PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością | 705--722
Tytuł artykułu

Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Financial Consequences of the Ministry of Finance Draft Law on Tax on Retail Sales
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Udzielenie odpowiedzi na cztery pytania: Czy podatek od handlu detalicznego w wersji zaproponowanej przez MF wzmacnia małe i średnie sieci i sklepy? Czy został stworzony mechanizm utrudniający lub uniemożliwiający dużym sieciom przerzucanie podatku na konsumentów? Czy odpowiednio opodatkowano franczyzodawców? Czy istnieje neutralny system podatkowy, który zrównuje poziom konkurencyjności sieci średnich i sieci dużych. Metodologia badania - Zastosowano mierniki: do oceny sytuacji finansowej wskaźnik strumieni pieniężnych do obrotu, do oceny wpływu podatku na konkurencyjność wskaźnik przewagi konkurencyjnej, oraz neutralne stawki podatkowe. Analizę przeprowadzono dla systemu podatku progresywnego i liniowego. Wynik - Proponowane przez MF rozwiązania doprowadzą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej dużych sieci w wyniku wprowadzenia zbyt niskiego progu wolnego od podatków, dodatkowej stawki dla handlu w soboty, niedziele i święta, zbyt małej liczby stawek, zbyt niskiej najwyższej stawki podatku progresywnego oraz do zniszczenia małych i średnich firmy franczyzowych. Oryginalność/wartość - Odkryto inne niż zamierzone skutki rozwiązań w projekcie ustawy MF o podatku od sprzedaży detalicznej. Wykazano, że istnieje neutralny, progresywny system podatkowy, który nie jest obciążony negatywnymi skutkami propozycji MF. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The answers to four questions: Is tax on retail trade as proposed by the MF strengthens small and medium-sized networks and shops? Have you created a mechanism for hindering or preventing large networks to the incidence of tax to consumers? Have franchisors been appropriately taxed? Is there a neutral tax system that equates the level of competitiveness of the medium networks and large ones? Design/methodology/approach - Used measures: to assess the financial situation indicator of cash flows to the net sales, to assess the impact of tax on the competitiveness indicator of competitive advantage, and neutral tax rates. The analysis was conducted for the tax system progressive and linear. Findings - Proposed by the MF solution will lead to the strengthening of the competitive position of large networks as a result of the introduction of too low an amount exempted from tax, an additional tax rate for trade on Saturdays, Sundays and holidays, too small a number of rates, too low the highest progressive tax rate, and to the destruction of small and medium-sized franchising networks. Originality/value - There was discovered other than the intended effects of the solutions of the draft law on tax on retail sales. It has been shown that there is a neutral, progressive tax system, which is not burdened with the negative effects of the MF proposal. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Jędrzejewska K. (2002), Mikroekonomia. Gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Brzeziński B., Matuszewski W. (2009), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego, w: Prawo podatkowe. Teoria. Instytucja. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Dom Organizatora, Toruń.
 • Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • GFK (2015), Rynek detaliczny. Raport Strategiczny: Dystrybucja FMCG w Polsce, luty.
 • GUS (2015), Statystyki F01 GUS dotyczące agregacji podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników. Kod PKD: 471 - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 • Harberger A.C. (2008), The incidence of the Corporation Income Tax Revisited, "National Tax Journal" vol. LXI, no. 2.
 • Info Veriti (2015), Raport premium o firmie Jeronimo Martins Polska SA.
 • Iwin-Garzyńska J. (2011), Zasada neutralności podatku od towarów i usług na przykładzie zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z funduszy unijnych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 33.
 • Komisja Europejska (2008), Rozporządzenie komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Dz. Urz.UE nr. L 214/3 9.8.2008, art. 2, s. 38, http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/034.pdf (25.01.2016).
 • Krajewska A. (2010), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Marion J., Muehlegger E. (2011), Fuel tax incidence and supply conditions, "Journal of Public Economics" vol. 95, iss. 9/10, s. 1202-1212.
 • MF ogłosił szczegóły dot. podatku od sprzedaży detalicznej (2016), http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/mf-oglosil-szczegoly-dotpodatku-od-sprzedazy-detalicznej (27.02.2016).
 • Mielnik J. (2002), Zmiany opodatkowania obrotu w okresie przemian ustroju polityczno-gospodarczego, w: Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Minister Kowalczyk po rozmowach z kupcami zapowiada zmianę definicji franczyzy (2016), http://wpolityce.pl/ gospodarka/281389-minister-kowalczyk-po-rozmowach-z-kupcami-zapowiada-zmiane-definicji-franczyzy (11.02.2016).
 • Opałka A. (2011), Neutralność podatkowa - zarys problemu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 40.
 • Projekt ustawy o podatku od handlu detalicznego (2016), https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281601/12334997/1 2334998/dokument206964.pdf (4.02.2016).
 • Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, http:// www.pte.pl/pliki/2/1/s_owsiak_harmonizacja.pdf (10.02.2016).
 • Szczodrowski G. (1997), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziółkowska W. (2012), Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.