PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 8, cz. 3 Terapia finansów | 145--157
Tytuł artykułu

Zachowania egoistyczne w kontekście pożyczania pieniędzy członkom rodziny - wyniki badań własnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selfish Behaviour in the Context of Lending Money to Family Members - the Results of Own Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Naturalną sieć wsparcia ludzi znajdujących się w potrzebie stanowią członkowie rodziny, którzy pomagają sobie nawzajem, dokonując rożnego rodzaju transferów, w tym finansowych. Wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2015 r. [Solarz 2015, ss. 517-525] wskazują, że pożyczki od rodziny i znajomych stanowią drugie (po oszczędnościach) źródło finansowania nieprzewidzianych wydatków Polaków. To one stały się inspiracją do tego, aby postawić pytania badawcze - czy są takie osoby, które odmawiają udzielania wsparcia finansowego swoim krewnym i dlaczego tak postępują. Na potrzeby niniejszego artykułu sformułowano następującą hipotezę badawczą: zachowania egoistyczne osłabiają odporność finansową gospodarstw domowych, a tym samym zwiększają ich podatność na wykluczenie finansowe. Jej weryfikacja stała się możliwa dzięki realizacji celu głównego, którym było rozpoznanie powodów, dla których ludzie nie pożyczają pieniędzy członkom swojej rodziny oraz celów pośrednich, wśród których znalazły się: przedstawienie wybranych koncepcji egoizmu w aspekcie zachowań pro i antyspołecznych, a także nakreślenie portretu statystycznego Polaka, który sprzeciwia się wystąpieniu w roli rodzinnego pożyczkodawcy.
Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne, opisowe oraz metoda sondażu diagnostycznego. Niezbędne do dokonania analiz dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych, zrealizowanych przez autora w styczniu 2016 r. (fragment tekstu)
EN
The primary purpose of the article was to identify reasons for which people do not lend money to their family members, whereas the secondary objectives were as follows: to discuss the selected conceptions of selfishness in terms of pro- and antisocial behaviours and also to present the characteristics of a statistical Pole, who does not agree to play the role of a family lender. The following research methods were applied: critical analysis of the subject literature, statistical methods and a diagnostic survey. The empirical data originate from the nationwide surveys carried out in January 2016. The author's own research demonstrates that in 2015 approx. 27% of Poles refused to grant a family loan. They are represented by a childless young man, holding a lower education level, residing in a village in Lubuskie or Kujawsko-Pomorskie region, with a monthly income at the level of PLN 2001-3000. Among the most frequently listed reasons given by the respondents while refusing to grant a family loan the following were identified e.g.: an attempt to avoid conflicts resulting from financial reasons (26%), concerns that the borrower will have to be reminded about returning the debt (19,5%) or that the loan will never be repaid (10,7%), trying to avoid financial losses (4,9%) or the need to requite for the previous refusal of a loan (3,0%). (original abstract)
Rocznik
Strony
145--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adloff F., Mau S. (2006), Giving Social Ties, Reciprocity in Modern Society, "Archives of European Sociology", No. XLVII (1).
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Buksiński T. (2015), Od etyki solidarności do etycznego egoizmu, "Filo-Sofija", nr 29.
 • Clarke D. (2005), Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Dawkins R. (2007), Samolubny gen, przeł. Marek Skoneczny, Wyd. Proszyński i S-ka, Warszawa.
 • Folger J.P., Poole M.S., Stutman R.K. (2000), Konflikt i interakcja [w:] J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa.
 • Godbout J. (1998), The Moral of the Gift, "The Journal of Socio-Economics", No. 27(4).
 • Hamilton W.D. (1972), Altruism and Related Phenomena, Mainly in the Social Insects, "Annual Review of Ecology and Systematics", No. 3(1).
 • Homans G.C. (1961), Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt, Brace & World, Inc. New York.
 • Jak Polacy pożyczają pieniądze? (2015), Raport z badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Blue Media [online], http://www.slideshare.net/BlueMedia_Sopot/20102015-jak- -polacy-poyczaj-pienidze, dostęp: 12 kwietnia 2016.
 • Krok D. (2007), Strategie rozwiązywania konfliktów w systemie rodzinnym, "Roczniki Teologiczne", t. LIV, z. 10.
 • Lepianka D. (2012), Motywy i uwarunkowania ludzkiej solidarności - poszukiwania teoretyczne, "Prakseologia", nr 153.
 • Łukaszyński J. (2015), Wzajemność i wdzięczność, "Społeczeństwo i Ekonomia" nr 1(3), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łukaszyński J. (2014), Zasada wzajemności. Wybrane problemy, "Społeczeństwo i Ekonomia", nr 1, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mariański J. (2012), Postawy prospołeczne i egoistyczne młodzieży polskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 40.
 • Mroziewski M. (2014), Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Nęcki Z. (1996), Atrakcyjność wzajemna, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Przemoc i konflikty w domu (2012), Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Publicznej [online], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF, dostęp: 17 kwietnia 2016.
 • Rachels J. (2003), The Elements of Moral Philosophy, 4th edition, Mcgraw-Hill College, New York.
 • Rand A. (1964), The Virtue of Selfishness, Signet, New York (Cnota egoizmu (2000), przeł. J. Łoziński, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań).
 • Reykowski J. (1986), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.
 • Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Solarz M. (2015), Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej, "Annales UMCS - Sectio H", vol. 49, nr 4.
 • Szukalski P. (2001), Motywacja do przekazywania spadków w świetle współczesnych badań w krajach rozwiniętych, "Ruch Ekonomiczny, Prawniczy i Socjologiczny", vol. LXIII, nr 1-2.
 • Williams G.C. (1966), Adaptation and Natural Selection, Princeton University Press, New Jersey.
 • Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Zarosa U. (2012), Droga do moralności, "Filo-Sofija", nr 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.