PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 (238) | 18--30
Tytuł artykułu

Spory unijno-rosyjskie na forum Światowej Organizacji Handlu

Warianty tytułu
EU-Russia Disputes in the World Trade Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Federacja Rosyjska (Rosja) jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) od czterech lat. W tym czasie wielu członków WTO zgłaszało zastrzeżenia dotyczące realizacji jej zobowiązań akcesyjnych. W sześciu przypadkach sprawę skierowano do Organu Rozstrzygania Sporów WTO. Równocześnie, zgodnie z przewidywaniami, Rosja wykorzystuje często członkostwo w WTO, aby zaskarżać środki polityki gospodarczej innych członków organizacji, które szkodzą interesom gospodarczym jej branż strategicznych (energetyka i przemysł metalurgiczny). Czterokrotnie wystąpiła przeciw członkom WTO z oficjalną skargą. Ponadto w 28 sporach Rosja zgłosiła chęć udziału jako strona trzecia, która ma w nich ważny interes handlowy. Celem artykułu jest przedstawienie unijno-rosyjskich sporów toczących się na forum Światowej Organizacji Handlu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na motywy ich wszczynania. Analiza doświadczeń członkostwa Rosji w WTO pozwala stwierdzić, że nie w pełni wdraża ona swoje zobowiązania akcesyjne, często ze szkodą dla innych członków organizacji, w tym Unii Europejskiej. Potwierdzają to dwa pierwsze rozstrzygnięcia paneli w sprawach toczących się przeciwko Rosji opublikowane w sierpniu 2016 r. Jej działania były nakierowane głównie na ochronę krajowego przemysłu, w tym branż najbardziej wrażliwych (m.in. motoryzacyjnej), lub realizację celów politycznych. Jeśli chodzi o skargi rosyjskie wobec UE, to wydaje się, że były one próbą znalezienia rozwiązania dla długoletnich konfliktów dwustronnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Russian Federation (Russia) has been a member of the World Trade Organization (WTO) for four years. At that time, several WTO members reported concerns regarding the implementation of Russia's accession commitments. In six cases, the matter was referred to the WTO Dispute Settlement Body. Simultaneously, Russia, as could be foreseen, is taking advantage of its position as a WTO member to sue the economic policy measures of other members of the organization which they perceive as detrimental to the economic interests of its strategic industries (energy sector and metallurgical industry). It filed four cases against other WTO members. In addition, Russia submitted a request to act as a third party with substantial trade interest in 28 disputes. The aim of this article is the analysis of the EU-Russia disputes at the World Trade Organization, with special attention paid to their motives. The analysis of the experience of Russia's membership in the WTO shows that the country has not fully implemented its accession commitments, to the detriment of WTO members, including the European Union. This is confirmed by the first two decisions of panels in cases filed against Russia, published in August 2016. Russia's activities have been mainly aimed at protecting the domestic industry, including its most sensitive sectors (e.g. automotive industry), or the realization of foreign policy objectives. As for the Russian complaints against the EU, they appear to be an attempt at finding solutions to long-standing problems in bilateral relations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
  • Connolly R., The Economic Significance of Russia's Accession to the WTO, European Parliament, June 2012.
  • Karpiuk A., Opinia nt. doktryny bezpieczeństwa żywnościowego FR, "РОССИЯ, Twój Rynek", 2010, nr 3.
  • Błaszczuk-Zawiła M., Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", 2014, nr 3(226).
  • Kaliszuk E., Dumping i ochrona przed dumpingiem w GATT i WTO, (w:) Polska w WTO, J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red. nauk.), IKCHZ, Warszawa 2002, s. 135-162.
  • Michałek J.J., Piotrowski J., Rozstrzyganie sporów, (w:) Polska w WTO, J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red. nauk.), IKCHZ, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.