PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 451 Finanse publiczne | 134--144
Tytuł artykułu

Zgodność i predyktywność testów koniunktury bankowej z koniunkturą ogólnogospodarczą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Compliance and Forecasting of The Surveys of The Banking Situation with The Overall Economic Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena, na ile testy koniunktury bankowej odzwierciedlają koniunkturę ogólnogospodarczą oraz czy pozwalają na jej przewidywanie. W badaniach wykorzystano wyniki testów koniunktury bankowej realizowane przez TNS Polska, porównując je ze zmianami PKB w latach 1997-2014. Do oceny związków wykorzystano współczynniki korelacji wzajemnej, wektorowe modele korekty błędem oraz oparte na nich testy kointegracji i przyczynowości. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie podobieństwa przebiegu pomiędzy zmianami koniunktury bankowej a aktywnością ogólnogospodarczą. Daje to podstawy do oceny zmian sytuacji ogólnogospodarczej na podstawie wyników testu koniunktury bankowej. Własności prognostyczne mają wskaźniki charakteryzujące zmiany na rynku kredytowym gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych, wskaźnik opisujący przyszłą sytuację ekonomiczną banku oraz agregowany wskaźnik Pengab(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the updated information and the promptness of accessing it, the business tendency surveys can be regarded as an interesting source of information about the current and future changes in the trends of the economic situation. The objective of the research was to evaluate to what extent the surveys of the banking situation reflect the overall economic situation as well as whether they allow to predict it. The surveys used the results of the banking situation studies conducted by TNS Polska, which were compared with the changes in GDP in the years 1997-2014. Mutual correlation coefficients, vector error correction models as well as the surveys of cointegration and causality based on those models were used in order to evaluate the relationships. The conducted surveys revealed that the surveys of the banking situation reflect the changes in the overall economic situation, but their predictability is almost nonexistent(original abstract)
Rocznik
Strony
134--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Barczyk R., 1997, Główne teorie współczesnych wahań koniunktury, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bieć A., Drozdowicz-Bieć M., Łaszek R., Pater R., 2010, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i województw wraz z elementami prognozy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1278484211726877.pdf (12.04.2015).
 • Garczarczyk J., 2002, Analiza wahań koniunktury na rynku usług bankowych w latach 1992-2002, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, nr 72, SGH, Warszawa.
 • Garczarczyk J., 2004, Model jakości usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Garczarczyk J., Skikiewicz R., 2006, Rozwój gospodarczy a koniunktura bankowa w świetle wyników badania metodą testu koniunktury, [w:] Mocek M. (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Bonami, Poznań.
 • Golec M., 2014, Barometry koniunktury w sektorze bankowym, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, nr 32: Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury.
 • Hodrick R.J., Prescott E.C., 1997, Postwar US business cycles: An empirical investigation, Journal of Money, Credit, and Banking, vol. 29, no. 1.
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z., 1994, Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Idzik M., 2003, 10 lat monitoringu koniunktury w placówkach bankowych, Bank, nr 6, CPBiI.
 • Idzik M., 2014, Konsumenci mają poczucie bezpieczeństwa, Bank, nr 4, CPBiI.
 • IRG SGH, 2014, Koniunktura gospodarcza w Polsce - wyniki badań, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/koniunktura/Strony/default.aspx (12.04.2015).
 • Klimkowska J., 2006, Trafność prognoz respondentów - ocena na podstawie badań ankietowych IRG, [w:] Mocek M. (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Bonami, Poznań.
 • Kokocińska M., Strzała K., 2007, Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kowalczyk Z., 1982, Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Kusideł E., 2000, Modelowanie wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź.
 • Lubiński M., 1994, Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa.
 • Lütkepohl H., Krättzig M., 2007, Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
 • Matkowski Z., 1997, Problemy identyfikacji cykli koniunkturalnych. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami dla gospodarki polskiej, tom 51, IRG SGH, Warszawa.
 • Mocek M., 2006, Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Bonami, Poznań.
 • Osińska M., 2008, Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Róg A., Strzała K., 2011, Przydatność prognostyczna wskaźników testu koniunktury - przegląd metod ewaluacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/8.
 • Sękowska H., Zagoździńska I., 2002, Kondycja polskiego przemysłu przetwórczego na podstawie jakościowych badań koniunktury, Prace i Materiały, nr 72, IRG SGH.
 • Śmiłowski E., 2009, Kształtowanie się koniunktury bankowej w latach 1993-2009 ze szczególnym uwzględnieniem efektu października 2008 roku, [w:] Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • US Census Bureau, 2011, X-12-ARIMA Reference Manual, Time Series Research Staff, Centre for Statistical Research and Methodology.
 • Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Lada K., Peterlik M., 2014, Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne, nr 82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.