PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 (239) | 31--40
Tytuł artykułu

The Comparative Analysis of Mid-Tech and High-Tech Trade of the Visegrad Countries and the German Impact

Warianty tytułu
Analiza porównawcza handlu wyrobami wysokiej i średniej techniki krajów Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wpływu Niemiec
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The general purpose of the research is to conduct a comparative study of the Czech, Hungarian, Polish, and Slovak exports and imports in the period 2001-2015 taking into consideration their technological intensity. The analysis covers the identified developments in the context of growing openness and strong orientation of their economic systems to the markets of other EU members. The undertaken study is based on trade data at 2-, 4- and 6-digit disaggregation of the Harmonised System (HS). When analysing trade with Germany a particular focus will be set on the chapters dominating in bilateral relations with the Visegrad countries (V4): HS 39 (plastics and articles thereof), HS 84 (machinery), HS 85 (electrical and electronic equipment), and HS 87 (road transport vehicles). The analysis aims at empirical verification whether and to what extent the membership of the V4 in the European Union and intensive trade relations with German economy have contributed to improvement of the technological intensity of their foreign trade. Another important issue is to identify potentially most serious challenges relating especially to the phenomenon of the middle-income trap and investment expansion of multinational corporations, which may be treated as a threat sustaining structural obstacles for economic growth and development of the Visegrad countries. (original abstract)
Celem artykułu jest przeprowadzenie studium porównawczego czeskiego, węgierskiego, polskiego i słowackiego eksportu oraz importu w latach 2001-2015, biorąc pod uwagę ich technologiczne zaawansowanie. Analiza obejmuje identyfikację głównych tendencji w kontekście rosnącej otwartości tych gospodarek oraz ich silnej orientacji na współpracę z innymi krajami Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono na podstawie danych na 2-, 4- i 6-cyfrowym poziomie dezagregacji w ramach Systemu Zharmonizowanego. Relatywnie dużo uwagi poświęcono kwestiom handlu krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) z Niemcami w działach dominujących w ich relacjach dwustronnych: HS 39 (tworzywa sztuczne), HS 84 (branża maszynowa), HS 85 (artykuły elektryczne i elektroniczne) oraz HS 87 (branża motoryzacyjna). Analiza ukierunkowana jest na empiryczną weryfikację, czy i w jakim stopniu członkostwo krajów V4 w Unii Europejskiej oraz intensywne relacje handlowe z Niemcami przyczyniły się do poprawy poziomu technologicznego zaawansowania ich wymiany zagranicznej. Innym ważnym zagadnieniem jest identyfikacja głównych wyzwań, jakimi są pułapka średniego dochodu oraz ekspansja inwestycyjna korporacji transnarodowych, które mogą skutkować utrwaleniem strukturalnych przeszkód dalszego wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów V4. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław
Bibliografia
 • Acemoglu D., Robinson J., Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Publishers, New York 2012.
 • Ambroziak Ł., FDI and Intra-Industry Trade: Theory and Empirical Evidence from the Visegrad Countries, "The International Journal of Economics and Business Research", Vol. 4, 2012.
 • Ambroziak Ł., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, IBRKK, Warszawa 2013.
 • Arndt S., Kierzkowski H. (eds.), Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Aturupane C., Djankov S., Hoekman B., Horizontal and vertical intra-industry trade between Eastern Europe and the European Union, "Weltwirtschfliches Archiv", Vol. 135, No. 1, 1999.
 • Buckley P., The impact of the global factory on economic development, "Journal of World Business", Vol. 44, No. 2, 2009.
 • Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012.
 • Czarny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009.
 • Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
 • Eichengreen B., Escaping the middle income trap, Proceedings Economic Policy Symposium, Jackson Hole, http://econpapers.repec.org/article/fipfedkpr/y_3a2011_3ap_3a409-419.htm (22.12.2015).
 • Filippov S., Kalotay K., Global Crisis and Activities of Multinational Enterprises in New EU Member States, "International Journal of Emerging Markets", Vol. 6, No. 4, 2011.
 • Greenaway D., Hine R., Milner C., Country Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the UK, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 130, No. 1, 1994.
 • Greenaway D., Hine R., Milner C., Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross-Industry Analysis for the United Kingdom, "The Economic Journal", November, Vol. 105, No. 433, 1995.
 • Grubel H., Lloyd P., Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 • Hoekman B., Djankov S., Intra-Industry Trade, Foreign Direct Investment and the Reorientation of East European Exports, "CEPR Discussion Paper", No. 1377, 1996.
 • Im F.G., Rosenblatt D., Middle-Income Traps. A Conceptual and Empirical Survey, "Policy Research Working Paper", No. 6594, The World Bank, September 2013.
 • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", March/April 1994.
 • Molendowski E., Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa 2012.
 • Molendowski E., Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Ohno K., Avoiding the middle income trap. Renovating industrial policy formulation in Vietnam, "ASEAN Economic Bulletin", Vol. 26, No. 1, 2009.
 • Pavlínek P., Ženka J., Upgrading in the Automotive Industry: Firm-Level Evidence from Central Europe, "Journal of Economic Geography", Vol. 11, No. 3, 2011.
 • Sass M., Szalavets A., Crisis and Upgrading: The Case of the Hungarian Automotive and Electronics Sectors, "Europe-Asia Studies", Vol. 65, No. 3, 2013.
 • Strange S., The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Toporowski P., The steps of Visegrad countries towards better integration within the EU: a case of intra industry trade, https://www.researchgate.net/publication/256375091_The_steps_of_Visegrad_countries_towards_better_integration_within_the_EU_a_case_of_intra-industry_trade (28.04.2016).
 • Túry G., Diverging Competitive Performances of the Visegrad Countries - Some Conclusions from the Technology Level of External Trade, "Unia Europejska.pl", No. 3(226), 2014.
 • Uzagalieva A., Kočenda E., Menezes A., Technological Innovation in New EU Markets, "Emerging Markets, Finance & Trade", Vol. 48, No. 5, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.