PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 276 | 159--170
Tytuł artykułu

Pomiar realizacji kluczowych obszarów strategii Europa 2020 w krajach UE-28

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurement of Key Areas of Europe 2020 Strategy Accomplishement in EU-28 Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały podjęte badania dotyczące pomiaru dotychczasowych osiągnięć strategii Europa 2020. Do analizy przyjęto dane statystyczne Eurostatu, opisujące istotne procesy ekonomiczno-społeczne we wszystkich krajach UE-28. Dane empiryczne umożliwiły zastosowanie metody Hellwiga. Pozwoliło to na zbudowanie syntetycznego miernika wyrażającego poziom realizacji strategii dla każdego kraju UE w 4. pierwszych latach obowiązywania planu. Analiza wyników "postępu" umożliwiała stworzenie rankingu krajów UE-28 oraz klasyfikację na grupy krajów o zbliżonym poziomie realizacji założeń strategii. Przyjęte podejście metodyczne pozwoliło na określenie dynamiki zmian syntetycznego miernika, zmian w klasyfikacji krajów w latach 2010- 2014 oraz ocenę szans realizacji założeń i celów Strategii "Europa 2020", z uwzględnieniem pozycji Polski(abstrakt oryginalny)
EN
In this article we presented research results on the measurement of results of Europe 2020 strategy accomplishment in EU-28 countries. Empirical data enabled an application of the multivariate data analysis (Hellwig's method). The analysis of results in terms of progress of the countries allowed to create the ranking of the countries as well as their classification into groups of the similar level of Europe 2020 aims adoption (in 2010, 2014). The applied methodical approach made also possible to analyse the dynamics of changes of the synthetic indicator, assessment of changes in classification of the countries in 2010-2014 period.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Cieślak M. (1993), Ekonomiczne zastosowanie mierników syntetycznych ze zmiennym wzorcem [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gatnar E., Wywiał J. (2007), Wykorzystanie metod grupowania danych do wspomagania prac nad podziałem administracyjnym, "Taksonomia", 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno- społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 5.3.2014 r., COM(2014)130 (final) http://www.europe2020stocktaking_pl.pdf (dostęp: 14.09.2015).
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Naldi L., Nilsson P., Westlund H., Wixe S. (2015), What is Smart Rural Development? "Journal of Rural Studies", No. 40.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Walesiak M. (2005), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • [www 1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:em0028 (dostęp: 4.09.2015).
 • [www 2] http://www.euractiv.pl/innowacyjnosc-i-kreatywnosc/artykul/strategia-ue-2020 -001435 (dostęp: 22.08.2015).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf (dostęp: 14.09.2015).
 • [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 11.07.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.