PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 77--86
Tytuł artykułu

Wartość w koncepcji modeli biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value in the Business Model Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praktyka gospodarcza prowadzi do koncentracji działań wokół priorytetu klienta i zaspokajania jego potrzeb. Wartość dostarczana klientowi determinuje możliwości przechwycenia jej części przez przedsiębiorstwo. W swej złożoności model biznesu stwarza możliwości dokonania charakterystyki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zdolności do generowania wartości. Pogłębienie tego zagadnienia umożliwia identyfikację składowych modelu biznesu. Przeprowadzone badania pozwoliły określić, że model biznesu dąży do wytwarzania wartości i pozwala opisać drogę do osiągnięcia tego celu. Dokonano agregacji pojęcia wartości oraz jej rodzajów. W konsekwencji przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż wartość jest nieodzownym składnikiem i wytyczną koncepcji modelu biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The business practice leads to the focus around customer priority and his needs. The value delivered to the customer determines the possibility to intercept part of the value for the company. In its complex, business model provides opportunities to describe the enterprise characteristics and the ability to generate value. The deepening of this issue allows the identification of components of the business model. The study helped to determine that the business model seeks to generate value and allows to describe the path to achieve this. The paper includes the aggregation of the value and its types. As a consequence, the analyzes found that the value is inherent component and a guideline for the concept of business model. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Afuah A., Tucci Ch. (2003): Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, s. 19.
 • Baden-Fuller Ch., Morgan M.S. (2010): Business models as models, Long Range Planning, vol. 43.
 • Bellman R., Clark C.E., Malcolm D.G., Craft C.J., Ricciardi F.M. (1957): On the construction of a multi-stage, multi-person business game, Operations Research 5 (4), 1957, pp. 469-503.
 • Chesbrough H.W. (2007): Why companies should have open business models, MIT Sloan Management Review, Zima 2007, vol. 48, no. 2.
 • Chesbrough H.W., Rosenbloom R.S. (data): The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporations technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, vol. 11, no. 3, p. 7.
 • Delmil B., Lecocq X. (2010): Business model evolution: In search of dynamic consistency, Long Range Planing, iss. 43.
 • Falencikowski T. (2013): Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu, s. 37.
 • Falencikowski T. (2012): Strategia a model biznesu. Podobieństwa i różnice, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 84-85.
 • Lambert S. (2008): A conceptual framework for business model research, 21st Bled eConference eColaboration: Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction, 15-18 June 2008, Bled, Slovenia, s. 282.
 • Lind. M., Goldkuhl G. (2003): The constituents of business interaction - generic Lahered Patterns, Data & Knowledge Engineering, 47/2003, p. 337.
 • Obłój K. (2002): Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE, s. 98.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2010): Business Model Generation. New Jersey: John Wiley & Sons Inc., p. 16.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2012): Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion, s. 18.
 • Page M. (data): Business models as a basis for regulation of financial reporting, J Manag GOV 18, p. 685.
 • Porter M.E. (2006): Przewaga konkurencyjna - osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion, s. 65.
 • Rokita J. (2005): Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, s. 143.
 • Rudny W. (2012): Model biznesu w procesie tworzenia wartości, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271, s. 255.
 • Sadowski W. (1964): Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych, wyd. 3, Warszawa: PWE.
 • Smith. A. (1954): Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. Warszawa: PWE, s. 20.
 • Urbanek G. (2013): Marka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa - przykład wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Zarządzanie i Finanse (4), Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 316.
 • Weill P., Malone T.W., D'Urso V.T., Herman G., Woerner S. (2005): Do some business models perform better than others? A study of the 1000 largest US firms. Massachusetts: Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, p. 1.
 • Zott C., Amitt R., (2010): Business Model Design: An Activity System Perspective, Long Range Planning, vol. 43, p. 222.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.