PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 452 Rozwój trwały i zrównoważony | 58--64
Tytuł artykułu

Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Racjonalne zarządzanie nie jest możliwe bez pełnej wyceny zasobów i ich funkcji. Zasoby często spełniają funkcje dobra publicznego i ich pełna wartość nie odzwierciedla rynkowej kategorii ekonomicznych. W artykule przedstawiono zagadnienie wyceny przestrzeni publicznej i opłaty za wykorzystanie przestrzeni publicznej na przykładzie województwa małopolskiego. Obecne problemy związane z przestrzennym rozmieszczeniem reklam są traktowane różnorako, najczęściej nierozpatrywane z punktu ładu przestrzennego. Ta kwestia, będąca w zakresie zainteresowania ekonomii przestrzennej, jest często pomijana. W pracy udowodniono, że opłata za wykorzystanie przestrzeni publicznej jest zasadna i nie obciąża przedsiębiorców w znaczący sposób, natomiast może być istotnym wpływem do budżetu samorządu(abstrakt oryginalny)
EN
Rational management is not possible without full evaluation of resources and their functions. Resources are often treated as public goods and their full value is not reflected in market economic categories. The article presents the issue of the evaluation of the public space and the fees for the use of the public space illustrated with the example of the Malopolskie Voivodeship. Nowadays the problems connected with the spatial distribution of advertisements are treated in a different way, they are not most often considered with regard to spatial order. This issue, which is within the interest of spatial economics, is often omitted. The paper proves that the fees for the use of the public space is justified and does not burden enterpreneurs significantly, however, it can be an essential income to the budget of selfgovernment(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
Bibliografia
 • Apanowicz J., 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa.
 • Becla A., 2013, Wybrane informacyjne wyzwania identyfikacji i wyceny elementów kapitału naturalnego dla rachunku ekonomicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. A. Graczyk, s. 240-249.
 • Becla A., Czaja S., 2004, Sposoby traktowania przestrzeni w teorii ekonomii, [w:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, t. 1, red. T. Łaguna, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Becla A., Czaja S., Zielińska A., 2012, Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa.
 • Bernaciak A., Cichoń M., 2013, Wartość przyrodnicza ekosystemów a wycena wartości ekonomicznej na przykładzie jezior Pomorza Środkowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. A. Graczyk, s. 261-271.
 • Borys T., 2013, Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko, nr 1, s. 12-14.
 • Czaja S., 2013, Wybrane problemy metodyczno-metodologiczne wyceny elementów kapitału naturalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. A. Graczyk, s. 261-271.
 • Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Graczyk A., 1996, Straty w gospodarce leśnej spowodowane zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, [w:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Kotarbiński T., 1957, O pojęciu metody, PWN, Warszawa.
 • Popławski Ł., 2009, Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wyd. Naukowe PWN.
 • Siemiński J.L., 2008, Idea rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów wiejskich w Polsce na tle innych koncepcji. Ujęcie planistyczne (część I), [w:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Infrastructure and Ekology of Rural Areas nr 2/2008, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 11 i nast.
 • Steczkowski J., 1995, Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa.
 • Strawiński P., 2014, Propensity Score Matching. Własności małopróbkowe, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zielińska A., 2013, Wycena obszarów przyrodniczo cennych przy wykorzystaniu wskaźników rozwoju zrównoważonego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, red. A. Graczyk, s. 261-271.
 • http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/Wojew dztwo Ma opolskie 2014.pdf, (4.06.2016).
 • http://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-malopolskiego-w-2014-r-,8,5.html (4.06.2016).
 • http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,287353.html (4.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.