PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 17(XVII) | nr 1 | 109--120
Tytuł artykułu

Zastosowanie metod porządkowania liniowego do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów Województwa Lubuskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Applying Objects Ordering for Assessment of Socio22 Economic Development Level of Lubuskie Voivodeship Powiats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczno-gospodarczy jest zróżnicowany w wymiarze przestrzennym. Podstawowymi jednostkami są w tym wymiarze województwa. W artykule ocenie poddano poziom rozwoju społeczno12 gospodarczego województwa lubuskiego na szczeblu powiatów. Zastosowano w tym celu metody porządkowania liniowego. Wykorzystano mierniki oparte zarówno o jeden, jak i dwa wzorce. Określono powiaty o wyższym i niższym poziomie rozwoju. Wyniki wskazują, że bardziej właściwe jest stosowanie mierników opartych o dwa wzorce. Rozbieżność wyników jest mniejsza, a otrzymane rankingi bardziej zbieżne do siebie.(abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic development is varied in spatial aspect. Voivodeships are in this aspect the basic administrative units. The article presents assessment of socio-economic development level of Lubuskie Voivodeship at the powiat level. For this purpose, objects ordering method was applied. Indicators based on one or two models were used. This allows for determining powiats of higher and lower level of development. The results indicate that it is more appropriate to use indicators based on two models. Differences in results are lower and received rankings are more convergent.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliografia
 • Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B. (2001) Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Bank Danych Lokalnych GUS (dostęp 05.04.2016) http://www.stat.gov.pl.
 • Binderman A. (2006) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW nr 60, Warszawa, str. 25 - 34.
 • Binderman A. (2011) Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom 12, Zeszyt 2, SGGW, Warszawa, str. 58 - 68.
 • Binderman Z., Borkowski B., Prokopenya A., Szczęsny W. (2015) Application of Dissimilarity Measures to Objects Ordering and Concentration Measurement, [w]: Prokopenya A., Jakubiak M. (eds.) Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, str. 23-39.
 • Cieślak M. (1974) Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, Zeszyt 1, str. 29 - 39.
 • Helwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, Zeszyt 4, str. 307 - 327.
 • Hwang C. L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making: Methods and Aplications, Springer-Verlag, New York.
 • Jankowski P. (2013) Województwo jako region europejski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Kolenda M. (2006) Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korenik S. (2003) Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korol J., Kusideł E., Szczuciński P. (2016) Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Mitronović D. S. (1972) Elementarne nierówności, PWN, Warszawa.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Pawełek B. (2008) Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Pociecha J. (2008) Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych, Konferencja naukowa z okazji 90-lecia GUS, Statystyka społeczna - dokonania - szanse - perspektywy, Kraków.
 • Strahl D. red. (2006) Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (2012) Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r., Zielona Góra.
 • Walesiak M. (2006) Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Województwo lubuskie. Podregiony, powiaty, gminy 2015 (2015) Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J. (2015) Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Zeliaś A. red. (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.