PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 (239) | 23--31
Tytuł artykułu

Intensity of Intra-Industry Trade and Poland's Susceptibility to Asymmetric Shocks

Warianty tytułu
Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego a podatność Polski na szoki asymetryczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article aims to assess the strength of links of intraindustry trade (IIT) between Poland and the euro area and the other Economic and Monetary Union (EMU) countries. The computed IIT indices serve to evaluate the degree of sustainability of business cycle convergence (and susceptibility to asymmetric shocks) in Poland and its trading partners as well as Poland's preparedness for the adoption of the euro. The calculations were made with the use of the standard Grubel-Lloyd index, measuring the share of intraindustry trade in a country's total trade. The statistical analysis for Poland was presented against the backdrop of theoretical relationships between monetary integration and the related trade growth and business cycle convergence. The high index of IIT reflects the increasing similarity of Poland's business cycle with the euro area and the complementarity of the Polish economy with the economic structures of the euro area partners. Thus, the business cycle correlation does not seem to be an obstacle for Poland to join the euro area. (original abstract)
Celem artykułu jest ocena siły powiązań handlu wewnątrzgałęziowego (IIT) między Polską i krajami strefy euro oraz pozostałymi krajami unii gospodarczej i walutowej (UGW). Obliczone wskaźniki IIT stanowią podstawę oceny stopnia trwałości zbieżności cykli koniunkturalnych (i podatności na szoki asymetryczne) w Polsce i krajach partnerskich oraz stopnia przygotowania Polski do przyjęcia euro. Obliczeń dokonano przy użyciu standardowego indeksu Grubela-Lloyda, który mierzy udział handlu wewnątrzgałęziowego w handlu kraju ogółem. Analizę dla Polski przedstawiono na tle teoretycznych związków między integracją monetarną i wynikającym z niej wzrostem handlu a podatnością kraju na szoki asymetryczne. Wysoki wskaźnik IIT odzwierciedla rosnące podobieństwo cyklu koniunkturalnego Polski z cyklami krajów strefy euro i komplementarność polskiej gospodarki ze strukturą gospodarek strefy euro. Wynika z tego, że stopień synchronizacji cyklu koniunkturalnego nie wydaje się być w Polsce przeszkodą w przystąpieniu do strefy euro. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Ambroziak Ł., FDI and intra-industry trade: theory and empirical evidence from the Visegrad Countries, "International Journal of Economics and Business Research", Vol. 4, No. 1-2, 2012.
 • Babetskii I., Trade integration and synchronization of shocks. Implications for EU enlargement, "Economics of Transition", No. 1, Vol. 13, 2005.
 • Bąk H., Maciejewski S., Endogeneity and Specialization in the European Monetary Union, "International Journal of Management and Economics", No. 46, 2015.
 • Balassa B., Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among the Industrial Countries, "American Economic Review", Vol. 56, No. 3, 1966.
 • Baldwin R., Skudelny F., Taglioni D., Trade Effects of the Euro Evidence from Sectoral Data, "ECB Working Paper Series", No. 446, 2005.
 • Blanes-Cristóbal J.V., Agglomeration versus dispersion in the European Monetary Union: Evidence from Intra-Industry Trade, paper presented at Conference on Economics Integration at Universitat de Valencia, 2009, mimeo.
 • Borowski J., Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt", NBP, No. 11-12, 2001.
 • Böwer U., Guillemineau C., Determinants of Business Cycle Synchronisation Across Euro Area Countries, "ECB Working Papers Series", No. 587, 2006.
 • Camacho M., Perez-Quiros G., Saiz L., Are European business cycles close enough to be just one?, "Journal of Economics Dynamics and Control", Vol. 30, No. 9, 2006.
 • Cortinhas C., Intra-industry trade and business cycles in ASEAN, "Applied Economics", Vol. 39, Issue 7, 2007.
 • Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B., Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego, "Materiały i Studia", NBP, Zeszyt 300, 2013.
 • Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, "Monografie i Opracowania", SGH, nr 496, 2002.
