PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | nr 3 | 7--30
Tytuł artykułu

The Practice of Evaluation of EU Projects in Local Governments in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Praktyka ewaluacji projektów unijnych w samorządach lokalnych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Artykuł podejmuje temat rozwoju praktyki ewaluacyjnej na szczeblu samorządowej administracji lokalnej w Polsce. Autorka zadaje pytanie, czy obecna praktyka związana z wdrażaniem projektów unijnych sprzyja budowaniu zdolności ewaluacyjnych i trwałej kultury ewaluacyjnej na szczeblu lokalnym.
Cel badań. Celem badań było określenie uwarunkowań zastosowania ewaluacji projektów unijnych w gminach i powiatach w Polsce: określenie skali praktyki ewaluacyjnej, sposobów stosowania ewaluacji, funkcji, jakie pełni ewaluacja, a także określenie czynników sprzyjających lub ograniczających rozwój tej praktyki.
Metodologia. Badania oparto na przeglądzie literatury przedmiotu. Wykorzystano uzupełniające się ilościowe i jakościowe metody oraz techniki badawcze: wywiady kwestionariuszowe w 25 powiatach i 125 gminach w czterech województwach, wywiady pogłębione z przedstawicielami 13 samorządów lokalnych oraz analizę dokumentów.
Kluczowe wnioski. Dotychczasowy proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce przyczynił się do rozwoju praktyki ewaluacyjnej na poziomie samorządów lokalnych jedynie w ograniczonym stopniu. Ewaluacja jest traktowana głównie jako wymóg formalny, związany z rozliczeniem dotacji unijnej (funkcja rozliczeniowa ewaluacji), co nie sprzyja budowie zdolności ewaluacyjnych i rozwojowi praktyki. Główną barierą w praktyce ewaluacji na szczeblu lokalnym jest brak wiedzy o ewaluacji oraz wewnętrznej motywacji do jej wykorzystywania. Dużym problemem są również ograniczenia finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. This paper discusses a process of development of evaluation practice at the local level of self-government in Poland. The author raises the question whether the current practice of evaluation of the projects co-financed by the European Union contributes to building of the evaluation capacity and development of sustainable evaluation culture in Polish local administration.
Research aim. The aim of this study was to analyze the conditions of application of evaluation of the EU projects in communes and counties in Poland, i.e. to examine the scale of evaluation practice, methods of its application, evaluation functions, and factors favouring or limiting development of this practice at the local level.
Methodology. The study was based on a review of literature on evaluation and evaluation capacity building. In the conducted field research complementary quantitative and qualitative methods and techniques were used: computer assisted telephone interviews with representatives of 25 counties and 125 communes in four Polish provinces, in-depth interviews with representatives of 13 local governments, and an analysis of relevant documents.
Key findings. The current process of implementation of the EU funds in Poland has contributed to the development of an evaluation practice at the local level of self-government only to a limited extent. Evaluation is regarded primarily as a formal requirement associated with implementation of EU grants (as accountability instruments), which does not promote evaluation capacity building in the local administration in Poland. The main barrier to the practice of evaluation at the local level is a lack of knowledge about evaluation and a low level of internal motivation for its use. Financial constrains are also important obstacles. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
7--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lodz University of Technology
Bibliografia
 • Bachtler, J. (2001). Quod erat demonstrandum - Ewaluacja polityki regionalnej. Studia Regionalne i Lokalne, 4(7).
 • Boyle, R. (2005). Evaluation capacity development in the republic of Ireland. OECD Working Paper, 14.
 • Boyle, R., Lemaire, D. & Rist, R.C. (1999). Introduction: Building evaluation capacity. In: R. Boyle, D. Lemaire, R.C. Rist (eds.), Building Effective Evaluation Capacity - Lessons From Practice, Transaction Publishers, New Brunswick, London.
 • Chelimsky, E. (1997). The coming transformations in evaluation. In: E. Chelimsky, W.R. Shadish (eds.), Evaluation for the 21st Century - a Handbook. Sage Publications: Thousand Oaks, London, New Delhi.
 • Chrabąszcz, R. (2015). Współzarządzanie a zarządzanie wielopoziomowe. In: S. Mazur (ed.), Współzarządzanie publiczne. Warszawa: Scholar.
 • Committee of Regions (2014). Resolution of the Committee of Regions on the Charter for Multilevel Governance in Europe. COR-2014-01728-00-00-RES-TRA.
 • Furubo, J.E., Rist, R. & Sandahl, R. (eds.) (2002). International Atlas of Evaluation (Comparative Policy Evaluation). Transaction Publishers: New Brunswick-New Jersey.
 • Grzywa, M., Łukasiewicz, K., Perek-Białas, J. & Worek, B. (2008). Ewaluacja w samorządzie lokalnym - perspektywy i możliwości. Kraków: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
 • Gubba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1986). Research, evaluation and policy analysis: heuristics and disciplined inquiry. Policy Studies Review, 5(3).
