PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 2 | 196--201
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy pomocowych w Polsce w ramach PROW 2007-2013

Warianty tytułu
Spatial Differentiation of European Union Funding Programmes Absorption in Poland within the Framework of the RDP 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przez fundusze unijne oferowane w ramach wybranych działań z PROW z perspektywy finansowej lat 2007-2013. Analizy dokonano na podstawie danych liczbowych pochodzących z Banku Danych Lokalnych. Przedstawiono rankingi opisujące skalę pozyskanych środków finansowych oraz liczbę beneficjentów w poszczególnych województwach, a następnie przeprowadzono analizę korelacji pomiędzy wybranymi funduszami pozyskanymi w ramach PROW a cechami opisującymi poziom rozwoju rolnictwa. Badania wykazały, że największe korzyści z funduszy unijnych odniosły podmioty gospodarcze z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, a skala pozyskanych środków miała duży wpływ na wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na środki trwałe w rolnictwie, na poprawę produktywności zasobów, jak również na wzrost produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca. Istotnym efektem oddziaływania funduszy unijnych był również wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, mierzonej liczbą podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to present the spatial differentiation of the level of support for agriculture development and rural areas by EU funds offered under the selected measures of the Rural Development Programme from the financial perspective years 2007-2013. The analysis was based on figures from the Local Data Bank. The paper presents the rankings describing the scale of funds raised and the number of beneficiaries in individual province, followed by an analysis of the correlation between the selected funds raised from the RDP and the characteristics describing the level of agricultural development. Studies have shown that the greatest benefits from EU funds have had entities from the province of Mazovia and Wielkopolska, and the scale of the funds obtained had a big impact on the value of capital expenditure incurred on fixed assets in agriculture, to improve the productivity of resources, as well as growth in gross domestic product per capita. An important result of the impact of EU funds was also an increase of entrepreneurship in rural areas measured by the number of entities registered in the REGON register.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
196--201
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 2016. www.arimr.gov.pl, dostęp 29.01.2016.
 • BDL (Bank Danych Lokalnych) GUS. www.stat.gov.pl.
 • Fesyuk Nataliya, Maria Parlińska. 2013. "Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego". Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego XIII (3): 76-87.
 • Kozera Magdalena. 2013. "Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1): 35-43.
 • Kusz Dariusz, Maria Ruda. 2010. "Poziom wsparcia finansowego Unii Europejskiej w działalności inwestycyjnej polskich gospodarstw rolniczych", Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (3): 140-145.
 • MRiRW. 2010. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.
 • Rowiński Janusz. 2008. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2013). [W] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, red. A. Kowalski, M. Wigier, 57-72, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Rudnicki Roman. 2013. "Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 13: 71-92.
 • Podlińska Olga. 2014. "Wykorzystanie środków w ramach PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 37 (2): 289-298.
 • Wójcik Grażyna. 2011. "Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej". Wiadomości Zootechniczne 2: 61-68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.