PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 (239) | 41--53
Tytuł artykułu

Znaczenie obrotów bieżących i kapitałowych dla stabilności finansów zagranicznych. Przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of the Current and Capital Account for the Foreign Financial Stability. The Case of the Visegrad Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zbadano stabilność finansów zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej (KGW) w latach 1995-2015, analizując poziom i dynamikę salda na rachunku bieżącym i kapitałowym w relacji do PKB. Celem jest porównywanie przyczyn zróżnicowania trendów PKB oraz salda na rachunku bieżącym i kapitałowym w KGW, a także wskazanie możliwych źródeł pogorszenia stabilności finansowej Polski i jej ważnych partnerów gospodarczych w Europie Środkowej. Wykorzystując modelowe związki między saldem bilansu handlowego i czynnikami finansowymi kształtującymi udział salda na rachunku bieżącym i kapitałowym w PKB przeprowadzono statystyczną analizę luki pożyczkowej w bilansie płatniczym KGW. Analizę porównawczą przeprowadzono w dolarach amerykańskich. Zmiany relacji przyrostu PKB i sumy sald na rachunku bieżącym i kapitałowym, kalkulowane dla różnych okresów w latach 1995-2015, pokazują zmiany efektywności wykorzystania oszczędności zagranicy dla wzrostu gospodarczego tych gospodarek. Znaczenie poszczególnych składowych rachunku bieżącego i kapitałowego, mierzone relacją do PKB w poszczególnych krajach, wskazuje na różną wrażliwość stabilności finansowej tych gospodarek na wyniki osiągane w handlu zagranicznym oraz na przepływy finansowe w postaci dochodów inwestycyjnych netto, a także transferów bieżących i kapitałowych. W pracy wskazano, że wrażliwość na transmisję szoku kanałem finansowym jest zależna nie tylko od parametrów cenowych (takich jak kurs walutowy czy stopa procentowa) lecz także od symetryczności przepływów kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, we examine the foreign financial stability of the Visegrad Group (VG) over the period 1995-2015, by analysing the level and dynamics of the current and capital account (CCA) balance in relation to GDP. The aim is to compare the reasons for variability of trends of GDP and the CCA components in the VG in order to indicate the possible source of deterioration of the financial stability of Poland and its major economic partners in Central Europe. Using formal models, which specify relationships between components of the CCA balance and GDP, we perform a statistical analysis of the lending gap in the balance of payments of the VG. A comparative analysis is carried out in USD. In this paper, we indicate how the ratios, calculated as a quotient of sum of GDP and sum of the CCA balances in the given period, show changes in the efficiency in the use of external savings for the economic growth. We define importance of the individual components of the current and capital account for the foreign financial stability with the aim to indicate different sensitivity of balance of payments to the changes of foreign trade balance and financial components of the CCA, i.e. investment income and current and capital transfers. We indicate that transmission of shock through a financial channel of the balance of payments is dependent not only on the price parameters (such as the exchange rate or interest rate), but also on the symmetry of capital flows. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Bagnai A., CEEC vs. PIGS a comparative assessment of financial sustainability and twin deficits, LLEE Working Document, No. 89, 2010.
 • Błaszczuk D. et al., Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
 • Błaszczuk D. et al., Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 • Ciocyte O., Rojas-Romagosa H., Literature survey on the theoretical explanations and empirical determinants of current account balances, CPB Background Document, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, April 2015.
 • Gourinchas P., Rey H., External Adjustment, Global Imbalances and Valuation Effects, "Working Paper", No. 19240, 2013, NBER.
 • Johnson G.H., Towards a General Theory. The Monetary Approach to Balance-of-Payments Theory, (w:) Frencel J.A., Johnson H.G. (eds.), The Monetary Approach to the Balance of Payments, George Allen & Unwin Ltd, London 1976.
 • Lane Ph.R., Milesi-Ferretti G.M., Global Imbalances and External Adjustment after the Crisis, "IMF Working Paper", WP/14/151, 2014.
 • Minsky H., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, 2008.
 • Obstfeld M., External adjustment, "Working Paper", NBER, 2004.
 • Pisani-Ferry J., Merler S., Sudden stops in the Euro Area, 2 April 2012, http://voxeu.org/article/public-capital-flows-replacing-private-flows-eurozone-what-it-means-policy [dostęp: 5.10.2016].
 • Rajan R., Going bust for growth (w:) Progress and confusion, Blanchard O. et al.(eds.), Cambridge, Massachusetts, MFW, MIT, 2016.
 • Reinhart C., Rogoff K., This Time is Different, Princeton University Press, 2009.
 • Sulmicki P., Międzynarodowa wymiana gospodarcza, PWE, Warszawa 1977.
 • Thirlwall A.P., The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, (w:) Essays on Balance of Payments Constrained Growth: Theory and Evidence., McCombie J.S.L. (ed.), Routledge, London, 2004.
 • Thrilwall A.P., The Absorption Approach to the Balance of Payments, (w) Balance-of-Payments Theory and the United Kingdom Experience, Macmillan Publishers Ltd, 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.