PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 451 Finanse publiczne | 198--206
Tytuł artykułu

Skarb Państwa w roli właściciela przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Treasury as The Owner of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skarb Państwa w imieniu państwa pełni funkcję właściciela spółek pozostających w jego władaniu. Jest on właścicielem ułomnym, który nie potrafi lub nie jest w stanie wyartykułować własnych interesów, co przejawia się w braku jasno sformułowanych założeń polityki właścicielskiej. W konsekwencji prowadzi to do braku skuteczności działania organów nadzorczych, sprawujących w imieniu właściciela nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Celem referatu była ocena roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw. Przedstawiono uprawnienia oraz podstawy prawne działania Skarbu Państwa jako właściciela, a także zestawienie spółek pozostających we władaniu Skarbu Państwa. Badanie miało charakter eksploracyjny. Opracowanie zostało oparte na wtórnych źródłach informacji. Przeanalizowano literaturę ekonomiczną z zakresu przemian własnościowych w Polsce, publikacje Ministerstwa Skarbu Państwa, raporty i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego oraz akty prawne(abstrakt oryginalny)
EN
The Treasury, on behalf of the State, acts as the owner of companies being under its control. It is a disabled owner who cannot or is not able to articulate its own interests, which manifests itself in the absence of a clearly formulated ownership policy guidelines. Consequently, this situation leads to a lack of effectiveness of supervisory authorities activities, supervising, on behalf of the owner, the companies with the shares of the Treasury.The aim of the study was to identify the role of the Treasury as the owner of companies. It presents the powers and the legal framework of the State Treasury as the owner and also the list of companies held in the hands of the Treasury. The study is of an exploratory character. The study is based on secondary sources of information. The analysed material included the economic literature in the field of ownership transformation in Poland, the Ministry of Treasury publications, reports and studies of the Central Statistical Office and legal acts(original abstract)
Rocznik
Strony
198--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bałtowski M., Kozarzewski P., 2014, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa.
 • Bałtowski M., Miszewski M., 2007, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jeżak J., 2010, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa 2004-2015, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych, www.msp.gov.pl.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011, Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, Majątek Skarbu Państwa i Państwowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2011, Warszawa.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, 2012, Plan prywatyzacji na lata 2012-2013, https://www.msp.gov.pl/pl/media/.../20797,Plan-prywatyzacji-na-lata-2012-2013.html.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, 2013, Biuletyn Informacji Publicznej, "Ewidencja Mienia Skarbu Państwa", Departament Mienia Skarbu Państwa, http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/78/2354/Ewidencja_majatku_Skarbu_Panstwa.html.
 • Sofuł A., Minister Skarbu Państwa wzmacnia nadzór nad spółkami, Portal gospodarczy wnp.pl, http://energetyka.wnp.pl/minister-skarbu-wzmacnia-nadzor-nad-spolkami,202439_1_0_3.html.
 • Rozporządzenie z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra skarbu państwa, Dz.U. Nr 216, poz. 1601.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, Dz.U. 2009 nr 34, poz. 265.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, Dz.U. 2011 nr 114, poz. 663.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, Dz.U. 2011 nr 114, poz. 664.
 • Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. 1996 nr 106, poz. 493 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. 1996 nr 118, poz. 561.
 • Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 2007 nr 65, poz. 437, z późn. zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks handlowy, Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, Dz.U. 2005 nr 132, poz. 1108 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, Dz.U. 2010 nr 65, poz. 404.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.