PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 727--751
Tytuł artykułu

Asymetria informacji w handlu elektronicznym

Warianty tytułu
Information Asymmetry in e-Commerce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu cech handlu elektronicznego (e-commerce) na możliwości pozyskiwania informacji o sprzedawcach i kupujących, i na asymetrię informacji posiadanych przez uczestników obrotu rynkowego. Postawiona została następująca hipoteza badawcza: e-commerce, wykorzystując internet i usługi internetowe, zapewnia kupującym i sprzedawcom nowe źródła informacji rynkowej i sprzyja redukowaniu asymetrii informacji między nimi. Dla weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano: metodę krytycznej analizy literatury, metodę analizyprzyczynowo-skutkowej, metody analizy porównawczej i metodę syntezy. Przeprowadzona analiza wskazuje, że użytkownicy e-commerce mają dostęp do różnych źródeł pozyskiwania informacji rynkowych na temat partnerów transakcji. Nawet częściowe wykorzystanie tych informacji wzmacnia wiedzę każdego użytkownika na temat kontrahentów. Dając kupującym szerokie możliwości pozyskiwania informacji o sprzedających i ich ofertach, e-commerce sprzyja ograniczeniu asymetrii informacji, wzmacniając pozycję rynkową kupujących. Zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy stronami transakcji sprzyja ograniczeniu występowania na rynku takich niekorzystnych zjawisk jak negatywna selekcja i pokusa nadużycia. Upowszechnieniewiedzy na temat e-commerce może przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju tej formy handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the infl uence of e-commerce on the ability to obtain information about sellers and buyers, and on information asymmetry in the market. The research hypothesis is that e-commerce, via the Internet and with Internet tools, provides new sources of market information for sellers and buyers and helps to reduce information asymmetry between them. The following research methods were used: critical review of the literature, cause and effect analysis, comparative analysis and synthesis. The analysis shows that users of e-commerce have access to different sources of market information about their transaction partners. Even partial use of this information strengthens user's knowledge about trade partners. E-commerce, giving buyers the possibility to obtain information about sellers and their offers, reduces information asymmetry and improves the market position of buyers. Reducing information asymmetry between the sides of a transaction helps to limit the scope of negative market situations, such as adverse selection and moral hazard. The common use of knowledge about e-commerce can lead to the dynamic development of this kind of trade. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
727--751
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Ahlert D. i in., Internet & Co. im Handel Strategien, Geschäftsmodelle, Erfahrungen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001.
 • Akerlof G.A., The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", MIT Press 1970, 84 (3).
 • Apgar D., Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzania niewiadomym, Helion, Gliwice 2008.
 • Arrow K.J., Information and Economic Behavior, w: The Economics of Information, Harvard University Press, Cambridge 1984.
 • Arrow K.J., The Economics of Agency, w: Pńncipals and Agents: The Structure of Business, red. J.W. Pratt, R.J. Zeckhauser, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 • Bach T., DSL versus Kabel, Gabler, Wiesbaden 2008.
 • Banach A., Phishingzagrożeniem dla e-biznesu, "E-mentor" 2005, nr 5(12), http://www.e-mentor.edu. pl/artykul_v2.php?numer=12&id=227 (dostęp 23.10.2013).
 • Baumol W.J., Quandt R.E., Rules of Tumb and Optimally Imperfect Decisions, "American Economic Review" 1964, nr 54.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 2003.
 • Bolar K., Shaw B., End-user Acceptance of Online Shopping Sites in India, "Journal of Internet Banking and Commerce" 2015, nr 20(2).
 • Bonek T, Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Brodbeck K.H., Zur Theorie der Internet-Ökonomie, w: Praxis Perspektiven, t. 4, Verlag BWT, Würzburg 2000.
 • Brynjonfsson E., Smith M.D., Fńctionless Commerce? A Comparission on Internet And Conventional Retailers, "Management Science" 2000, nr 46.
 • Dembe A.F., Boden L.I., Leslie I., Moral Hazard: A Question of Morality?, "New Solutions" 2000, nr 10(3).
 • Diacon S.C., Carter R.L., Success in Insurance, John Murray, London 1990.
 • Dzikowska M., Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 4.
 • Fiedor B., Błędy rynku a błędy państwa - regulacja rynkowa wersus regulacja publiczna, "Ekonomista" 2013, nr 2.
 • Flakiewicz W, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Flerianowicz G., Niedoskonała informacja o opisie produktu jako składowa asymetrii informacji w handlu internetowym, w: "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2015, nr 4.
 • Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Fritsch M., Wein T, Ewers H.-J., Marktversagen und Wirtschaftspolitik, Verlag Franz Vahlen, München 2007.
 • Gersch M., E-Commerce. Einsatzmöglichkeiten und Nutzungspotenziale, Arbeitsbericht CCEC 1 Nr. 82 des IUU, Institut für Unternehmungsführung und Unternehmensforschung, Halle 2000.
 • Greek D., Person J.M., Integrating Website Usability with the Electronic Commerce Acceptance Model, Behavior & Information Technology, 2011, nr 30(2).
 • Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
 • Grochla E., Systemtheorie und Organisationstheorie, "Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre" 1970, nr 40(1).
 • Hankiewicz K., Jakość użytkowa jako cecha determinująca sprawność dokonywania elektronicznych operacji biznesowych, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 104, Szczecin 2013.
