PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 9 Kształcenie zawodowe przez pracę i w miejscu pracy | 10--14
Tytuł artykułu

Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy

Warianty tytułu
The Development of a Dual Education System in the Area of Vocational Schools and Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Renesans kształcenia dualnego, głównie za sprawą problemów zatrudnienia młodych osób, stał się trendem ogólnoświatowym oraz kluczowym celem polityki kształcenia zawodowego w UE. W artykule przedstawiono analizę prawnych i organizacyjnych uwarunkowań wdrażania kształcenia dualnego w Polsce z uwzględniłem kontekstu europejskiego, który zachęca do zacieśniania współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami. To zaś ma prowadzić tego, aby doświadczenie związane z procesem uczenia się było trwale powiązane z realnym środowiskiem pracy. Nowe wzywania organizacyjne szczególnie uwidocznią się w modelu kształcenia dualnego, które jest finansowany z subwencji oświatowej, bowiem nie dysponujemy jeszcze dobrymi praktykami do upowszechnia w całym systemie kształcenia zawodowego. Duże szanse rozwoju systemu kształcenia dualnego należy upatrywać w realizacji projektów we współpracy szkół zawodowych z pracodawcami specjalnych stref ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
The Renaissance of a dual education, mainly due to the employment problems of young people, has become a global trend and a key objective of vocational education and training policy in the EU. The article presents the analysis of the legal and organizational conditions of the implementation of a dual education in Poland, considering the European context, which encourages to a closer cooperation between vocational education and employers. This is to lead to the situation in which the experience to be gained in the learning process is permanently linked to the real work environment. New organizational challenges will particularly appear in the model of a dual education which is financed from the educational subvention, mainly due to the lack of good practices to be disseminated thoroughly in the system of vocational education. Big chances for the development of a dual education system should be seen in the implementation of the projects in cooperation vocational schools and employers from special economic zones under the Operational Programme Knowledge Education Development (PO WER). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
10--14
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
  • Kabaj M. (2012), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, IPISS, Warszawa.
  • Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komunikatu Regionów Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-dozorczych, COM(2012) 669 final, Strasburg.
  • Komisja Europejska (2013), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komunikatu Regionów Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków - Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych, (COM(2013) 447), Bruksela.
  • Światowe tendencje w zatrudnieniu ludzi młodych w 2013 r. Zagrożone pokolenie (2013), MOP, Genewa.
  • Chatzichristou S., Ulicna D., Murphy I., Curth A. (2014), Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy, ICF International.
  • Słownik UNESCO (1984) Terminología de la enseñanza técnica y profesional, Unesco, Section of Technical and Vocational Education.
  • Słownik CEDEFOP (2016), Terminologia z zakresu europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia, http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx [15.04.2016].
  • Kształcenie dualne w polski systemie oświaty. Materiał roboczy (2015), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
  • Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła (2016), Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.