the costs of burdens in different variants of EU regulations implementation(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
53--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant
autor
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Gabryelczyk R., Rakowska E., Pomiar procesów jako element oceny wdrożeń systemów IT w administracji publicznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2015, s. 205-219.
 • Gawin B., Marcinkowski B., Symulacja procesów biznesowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 • Kenneth M.R., Sherry J., BPMN Pocket Reference: A Practical Guide to the International Business Process Model and Notation Standard BPMN, Version 2.0, Createspace, USA 2012.
 • Piotrowski M., Business Process Modeling Notation. Notacja modelowania procesów biznesowych - podstawy, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2007.
 • Silver B., BPMN Method and Style with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, USA 2011.
 • Stajniak M., Modelowanie i symulacja w notacji BPMN jako czynnik kształtujący efektywność procesów logistycznych, "Logistyka" 2011, nr 3.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientem. Customer Relationship Management, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Twaróg E., Nieprzeciętna przeciętna pensja bankowca, "Puls Biznesu", 01.04.2016, http://www.pb.pl/4428602,78698,nieprzecietna-przecietna-pensja-bankowca.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L 399 z 30 grudnia 2006 r.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE L 199 z 31 lipca 2007 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz.UE L 189 z 27 czerwca 2014 r.).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.).
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 r. (Dz. Urz. GUS. z 2016 r. poz.29).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287704/katalog/12367466
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.