PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 2 | 21--26
Tytuł artykułu

Turystyka wiejska w kontekście teorii rozwoju endogenicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Rural Tourism in the Context of the Theory of Endogenous Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest ukazanie zależności pomiędzy koncepcją rozwoju endogenicznego a uwarunkowaniami i zakresem rozwoju turystyki wiejskiej. Wykorzystano metodę desk research. Badania wykazały, że koncepcja rozwoju endogenicznego jest przydatna w ocenie wykorzystania potencjału turystycznego i zasobów endogenicznych obiektów turystyki wiejskiej i ich otoczenia, zarówno w odniesieniu do przesłanek rozwoju tej działalności, jak i zakresu świadczonych usług.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to show the relationship between the concept of endogenous development, and the conditions and scope of the development of rural tourism. Method was used desk research. Research has shown that the concept of endogenous development is useful in assessing the potential of tourism and endogenous resources of rural tourism facilities and their environment both in terms of the conditions for the development of this activity, as well as the scope of services provided.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
21--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Balińska Agata, Izabella Sikorska-Wolak. 2009. Turystyka wiejska szansą rozwoju wiejskich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Bienia Bernadetta, Marta Pisarek. 2009. Produkt agroturystyczny powiatu krośnieńskiego. [W] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palicha, 132-138, Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Butowski Leszek. 2010. "Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego". Turyzm 20 (1): 5-11.
 • Churski Paweł. 2004. Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. [W] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. Tom VIII/1, red. S. Ciok, D. Ilnicki, 31-45. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
 • Dorożyński Tomasz. 2013. "Regionalne nierówności gospodarcze a polityka spójności Unii Europejskiej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 57: 103-117.
 • Dyjach Katarzyna. 2013. "Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio H XLVII: 50-51.
 • Dykas Paweł, Tomasz Tokarski. 2013. "Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego -podstawowe modele teoretyczne". Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 294: 9-42.
 • Fiedora Bogusław, Karol Kociszewski (red.). 2010. Ekonomia rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Flisikowski Karol. 2011. "Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy". Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4 (8): 65-74.
 • Gałązka Andrzej. 2011. Czynniki rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. [W] Gospodarska regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, 13-48. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Jabłoński Łukasz. 2008. "Sprzężenie pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 786: 23-41.
 • Kaczmarek Jacek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk. 2002. Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • KE. 2014. Rozwój lokalny kierowy przez społeczności. Polityka Spójności na lata 2014-2020. Komisja Europejska. ec.europa.eu.
 • Korenik Stanisław, Alicja Zakrzewska-Półtorak. 2011. Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kuder Dorota. 2014. "Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 38 (2): 27-39.
 • Kurtyka-Marcak Izabela. 2012. "Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górzystych". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 29: 202-211.
 • Kutkowska Barbara, Tomasz Pilawka. 2012. "Program odnowy wsi jako instrument wzbogacający jakość kapitału społecznego". Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 232-237.
 • Kusa Rafał. 2008. Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych. [W] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, red. M. J. Stankiewicz, 512- 520, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Lucas Robert. E. 1988. "On the mechanics of economic development". Joural of Monetary Economics 22: 3-42.
 • Marks-Bielska Renata, Karolina Babuchowska. 2013. "Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis Oceonomica 299 (70): 141-150.
 • MIiR. 2014. Zasady realizacji instrumentu "Rozwój lokalny kierowany przez społeczności w Polsce". 2014. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Nowak Ewa, Izabela Korab. 2012. "Produkt turystyki wiejskiej i agroturystyki w Górach Świętokrzyskich". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 29: 220-232.
 • Paczoski Andrzej. 2010. Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 • Romer Paul M. 1994. "The Origins of Endogenous Growth". Journal of Economic Perspectives 8 (1): 3-22.
 • Staszewska Jolanta. 2009. Klaster perspektywa dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dz.U. z 2015 roku, poz. 378.
 • Zawadka Jan. 2010. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.