PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 49--64
Tytuł artykułu

Podejście scenariuszowe w procesie projektowania i modyfikacji modeli biznesu sektorów kreatywnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Scenario Approach in Process Design and Modification of Business Models in Creative Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę zastosowania podejścia scenariuszowego do projektowania modeli biznesu w sektorach kreatywnych. Sektory kreatywne ze względu na swój dynamiczny charakter pozwalają na wykorzystanie wielu rozwiązań opartych na różnych scenariuszach. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania dorobku podejścia scenariuszowego zarządzania strategicznego w procesie projektowania i modyfikacji modeli biznesu. Wskazano zalety, ale także ograniczenia zastosowania podejścia scenariuszowego w kontekście specyfiki sektorów kreatywnych. W części praktycznej spróbowano wskazać kilka możliwych scenariuszy dla wybranej gałęzi działalności w sektorze kreatywnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of the application of scenario approach to design business models in the creative industries. Creative industries have a dynamic nature which allow the use of multiple solutions based on a number of scenarios. The article presents the possibility of applying the scenario approach in the design and modification of business models. It pointed out the advantages but also limitations the application of scenario approach in the context of the specific nature of creative industries. In the practical part was presented some possible scenarios for the selected activities in the creative industries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (2009): Raport końcowy, ECORYS, Warszawa, s. 6.
 • Bouwman H. (2005): Connecting Future Scenarios to Business Models of Insurance Intermediaries, 18th Bled eConference eIntegration in Action, Bled, Slovenia, 6-8 June, p. 3.
 • Braet O., Ballon P. (2007): Business Model Scenarios for Remote Management, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Electronic Version, vol. 2, iss. 3, pp. 62-79.
 • Caust J. (2003): 'Putting the "art" back into arts policy making: How arts policy has been "captured" by the economists and the marketers', International Journal of Cultural Policy, vol. 9, no. 1, pp. 51-63.
 • Chesbrough H. (2010): Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, Long Range Planning 43.
 • Cunningham S. (2001):'From cultural to creative industries, theory, industry and policy implications', Culturelink, Special issue, pp. 19-32.
 • Daszyńska-Żygadło K. (2015): Wycena przedsiębiorstwa podejście scenariuszowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2015, s. 89-90.
 • Falencikowski T. (2013): Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
 • Flew T. (2002): 'Beyond ad hocery: Defining the creative industries', Paper presented at Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The second international conference on cultural policy research. Te Papa, Wellington, New Zealand, 23-26 January, Available at: http://eprints.qut.edu.au/archive/00000256 (accessed 18 October 2005).
 • Galloway S., Dunlop S. (2007): A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy, International Journal of Cultural Policy, vol. 13, no. 1, s. 19.
 • Garnham N. (1990): Capitalism and Communication. London: Sage.
 • Garnham N. (2005): 'From cultural to creative industries: an analysis of the implications of the "creative industries" approach to arts and media policy making in the United Kingdom', International Journal of Cultural Policy 11,1: 15-30.
 • Garnham, Nicholas (2001): 'Afterword: the cultural commodity and cultural policy', in Sara Selwood (ed.), The UK Cultural Sector. London: Policy Studies Institute, pp. 445-458.
 • Gierszewska A., Romanowska M. (2007): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, s. 65 i 69, 79 i 78.
 • Grienitz V., Schmidt A.M., Ley S. (2009): Scenario based future business models in automotive supply Industry, Proceedings of the 2009 Industrial Engineering Research Conference, p. 405, 406.
 • Hesmondhalgh D. (2002/2007): The Cultural Industries, London and Thousand Oaks, CA: Sage (1st and 2nd eds).
 • Hesmondhalgh D., Pratt A. C. (2005): 'Cultural industries and cultural policy', International Journal of Cultural Policy, vol. 11, no. 1, pp. 1-13.
 • Horkheimer M., Adorno T. (2002): Dialectic of Enlightenment. Stanford: Stanford University Press.
 • Jabłoński A. (2013): Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności. Warszawa: Difin.
 • Jabłoński A. (2015): Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym. Warszawa: Difin.
 • Jabłoński A., Jabłoński, M. (2013): Projektowanie sieciowych modeli biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12 (767), s. 34.
 • Jabłoński M. (2013): Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw' Warszawa: Difin.
 • Kossen R., van de Poel P, Reymen I. (2010): Collaboration and Business Models in the Creative Industry, Exploring heterogeneous collaborations, Technische Universiteit Eindhoven, March, s. 10.
 • Nogalski B. (2008): Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, s. 123.
 • Nogalski B. (2009): Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red), Zarządzanie strategiczne, rozważania, kierunki badań, R. Krupski (red), Prace Nauk. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie.
 • O'Connor J. (1999): The Definition of 'Cultural Industries' [online], available at: http://www.mipc.mmu.ac.uk/iciss/reports/defin.pdf (accessed 18 October 2005).
 • O'Connor J. (2004): '"A special kind of city knowledge": innovative clusters, tacit knowledge and the "creative city"', Media International Australia 112: 131-49.
 • Obłój K. (2002): Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE.
 • Oliński M. (2015): Wykorzystanie orientacji sieciowej w kształtowaniu modelu biznesu, w: Zarządzanie strategiczne, strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, R. Krupski (red), Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, s. 277.
 • Olszyńska A. (2011): Przydatność planowania scenariuszowego dla funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych, Logistyka, nr 5, s. 1203.
 • Osterwalder A. (2004): The business model ontology a proposition in a design science approach, These, Universite de Lausanne Ecole des Hautes Etudes Eommerciales,.
 • Porter M.E. (1998): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE, s. 232.
 • Porter M.E. (2013): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Simon and Schuster, (1985), Retrieved 9 September 2013.
 • Shafer S.M, Smith H.J., Linder J.C. (2005): The power of business models, Business Horizons, 48 (3).
 • Slywotzky A., Morrison D.J. Andelman B. (1997): The profit zone. How strategic business design will lead you to tomorrow's profits. New York: Times Business.
 • Sobczyk M. (2008): Prognozowanie, teoria przykłady zadania. Warszawa: Wyd. Placet, 2008, s. 10-11.
 • Towse R. (2000): 'Cultural economics, copyright and the cultural industries', Paper presented at The Long Run conference, Erasmus University, Rotterdam, February. Revised version available at: http://www.lib.bke.hu/gt/2000-4/towse.pdf (accessed 18 October 2005).
 • UNCTAD (2008): Creative Economy Report, s. 13.
 • UNESCO website: http://portal.unesco.org/culture.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.