PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 92--104
Tytuł artykułu

Interdyscyplinarne ujęcie przymusu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Interdisciplinary Approach of Coercion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika poszczególnych dziedzin wiedzy pozwala na wielopłaszczyznowe spojrzenie na pojęcie przymusu i wyodrębnienie jego cech wspólnych podkreślanych przez różne, odmienne dziedziny. Wątpliwości nie ulega fakt, że interdyscyplinarne spojrzenie na określone zjawisko otwiera i rozszerza rozumowanie i niweluje ograniczenia powodowane specyfiką dziedzin wiedzy. Pryzmat każdego podejścia pozwala na wyodrębnienie różnych cech przymusu i spojrzenie na tą formę wpływu pod innym kątem, nakreślonym przez problematykę niezależnych nauk. Prawo jest bogate w elementy przymuszania obywateli do określonych zachowań. Bowiem, jak pisał Kant "dzięki publicznym prawom przymuszającym można każdemu określić to, co należy do niego, a także zabezpieczyć go przed naruszaniem prawa przez innych". Przymuszanie przez prawo (państwo) może mieć różne formy, poczynając od sankcji w przepisach prawa (przymus psychiczny), przez przymus ekonomiczny (kara grzywny w przypadku obowiązków finansowych, podatkowych czy administracyjnych) a kończąc na bezpośrednim użyciu siły fizycznej (przymus bezpośredni).(abstrakt oryginalny)
EN
The characteristics of individual disciplines allows for both a multilayer look at the concept of coercion and the isolation of its common features emphasized by various distinctive fields. There is no doubt that the interdisciplinary look at the specific phenomenon opens up and expands the reasoning as well as eliminates limitations caused by the specificity of disciplines. The prism of each approach allows us to isolate different characteristics of coercion and look at this form of impact from another angle outlined by the independent sciences. The law is rich in elements forcing people to certain behaviour. as Kant wrote, "thanks to the public forcing rights everyone can be determined what belongs to him, and protect him against others' law violation". Coercion by law (the state) may take many forms ranging from the rules of law (psychological constraint), economic constraint (a fine in the case of financial, fiscal or administrative obligations) and ending with the direct use of physical force (physical constraint).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--104
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 3., Warszawa 2003, s. 799.
 • J. Bralczyk (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005, s. 675.
 • M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego. Tom 2., Warszawa 2000, s. 371.
 • A. Sikorska-Michalak (red.), O. Wojniłko, Słownik współczesnego języka polskiego. Tom 2., Warszawa 1998, s. 202.
 • T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 27;
 • P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 385.
 • S. Gall (red.), Podręczna Encyklopedia Kościelna. Tom XV-XVI., Kraków 1908, s. 30.
 • E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka. Tom XVI, Lublin 2012, s. 774-775.
 • H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 301.
 • A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, PWE Polwen, Radom 2003, s. 411.
 • W. Buchner, Kant - państwo i prawo, Kraków 1996, s. 144-145.
 • S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, Warszawa 1997, s. 328.
 • I. Kant, O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, Toruń 1995, s. 19.
 • G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2011, s. 50, 52.
 • L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralności, Warszawa 1985, s. 165.
 • W.J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty 2010, s. 291.
 • M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993, s. 51.
 • Vide K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 2000, s. 168.
 • Vide H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1998, s. 40 i 67.
 • P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004, s. 385
 • P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2007, s. 70.
 • J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 217 i 226.
 • T. Pilch [red], Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV-P, Wydaw. Żak, Warszawa 2005, s. 1050 i n.
 • J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Kraków 2005, s. 206.
 • W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Wydaw. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 472.
 • Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 147.
 • W. Okoń, Nowy Słownik pedagogiczny, Wydaw. Żak, Warszawa 2004, s. 336.
 • E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom VI., Warszawa 2007, s. 51.
 • 4 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydaw. APS, Warszawa 2000, s. 335
 • Dz.U. z 1982, Nr 19, poz. 147, z późn. zm.
 • U. Kalina-Prasznic (red.), Mała encyklopedia prawa, Warszawa 2005, s. 470.
 • Dz.U. z 1964r., Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 • Dz.U. z 1997r., Nr 89, poz. 555, z późn. zm.
 • Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.
 • Dz.U. z 1997r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.