PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 2 | 130--135
Tytuł artykułu

Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce

Warianty tytułu
Economic Opportunities of Production Development and Market of Native Protein Crops in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było zidentyfikowanie rynkowych ograniczeń w zakresie możliwości zaopatrzenia w białko roślinne pochodzące z rodzimych upraw, a tym samym zachowania bezpieczeństwem kraju w zakresie dostępności do białka roślinnego. W realizacji postawionego celu posłużono się zarówno dostępnymi wynikami badań dotyczącymi krajowego rynku roślin białkowych, jak również przeprowadzono komparatywny rachunek opłacalności produkcji rodzimych roślin białkowych przy uwzględnieniu danych dotyczących wysokości wsparcia finansowego związanego z uprawą tych roślin. Dodatkowo porównano koszty wyprodukowania paszy dla trzody chlewnej i drobiu przy zastosowaniu śruty sojowej oraz białka pochodzącego z rodzimych roślin. Stwierdzono, że pomimo zadowalającej opłacalności produkcji rodzimych roślin białkowych oraz mniejszego kosztu wyprodukowania 1 kg białka w stosunku do poekstrakcyjnej śruty sojowej, żaden podmiot uczestniczący w rynku paszowym nie był zainteresowany rozwojem rynku tych roślin. Dlatego rynek ten wymaga zarówno aktywnego animowania obrotów, jak i wsparcia ze strony państwa, które przez stworzenie narodowego wskaźnika celowego zobliguje krajowe wytwórnie pasz do wykorzystywania białka pochodzącego z rodzimych roślin białkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to examine the economic constraints of protein safety in Poland. In implementing this objective the available results of research concerning the domestic market for protein crops were used. Additionally, the comparative account profitability of native protein crops production was conducted, having regard to the data on the amount of the financial contribution to the cultivation of native plants. Moreover, the costs of production for pig feed using soybean meal and protein derived from indigenous sources were compared. It was found that despite the satisfactory profitability of production of native legumes and lower cost to produce 1 kg of protein compared to post-extraction soya meal, there is no entity participating in the feed market which is interested in the development of the market of these plants. Therefore, this market requires both active animating the turnover as well as support from the state which, through the creation of a national intentional indicator, will oblige national fodder factories to use protein derived from native legumes.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
130--135
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
  • Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012. ,,Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych''. Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.
  • Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. "Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 72-78.
  • Jerzak Michał. 2015. Podażowe czynniki produkcji roślin strączkowych. [W] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe, red. D. Czerwińska-Kayzer,
  • J. Florek, M. Jerzak, M. Śmiglak-Krajewska, 17-21. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  • Księżak Jerzy, Janusz Podleśny. 2008. "Ocena możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 317 (4): 128-145.
  • Leśkiewicz Katarzyna 2012. ,,Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności- aspekty prawne''. Przegląd Prawa Rolnego 1 (10): 179-198.
  • Prusiński Janusz, Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska. 2008. "Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku". Fragmenta Agronomica 25 (4): 111-127.
  • Szukała Jerzy. 2014. "Czy strączkowe podbiją polskie pola?". Top Agrar Polska 2: 110-111. Zawadzka Danuta, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta. 2013. "System wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce- ujęcie regionalne". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 766: 713-724.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.