 • De Grauwe P., Economics of Monetary Union, 10th edition, Oxford University Press, 2014.
 • De Grauwe P., The Economics of Monetary Integration, Oxford University Press, 3rd edition, 1997.
 • De Haan J., Inklaar R.C., Jong-A-Pin R.M., Will business cycles in the Euro area converge? A critical survey of empirical research, "Journal of Economic Surveys", Vol. 22, No. 2, 2008.
 • Drèze J., Lex exportation intra-C.E.E. en 1958 et la position Belge, "Recherches Economiques de Louvain", Vol. 27, 1961.
 • Ecochard P., Fontagné L., Gaulier G., Zignago S., Intra-industry trade and regional integration, "MPRA Paper", No. 44182, 2005..
 • Eichengreen B., Is Europe an optimum Currency Area? (in:) The European Community after 1992: Perspectives from the Outside, H. Grubel, S. Borner, (eds.), Macmillan, Basingstoke, 1992, pp. 138-161.
 • Falvey R.E., Commercial Policy and Intra-industry Trade, "Journal of International Economics", Vol. 11, 1981.
 • Faustino H., Leitão N., Intra-industry trade and labor costs: The smooth adjustment hypothesis, "Technical University of Lisbon Working Papers", No. 17, 2009.
 • Fidrmuc J., Korhonen I., Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs, "CESIFO Working Paper", No. 1693, 2006.
 • Fidrmuc J., Migration and Regional Adjustment to Asymmetric Shocks in Transition Economies, "CEPR Discussion Paper", No. 3798, 2003.
 • Fidrmuc J., Optimum Currency Area Theory, Trade Integration and EMU Enlargement, Annual Royal Economic Society Conference, University of Durham, 2001, mimeo.
 • Fidrmuc J., Similarity of supply and demand shocks between the euro area and the CEECs, "BOFIT Discussion Papers", No. 14, 2001.
 • Fontagné L., Freudenberg M., Intra-Industry Trade: Methodological Issues Reconsidered, "CEPII Working Paper", No. 1, 1997.
 • Frankel J., Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, "Working Paper Series", No. 04-039, 2004.
 • Frankel J., Rose A., The Endogeneity of The Optimum Currency Area Criteria, "NBER Working Paper", No. 5700, 1996.
 • Greenaway D., Milner C., The Economics of Intra-Industry Trade, Basil Blackwell, Oxford 1986.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra-Industry Trade: The Theory and the Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 • Handler H., The Eurozone: Piecemeal Approach to an Optimum Currency Area, "WIFO Working Papers", No. 446, 2013.
 • Kenen P., The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, (in:) Monetary Problems of the International Economy, R. Mundell, A. Svoboda (eds.), University Chicago Press, Chicago, 1969.
 • Krugman P. Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, "American Economic Review", Vol. 70, 1979.
 • Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991.
 • Krugman P., Lessons of Massachusetts for the EMU, (in:) Adjustment and Growth in the European Monetary Union, F. Torres, F. Giavazzi (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
 • Lancaster K., Intra-industry trade under perfect monopolistic competition, "Journal of International Economics", Vol. 10, No. 2, 1980.
 • Maurel M., On the way of EMU enlargement towards CEECs: What is the appropriate exchange rate regime?, CEPR, "Discussion Paper", No. 3409, 2002.
 • Micco A., Stein E., Ordoñez D., The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU, "Economic Policy", Vol. 37, No. 18, 2003.
 • Misztal P., International trade and business cycle synchronization in Poland, the European Union and the Euro Zone, "Contemporary Economics", Vol. 7, Issue 13, 2013.
 • Rose A.K., One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", Vol. 15, No. 30, 2000.
 • Shin K., Wang Y., Trade integration and business cycle synchronization in East Asia, "Discussion Paper", The Institute of Social and Economic Research, No. 574, 2003.
 • Zervoyianni A., Anastasiou A., Convergence of shocks and trade in the enlarged European Union, "The Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review", Vol. 18, Issue 1, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.