PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 451 Finanse publiczne | 468--478
Tytuł artykułu

Diagnoza skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w latach 2003-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Maximization of own Revenue Potential and The Tax Policy of Municipalities in Poland in The Years 2003-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celami artykułu są zbadanie i ocena skutków finansowych polityki podatkowej prowadzonej przez gminy w latach 2003-2015 z uwzględnieniem niektórych determinujących ją czynników. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do poszczególnych podatków lokalnych, a następnie dokonano oceny polityki podatkowej jako całości. W oparciu o przegląd literatury przedmiotu i przeprowadzone badania, w których wykorzystano dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, stwierdzić można, że pomimo negatywnych konsekwencji wynikających z rezygnacji z części dochodów własnych w postaci nierównowagi budżetowej i rosnącego zadłużenia, gminy prowadziły raczej liberalną politykę podatkową i nie dążyły do maksymalizacji dochodów własnych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to examine and evaluate the nature and financial effects of fiscal policy performed by the municipalities in Poland in the years 2003-2015, taking into account selected factors that determine the policy. The analysis was conducted in relation to particular local taxes, and then the tax policy as a whole was evaluated. The study was based on the data gathered by the Ministry of Finance and the Central Statistical Office. It can be concluded that despite the negative consequences of forgoing of the part of own revenues in the form of budgetary imbalances and rising debt, municipalities conducted fairly liberal tax policy and did not aim to maximize their own revenues(original abstract)
Rocznik
Strony
468--478
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Będzieszak M., 2009, Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 43, s. 9-18.
 • Będzieszak M., 2010, Władztwo dochodowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 43, s. 95-105.
 • Dylewski M., 2009, Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 83-93.
 • Dziemianowicz R., Wyszkowski A., 2012, Preferencje w podatkach lokalnych i ich wpływ na dochody JST, Annales UMCS Sectio H, nr 3, s. 165-174.
 • Felis P., 2014, Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie podatku od nieruchomości, Finanse i Prawo Finansowe 2014, nr 4, s. 37-51.
 • Filipiak B.Z., 2015, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 76, s. 221-230.
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kogut-Jaworska M., 2011, Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 10, s. 319-331.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Kulicki J., 2010, Zakres władztwa podatkowego w obecnym stanie prawnym w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych, nr 16, s. 1-25.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., 2007, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Miszczuk M., 2014, Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40, s. 171-180.
 • Oates W., 1969, The effects of property taxes and local public spending on property value: an empirical study of tax capitalisation and Tiebout hypothesis, Journal of Public Economy, vol. 77, no. 6, s. 957-971.
 • Poniatowicz M., Wyszkowska D., 2014, Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konkurencja podatkowa gmin, [w:] Dylewski M. (red.), Finansowe i podatkowe aspekty przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu, t. 52, nr 1, s. 73-93.
 • Satoła Ł., 2014, Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40, s. 238-247.
 • Sawicka K., 2012, Lokalne prawo podatkowe, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, nr 3, s. 299-317.
 • Sekuła A., 2011, Polityka podatkowa Gdańska, [w:] Pietrucha J. (red.), Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 80, s. 209-218.
 • Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Tiebout C., 1956, A pure theory of local expenditures, ,,Journal of Political Economy, vol. 64, no. 5, s. 416-424.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966, ze zm.
 • Wyszkowska D., Wyszkowski A., 2015, Samodzielność dochodowa samorządu terytorialnego w Polsce, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, r. 19, nr 2, s. 131-142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.