 • Jankowski, B. (2010). Ewaluacja wewnętrzna - korzyści i ograniczenia. In: K. Kasprzyk (ed.), Ewaluacja programów operacyjnych - konteksty, dylematy, praktyki. Toruń: Kujawsko-Pomorski Urząd Świętokrzyski.
 • Januszkiewicz, A. (2015). Ewaluacja jako instrument uczenia się w organizacjach pozarządowych - teoria i praktyka. In: B. Mikuła (ed.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny: Kraków.
 • Januszkiewicz, A. (2014). Rola ewaluacji w realizacji programów rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2007-2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, 8.
 • Januszkiewicz, A. (2013). Ewaluacja w samorządach lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego, 2(786).
 • Januszkiewicz, A. (2012). Rozwój potencjału ewaluacyjnego - teoria i praktyka. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1(17).
 • Kozak, M.W. (2015). Multi-level governance: Possibilities for implementation in Poland. Zeszyty Naukowe WSEI, 4(1).
 • Kupiec, T. (2014). Evaluation practice of regional operational programmes in Poland. Management and Business Administration. Central Europe, 22, 3(126).
 • Mackay, K. (2006). Evaluation capacity development - institutionalisation of monitoring and evaluation systems to improve public sector management. The World Bank ECD Working Papers, 15.
 • Mackay, K. (1999). Evaluation Capacity Development - A Diagnostic Guide and Action Framework. ECD Working Papers, 6, The World Bank Operations Evaluation Department.
 • Mayne, J., Divorski, S. & Lemaire, D. (1999). Locating evaluation: anchoring evaluation in the executive or the legislature, or both or elsewhere? In: R. Boyle, D. Lemaire & R.C. Rist (eds.), Building Effective Evaluation Capacity - Lessons From Practice. New Brunswick-New Jersey: Transaction Publishers.
 • OECD (2002). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. Paris: OECD.
 • Olejniczak, K., Kozak, M. & Ledzion, B. (eds.) (2008). Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych - podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Olejniczak, K. & Ferry, M. (2008). Ewaluacja w praktyce sektora publicznego. In: B. Pietras-Goc (ed.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 • Olejniczak, K. (2008). Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji. In: K. Olejniczak, M. Kozak & B. Ledzion (eds.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych - podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Patton, M. (1997). Utilisation-Focused Evaluation, Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage Publications.
 • Picciotto, R. (2013). W kierunku ekonomicznej teorii ewaluacji. In: A. Surdej (ed.), Ewaluacja w polityce publicznej. Warszawa: Difin.
 • Picciotto, R. (1999). Towards an Economics of Evaluation. Evaluation, Vol. 5/I, Sage Publications.
 • Raczkowski, K. (2016). State organisation for institutional and systemic perspective. In: K. Raczkowski (ed.), Public Management. Switzerland: Springer.
 • Rist R.C. (ed.) (1999). Building Effective Evaluation Capacity - Lessons From Practice. New Brunswick-London: Transaction Publishers.
 • Rist, R.C., Boily, M.H. & Martin, F. (2011). Evaluation capacity building - a conceptual framework. In: R.C. Rist, M.H. Boily, F. Martin (eds.), Influencing Change - Building Evaluation Capacity to Strengthen Governance. Washington D.C.: The World Bank.
 • Rossi, P.H., Lipsey, M.W. & Freeman, H. (2004). Evaluation - A Systematic Approach: Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage Publications.
 • Scriven, M. (1991). Evaluation Thesaurus, 4th edition. Newbury Park-London-New Delhi: Sage Publications.
 • Shaw, I.F., Greene, J.C. & Mark, M.M. (eds.) (2007). The Handbook of Evaluation. Newbury Park-London-New Delhi: Sage Publications.
 • Sönnichsen, R.C. (1999). Building evaluation capacity within organisations. In: R. Boyle, D. Lemaire, R.C. Rist (eds.), Building Effective evaluation Capacity - Lessons From Practice. New Brunswick-New Jersey: Transaction Publishers.
 • Stockdill, S.H., Baizerman, M. & Compton, D.W. (2002). Towards a definition of the ECB process: A conversation with the ECB literature. In: S.H. Stockdill, M. Baizerman, D.W. Compton (eds.), The art, craft, and science of evaluation capacity building. New Directions for Evaluations, 93.
 • Torres, R.T. & Preskill, H. (2001). Evaluation and organisational learning: past, present, and future. American Journal of Evaluation, 22(3).
 • Toulemound, J. (1999). Incentives, constrains and culture-building as instruments for the development of evaluation demand. In: R. Boyle, D. Lemaire & R.C. Rist (eds.), Building Effective Evaluation Capacity - Lessons From Practice. New Brunswick-New Jersey: Transaction Publishers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.