PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 276 | 148--158
Tytuł artykułu

Realizacja strategii Europa 2020 w zakresie edukacji - Polska na tle krajów UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation Europe 2020 in the Field of Education - Poland Against the Background of EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia Europa 2020 to długofalowy i kompleksowy program rozwoju społeczno-gospodarczego realizowany w krajach Unii Europejski od 2010 r. Edukacja jest jednym z głównych obszarów uwzględnionych w tej strategii i stanowi obszar analizy niniejszego opracowania. Edukacja obok innowacji i badań naukowych ma kluczowe znaczenie w tworzeniu tzw. inteligentnego rozwoju. W pracy zaprezentowano stopień realizacji zaleceń strategii Europa 2020 w zakresie edukacji we wszystkich krajach UE po pięciu latach od jej wprowadzenia. Wskazano również możliwe przyczyny przyjęcia przez Polskę ambitniejszych celów w zakresie edukacji niż te zaproponowane przez UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The Europe 2020 strategy is a long-term, comprehensive programme of socio-economic development in the European Union countries valid from 2010. Education is one of the main areas included into this strategy. Education is the focus area for analysis of this article. Education next to innovation and research is key factor in creation of smart growth. The article shows the level of Europe 2020 strategy recommendations implementation in the field of education in all EU countries, five years after its introduction.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Buczkowska D. (2014), Studia i co dalej? Jak bezkolizyjnie wejść na rynek pracy [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, CEdu, Wrocław.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.noveo.iq.pl/www/rpk/?europa- 2020-strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zrownowazonego-rozwoju-sprzyjajacegowlaczeniu- spolecznemu,78 (dostęp: 10.10.2015).
 • Eurostat Data Base (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 10.10.2015).
 • Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński P. (2001), Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, http://www.isp.org.pl/files/ 19695389340780001001117708679.pdf (dostęp: 21.10.2015).
 • Konstytucja RP (1997), Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów. Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 (2011), Komisja Europejska, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018 _pl.pdf (dostęp: 21.10.2015).
 • Krajowy Program Reform. Europa 2020 (2015), Rada Ministrów, Warszawa, www. ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_poland_pl.pdf (dostęp: 15.10.2015).
 • Przedwczesne opuszczanie systemu edukacji raport dotyczący kluczowych tematów w projekcie z Irlandii, Republiki Czeskiej, Turcji i Polski (2012), Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Polska.
 • Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.betteropportunities.dwup.pl/upload/file/pliki/ outcomes/Przedwczesne%20opuszczanie%20edukacji.pdf (dostęp: 21.10.2015).
 • Stankiewicz W. (2012), Rozwój gospodarki Unii Europejskiej - Strategia Lizbońska a nowy plan "Europa 2020", "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 6.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002), wyd. I, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf (dostęp: 22.09.2015).
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Wronowska G. (2012), Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.