PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 276 | 109--120
Tytuł artykułu

Zmiany demograficzne i procesy migracyjne oraz ich oddziaływanie na rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Changes and Migration Processes and Their Impact on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej zmian demograficznych oraz ruchów migracyjnych w Polsce na tle innych krajów oraz określenie wpływu tych zjawisk na rynek pracy. Badaniem objęto lata 2000-2012, wykorzystując dostępne dane statystyczne z zasobów polskich, krajów UE oraz organizacji międzynarodowych. W artykule dokonano także przeglądu literatury przedmiotu. Autorzy wykazali zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ badanych zjawisk na zachodzące na rynku pracy zmiany struktury uczestników tego rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to conduct a comparative analysis of demographic changes and migration in Poland compared to other countries and the impact of these phenomena on the labour market. The study covered the years 2004-2012, using statistical data available resources in Poland, European Union countries as well as international organisations. This article reviews the available literature. The authors showed both positive and negative effects on studied phenomena taking place in the labour market changes in the structure of market participants.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chmielewska I. (2015), Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego, "Materiały i Studia NBP", nr 31.
 • Drela K. (2009), Emigracja w XXI wieku - migracje pracowników [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa.
 • Freeman R.B. (2007), Migracje w procesie globalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 99-129.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M. (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Urząd Komisji Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Kocot E. (2011), Przemiany demograficzne - świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 1, s. 5-24.
 • Kubiak M. (2010), Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno- -gospodarczym [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt, nr 16, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 182-195.
 • Kurkiewicz J. (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa.
 • Kurkowiak B. (2010), Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 67-86.
 • Mansoor A., Quillin B. (2007), Migration and Remittances. Ester Europe and the Former Soviet Uninon, The International Bank of Reconstruction and Development, Washington.
 • Miłaszewicz D., Milczarek A., Nagaj R., Szkudlarek P., Zakrzewska M. (2015), Determinants of Polish International Migration in the area of the European Union after 2004, "Journal of International Studies", Vol. 7, No. 3, s. 61-77.
 • OECD (2014), A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis, "Social, Employment and Migration Working Paper", nr 160.
 • Okólski M. (2005), Demografia, Scholar, Warszawa.
 • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa.
 • Pawlik J., Zając A. (2013), Zagrożenia demograficzne [w:] A. Kwiatkowska, K. Krasoń, W. Dąbroś, J. Koryciński (red.), Myśl społeczno-ekonomiczna, tom II, Wydawnictwo Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Kielce-Tarnobrzeg, s. 105-112.
 • Puzio-Wacławik B. (2010), Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 8, PTE, Kraków, s. 179-193.
 • Raport Banku Światowego (2014), http://search.worldbank.org/data?qterm=++life+rate &language=EN&format= (dostęp: 14.11.2015).
 • Sánchez F. (2012), Migración y remesas en la ciudad de Ixmiquilpan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.
 • Sojka E. (2007), Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • [www 1] http://search.worldbank.org/data?qterm=structur+of+the+population&language =EN&format= (dostęp: 12.11.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.