PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 451 Finanse publiczne | 329--346
Tytuł artykułu

Wpływ zmiany systemu opodatkowania nieruchomości od osób fizycznych na budżet gminy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Changes in Taxation of Real Estates of Individuals on District's Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu zmiany systemu opodatkowania nieruchomości osób fizycznych na budżet gminy i oceny powierzchniowego systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce oraz omówiono wyniki symulacji wpływu na budżet gminy przejścia na katastralny system opodatkowania nieruchomości. W artykule zastosowano kilka metod badawczych: krytyczną analizę literatury, wybrane metody statystyczne oparte na strukturze i symulacji oraz studium przypadku. Do badania przyjęto następujące miejscowości gminę Jeżów Sudecki, gminę Stara Kamienica oraz miasto Piechowice. Zbadany został podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Z analizy wymienionych miejscowości i przyjętych do symulacji stawek podatku katastralnego 0,1%; 0,5% oraz 1% wynika, że optymalna z punktu widzenia budżetu gminy, a także obciążeń fiskalnych osób fizycznych byłaby stawka na poziomie 0,5%(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the impact of changes in the system of real estate taxation of individuals in the municipal budget and to evaluate the surface system of real estate taxation in Poland and discuss the results of simulation of the impact on the budget of the commune transition to the cadastral system of property taxation. The research methods used are as follows: a critical analysis of literature, selected statistical methods and case studies. The study adopted the following towns: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica and Piechowice. The real estate tax from individuals was examined. The tax rates adopted for the simulation were 0.1%, 0.5%, and 1%. The analysis has shown that the rate of 0.5% would be optimal from the point of view of the municipal budget and the fiscal burden on individuals(original abstract)
Rocznik
Strony
329--346
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ciak J., Wąsewicz B., 2015, Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 1.
 • Cukiernik T., 2012, Podatek katastralny. Jak działa na świecie? Czy wprowadzać w Polsce?, Najwyższy Czas!, czerwiec, http://nczas.com/spis-tresci/numer-26-1152-z-16-06-2012/.
 • Etel L., 2012, Podatek od nieruchomości. Komentarz, Praktyczne Komentarze LEX, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Etel L. (red.), 2008, Prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Felis P., 2012, System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Infos, nr 14.
 • Felis P., 2016, O nowy ład podatków lokalnych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gaudement P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Głuszak M., Marona B., 2015, Podatek katastralny, Poltext, Warszawa.
 • Grądalski F., 2006, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hanusz A., 2015, Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kopyściańska K., 2016, Podatek katastralny w kontekście konstytucyjnej zasady sprawiedliwości opodatkowania, Oeconomia, vol. 50, no. 1, Lublin.
 • Korolewska M., 2014, Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Studio BAS, nr 1.
 • Krzemińska A., 2013, Podatki i opłaty lokalne jako instrumenty zasilania budżetów gmin, Zarządzanie i Finanse, R. 11, nr 2, cz. 3.
 • Lyons S.M. (red.), 1997, Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa.
 • Miszczuk M., 2009, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pasternak-Malicka M., 2014, Efekt Laffera w kontekście podatku od nieruchomości na przykładzie gminy Wiązownica, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40, Rzeszów.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1984 nr 52, poz. 268.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t. jedn. Dz.U. 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. 2002 nr 200, poz. 1682.
 • Wołowiec T., 2005, Kierunki reform i proponowanych zmian podatku od nieruchomości - konsekwencje dla podatników, Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 39-49.
 • Żyrzyński J., 2009, Budżet i polityka podatkowa - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • http://piechowice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=148 (21.06.2016).
 • http://piechowice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18 (21.06.2016).
 • http://www.starakamienica.pl/index.php/informacje-o-gminie/solectwa/stara-kamienica (12.07.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.