PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 451 Finanse publiczne | 64--74
Tytuł artykułu

Instrumenty stabilizowania długoterminowej równowagi finansowej JST

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instruments for Stabilizing The Long-Term Financial Balance of LGU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę zachowania równowagi finansowej JST. Jest to o tyle istotne, że JST to coraz bardziej skomplikowane podmioty realizujące różne zadania, zarówno o charakterze odpłatnym, jak i nieodpłatnym. Dotyczy to w szczególności jednostek dużych, takich jak: miasta, miasta na prawach powiatu, ale także województwa samorządowe. Z tego też powodu jednostki te zobligowane są do zachowania ciągłości realizacji zadań oraz do zapewnienia oczekiwanego poziomu rozwoju danej JST. Podstawą rozważań było wskazanie na różnice pomiędzy równowagą budżetową a równowagą finansową, ze szczególnym pokreśleniem znaczenia równowagi długoterminowej. Celem rozważań jest identyfikacja instrumentów stabilizowania równowagi finansowej JST w horyzoncie długoterminowym. Na bazie identyfikacji elementów potencjału finansowego JST oraz czynników, które powinny być brane pod uwagę w projekcjach finansowych, zaproponowano podstawowe instrumenty stabilizowania równowagi długoterminowej JST(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems of financial sustainability of LGU. It is so important that the local authorities are increasingly complex entities that carry out different tasks, both pecuniary and unpaid. This applies in particular to large units, such as cities and towns, but also to the province government. For this reason, these units are obliged to maintain the continuity of tasks and to provide the required level of development of the LGU. The basis for the discussion was identifying the differences between the budget balance and financial balance, with particular underlining of the importance of long-term sustainability. The aim of the research is to identify the instruments of stabilizing the financial balance of LGU in the long-term horizon. On the basis of the identification of the elements of the financial capacity of LGU and the factors that should be taken into account in the financial projections key instruments of stabilizing the long-term sustainability of LGU are suggested(original abstract)
Rocznik
Strony
64--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Bibliografia
 • Chan J.L., 2003, Changing roles of public financial management, [w:] Bavaird T., Loffler E. (red.), Public Management and Governance, Routledge, London.
 • Dylewski M., 2015, Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej, "Finanse Komunalne", nr 1/2, s. 22-29.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010, Metody analityczne w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2011, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Filipiak B., Tarczyńska-Łuniewska M., 2016, Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej, "Finanse Komunalne", nr 1/2, s. 13-25.
 • Gianakis G.A., McCue C.P., 1999, Local Government Budgeting. A Managerial Approach, Praeger, Westport.
 • Kamiński A., 2012, Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kitchen H., 2004, Financing Local Government Capital Investment, Trent University, Peterborough. www.trentu.ca (31.07.2016).
 • Kopyściański T., Rólczyński T., 2013, Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006-2012, "Zarządzanie i Finanse" nr 11 (3, cz. 2), s. 115-127.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., 2006, Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2014, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 • Wojciechowski E., 2012, Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.