PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 8, cz. 3 Terapia finansów | 93--109
Tytuł artykułu

Fiskalne aspekty podatków pośrednich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal Aspects of Indirect Taxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja cech podatków pośrednich, istotnych z punktu widzenia pełnienia przez nie funkcji fiskalnej oraz egzemplifikacja ich znaczenia fiskalnego na przykładzie państw UE. Zbadana zostanie także wysokość wpływów z podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego oraz ich znaczenie w dochodach budżetu państwa w Polsce w latach 1999-2015. Dodatkowo wyznaczona zostanie korelacja między udziałem poszczególnych grup podatków w łącznych dochodach podatkowych (razem ze składkami ubezpieczenia społecznego) a stopą podatkową, rozumianą jako udział łącznych dochodów podatkowych w PKB, w państwach UE w 2012 r. Następnie państwa te zostaną pogrupowane według stopnia podobieństwa w zakresie tych charakterystyk (struktury łącznych dochodów podatkowych oraz stopy podatkowej). W tym celu wykorzystany zostanie algorytm hierarchicznego grupowania. Umożliwi to identyfikację charakterystycznych cech i zależności systemów podatkowych państw UE. (fragment tekstu)
EN
This study focuses on fiscal importance of indirect taxes in the EU countries. In addition it presents the amount of receipts from the tax on goods and services and excise and their importance in the income of the state budget in Poland in the years 1999-2015. The article presents as well the advantages of indirect taxes as a source of public revenue. After application of the hierarchical clustering algorithm, the EU countries have been grouped according to the degree of similarity in the structure of the total tax revenue and the tax rate. It has allowed for an identification of main characteristics describing tax systems of considered countries. The conducted analysis proved that indirect taxes and social security contributions (considered as a tribute of a similar nature to indirect taxes) dominate primarily in less developed countries. There, some fiscal attributes of these tributes are considered advantageous. On the other hand, direct taxes as a tribute consciously borne by society and thus more difficult in the collection, dominate in developed countries. These countries describe efficient administration and high tax morality. (original abstract)
Rocznik
Strony
93--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • CASE (2015), Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States. 2015 Report [online],http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf, dostęp: 17 maja 2016.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2005), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/data_on_taxation/index_en.htm, dostęp: 25 lipca 2016.
 • Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Juja T. (2008), Wydajność fiskalna podatku od towarów i usług w latach 2001-2007 [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) (2012), Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku [online], https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html, dostęp: 1 czerwca 2016.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) (2013), Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku [online], https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html, dostęp:1 czerwca 2016.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) (2014), Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku [online], https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html, dostęp: 1 czerwca 2016.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) (2015), Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku [online], https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html, dostęp: 1 czerwca 2016.
 • Musgrave R.A. (1964), Tax Policy, The Review of Economics and Statistics, vol. 46, nr 2.
 • NIK (2014), Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług, Nr ewid. 17/2014/P/13/042/KBF, Warszawa.
 • Oręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.) (2004), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • R Core Team (2014), R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing [online], http://www.R-project.org/, Vienna, Austria.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053.
 • Sobiech J. (2000), Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 6, Opodatkowanie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sokołowski J. (1995), Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa za lata 1999-2015 [online], www.mf.gov.pl.
 • Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020, załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r.
 • Tal Galili (2015), Dendextend: an R Package for Visualizing, Adjusting, and Comparing Trees of Hierarchical Clustering. Bioinformatics. DOI: 10.1093/bioinformatics/btv428.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 29 poz. 257 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.
 • Wnorowski H.J. (2010), Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce. Testowanie krzywej Laffera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Żyżyński J. (2009), Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.