 • Hankiewicz K., Prussak W, Badanie jakości użytkowej biznesowego serwisu internetowego - stadium przypadku, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 68, Szczecin 2011.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J., Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
 • Hausladen I., Geschäftsprozessgestaltung von E-Maintenance-Lösungen von Unternehmen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2006.
 • Huang T.K., Fu F.L., Understanding User Interface needs of e-Commerce Web Sites, "Behavior & information Technology" 2009, nr 28(5).
 • Jakimowicz A., O niektórych implikacjach nieliniowości w keynesizmie, "Ekonomista" 2009, nr 1.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kiefer M.L., Medien und neuer Kapitalismus, w: Zwischen Marktversagen und Medienvielfalt, red. G. Siegert, F. Lobigs, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 • Kopaliński W, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. XVI rozszerzone, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kłosiński K., Racjonalność klientów, "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 4.
 • Leggewie C., Welzer H., Koniec świata, jaki znaliśmy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • Linde F., Ökonomie der Information, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2005.
 • Lubiński M., Wahania koniunkturalne a perturbacje finansowe, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2005.
 • Małecka M., Małecki B., Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, PARP, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E., Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 • Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 • Oleński J., Ekonomia informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 • Olszak C.M., Systemy Business Intelligence, w: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. CM. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa 2007.
 • Peters R., Internet-Ökonomie, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.
 • Raport EcommerceStandard. O krok przed konkurencją, Wrzesień 2013.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • Shapiro C, Varian H.R., Information Rules. A Strategie Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Sienkiewicz P., Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym, Uniwersytet Szczeciński, "Zeszyty Naukowe" nr 650, Materiały konferencji pt. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, 1.1, Szczecin 2011.
 • Słownik wyrazów obcych, wyd. 1, PWN, Warszawa 1974.
 • Simon H.A., Model of Man: Social and National, Wiley, New York 1957.
 • Simon H.A., Rationality as Process and Product of Thought, "American Economie Review" 1978, nr 68.
 • Skrzypek E., Grela G., Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. XXXIX, Lublin 2005.
 • Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Strecker S., Weinhardt C, E-Commerce In der Elektrizitätswirtschaft: Elektronischer Handel mit dem Elektron. Gutachten für den Deutschen Bundestag, Karlsruhe 2002.
 • Szpringer W, Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000.
 • Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009.
 • Tapscott D., Williams A.D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Töpfer A., Krisenkommunikation: Anforderungen an den Dialog mit Stakeholdern in Ausnahmesituationen, w: Unternehmenskommunikation: Kommunikationsmanagement aus Sicht der Unternehmensführung, red. B.F. Schmid, B. Łyczek, Gabler Verlag, Wiesbaden 2006.
 • Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Wessling E., Individuum und Information: die Erfassung von Information und Wissen in ökonomischen Handlungstheorien, Mohr, Tübingen 1991.
 • Wierzbicki T., System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
 • Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, Free Prss, New York 1985.
 • Wolff M.K., Benesch O., Verringerung der asymmetrischen Informationsverteilung durch effizientes Ri-sikomanagement im E-Commerce, w: Risikomanagement im E-Commerce, red. S. van Baal, K. Hudetz, Deutscher Betriebswirte-Verlag GmbH. Gernsbach 2008.
 • Wrzosek W, Asymetria informacji, "Marketing i Rynek" 2000, nr 8/9.
 • http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/docs/trust_mark_report_2013_en.pdf (dostęp 15.05.2016)
 • http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-media-spolecznosciowe-2014-248921 (dostęp 30.01.2015)
 • http://kodyrabatowe.pl/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://nowymarketing.pl/a/729,raport-ehandel-polska-2012 (dostęp 16.05.2016)
 • http://retailnet.pl/2014/04/01/92484-coraz-wieksza-konkurencja-na-polskim-rynku-e-commerce/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.comscore.com/ (dostęp 15.05.2016)
 • http://www.ecommercepolska.pl/pl/dla-czlonkow/baza-wiedzy-do-rozwoju-biznesu-online/badania-i-raporty/ (dostęp 18.05.2016)
 • http://www.gemius.pl/pl/raporty/2012-02/01 (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.globalwebindex.net/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf (dostęp 30.01.2015)
 • http://www.internetstandard.pl/promocje/pobierz-eCommerce2013pdf (dostęp 19.05.2016)
 • http://www.internetstandard.pl/whitepaper/1594-Social.Media.2010.html (dostęp 30.01.2015)
 • http://www.polskainternetowa.pl/pdf/raport_BCG-polska-internetowa.pdf (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kz91kkvrIvb.pdf?expires=1463399289&id=id&accname=guest&checksum=46FE9334860194E309BF32411683148E (dostęp 30.01.2015)
 • http://www.tradedoubler.com/en/ (dostęp 16.05.2016)
 • http://www.trustedshops.pl/ (dostęp 14.05.2016)
 • https://solvers.ups.com/assets/UPS_Pulse_of_the_Online_Shopper.pdf (dostęp 16.05.2016)
 • https://uokik.gov.pl/download.php7id=1102 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/ UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
 • https://www.deloitte.com, (dostęp 15.05.2016)
 • https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (dostęp 18.05.2016)
 • https://www.sociomantic.pl/barometr-e-commerce-2016/ (dostęp 16.05.2016)
 • www.ekomercyjnie.pl (dostęp 16.05.2016)
 • www.esklepy.biz (dostęp 16.05.2016)
 • www.gemius.pl/raportcommerce (dostęp 5.01.2015)
 • www.opineo.pl (dostęp 18.05.2016)
 • www.sklepy24.pl (dostęp 16.05.2016)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.