PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 8, cz. 3 Terapia finansów | 307--322
Tytuł artykułu

Potrzeba finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Need for Funding of Revitalization Projects through Public-Private Partnership as an Example of Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia alternatywnego względem funduszy publicznych (pochodzenia krajowego, jak i zagranicznego) instrumentu finansowego, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne, stosowanego przy realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Za hipotezę badawczą przyjęto, że znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacyjnych nie jest istotnym źródłem wsparcia finansowego samorządu terytorialnego podczas realizacji przedsięwzięć polegających na obudowie zdegradowanej tkanki miejskiej. Metody badawcze wykorzystane w artykule opierają się na studiach literaturowych oraz na analizie danych liczbowych dotyczących liczby projektów rewitalizacyjnych, finansowanych przy współudziale partnerów prywatnych. Artykuł składa się z trzech części i zakończenia. Omówiono w nim znaczenie działań rewitalizacyjnych dla rozwoju lokalnego, rolę jaką PPP może pełnić w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podejmowane przez miasto Łódź próby zastosowania tej formuły. W zakończeniu znajdują się wnioski pozwalające na stwierdzenie, że znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych pomimo podkreślania jego wagi w dokumentach strategicznych (np. w Krajowej polityce miejskiej) wciąż niestety jest marginalne. Wynika to nie tylko z analizy dokumentów sporządzonych w ramach projektu pilotażowego, realizowanego przez miasto Łódź, ale także informacji uzyskanych podczas spotkań z przedstawicielami łódzkiego samorządu terytorialnego, odpowiedzialnymi za planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. (fragment tekstu)
EN
Cities play important role in the socio - economic live of each country. They perform a number of valid functions: economic and socio - cultural. Despite the role and importance which they play for the economy, they require assistance themselves. Years of neglect, deteriorating constantly state of technical infrastructure in cities requires local governments to take action revitalization. These projects are a response to reported by local communities need to improve living conditions or create new prospects for the population. At the moment, the main source of funding for revitalization projects are own funds of local government units, state funds and funds of EU origin. In addition to the sources of public financing source for revitalization projects may also be measures of private origin. However, their importance is still small. The aim of the article is to present the importance of alternative terms of public funds of domestic and foreign financial instrument which is the Public- -Private Partnership in the implementation of revitalization projects on the example of the city of Lodz. For the research hypothesis assumed that the importance of Public-Private Partnership in the process of revitalization is not a significant source of financial support for local government in the implementation of projects involving housing degraded urban fabric. Research methods used in the article are based on studies of literature and an analysis of the figures for the number of revitalization projects financed with the participation of private partners. (original abstract)
Rocznik
Strony
307--322
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Centrum Wiedzy - Rewitalizacja (2015), Wskazanie projektów możliwych do zrealizowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Raport z wykonania zadania 5, DSC ds. consulting, Łódź.
 • EDS Raport: Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji [online], http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55998:eds-raport-partnerstwo-publiczno-prywatne-w-rewitalizacji&catid=933:eds-2015&Itemid=280&Itemid=105&Itemid=105, dostęp: 05 maja 2016 r.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Rocznik demograficzny, Warszawa.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A. (2012), Raport z analizy danych zastanych, na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", Warszawa, [online], https://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/13735.pdf, dostęp: 05 maja 2016 r.
 • http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/26565-ppp-w-projektach-rewitalizacji- miast, dostęp: 20 kwietnia 2016 r.
 • http://www.centrum-ppp.pl/templates/download/1007 32847651_6_po korekcie.pdf, dostęp: 30 marca 2016 r.
 • http://www.een.org.pl/index.php/zamowienia-publiczne---spis/articles/partnerstwo-publiczno-prywatne-zalety-i-ograniczenia.html , dostęp: 20 kwietnia 2016 r.
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowski W. (2010), Model rewitalizacji miast, t. 10, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 [online], https://www.mr.gov.pl/media/4438/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf , dostęp: 15 lutego 2016 r.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej (2015), Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa.
 • Ryszko A. (2012), Analiza możliwości finansowania rewitalizacji terenów przekształconych antropogenicznie na obszarach górniczych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Organizacja i zarządzanie, z. 62, nr 1875, Katowice.
 • Skalski K. (2009), Rewitalizacja we Francji, zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, t. 2, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju [w:] "Civil and Environment Engineering/Budownictwo i Inżyniera Środowiska", nr 2 [online], www.biswbis.pb.edu.pl, dostęp: 15 marca 2016 r.
 • Systemowe wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego [online], http://www.forumppp.com.pl/, dostęp: 30 kwietnia 2016 r.
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r., Dz.U z 2009 r. nr 19, poz. 100, z późn. zm.
 • Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 1777.
 • Tylman A. (2015), Rewitalizacja jako kluczowy aspekt polityki finansowania i rozwoju zrównoważonego miast, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 395.
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi, Uchwała nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040, http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11, dostęp 20 września 2016.
 • Zarządzenie nr 7421/VI/14 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 3 listopada 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 [online], http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/pm/VI_7421.PDF, dostęp: 20 września 2016 r.
 • Zrównoważona rewitalizacja miast, Europejski Bank Inwestycyjny [online], www.bookshop.europa.eu/...rewitalizacja-miast.../QH7005439PLC_002.pdf; dostęp: 30 kwietnia 2016 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.