PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 452 Rozwój trwały i zrównoważony | 149--161
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development from The Perspective of International and European Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie obecnego kryzysu środowiska naturalnego na świecie waga powszechnego wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju jest nie do przecenienia. Świadomość społeczna jest wysoka i na arenie międzynarodowej podejmowane są liczne inicjatywy w tym kierunku. Działania te są jednak nieskuteczne, mają bowiem niewielkie poparcie w przepisach obowiązującego prawa, które pozwoliłoby na skuteczne egzekwowanie przestrzegania wymaganych standardów. Prawo nie jest de lege lata w stanie skutecznie pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na dwie podstawowe przeszkody. Pierwszą jest brak definicji tego pojęcia. Nie istnieje bowiem w powszechnym prawie międzynarodowym definicja legalna zrównoważonego rozwoju. Ponadto istniejąca definicja z aktu niewiążącego - Raportu Brundtland - obarczona jest istotnymi wadami. Drugą przeszkodę stanowi status prawny zasady zrównoważonego rozwoju, a mianowicie brak normatywnego charakteru. O ile taki charakter można przypisać niektórym normom wchodzącym w skład tej zasady, o tyle sama zasada, jak wynika z orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, stanowi jedynie soft law(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of the principle of sustainable development has never before been as important as it is today, in the times of a great crisis of natural environment. The awareness of the society is high and there are many initiatives in international forum pertaining to this problem. However, actions that are taken are ineffective, because they are not supported in the existing legal regulations, which could allow for the execution of the observance of proper standards. Current law is unable to effectively assist the realization of the principle of sustainable development because of two major obstacles. The first is lack in international law of the legal definition of this notion. The existing definition from the Brundtland Report is full of flaws and above all - not binding. The second obstacle is the legal status of the principle of Ziemblickisustainable development, that is lack of its normative character. While some of the elements of this principle do constitute legal norms, the principle itself, according to the ruling of the International Court of Justice, may be considered soft law at best(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Atapattu S., 2002, Sustainable development, myth hor reality? A survey of sustainable development under international law and Sri Lanka law, The Georgetown International Environmental Law Review, vol. 14.
 • Ayres R., 1996, Limits to the growth paradigm, Ecological Economics, vol. 19.
 • Barcik J., Srogosz T., 2007, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa.
 • Boyle A., Freestone D., 1999, International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, Oxford University Press, Nowy Jork.
 • Chambers N., Simmons C., Wackernagel M., 2000, Sharing Nature's Intrest: Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability, Routledge, London.
 • Chiasson C., 1999, Sustainable development, LawNow, August/September.
 • Czarny B., Rapacki R., 2002, Podstawy ekonomii, Warszawa.
 • Dernbach J., 2004, Making Sustainable Development Happen: from Johannesburg to Albany, Albany Law Environmental Outlook Journal, vol. 8.
 • Dernbach J., 2011, Creating the law of environmentally sustainable economic development, Pace Environmental Law Review, vol. 28, no. 3.
 • Gallroy J., 2006, Adjudication norms, dispute settlement regimes and international tribunals. The status of "Environmental Sustainability" in international jurisprudence, Stanford Journal of International Law, vol. 42. van Hees S., 2014, Sustainable development in the EU: redefining and operationalizing the concept, Ultrecht Law Review, vol. 10, iss. 2.
 • Horn L., 2007, Globalization, sustainable development and the common concern of humankind, Macquire Law Review, vol. 7.
 • Horn L., 2013, Rio+20 United Nations Conference on sustainable development: is this the future we want?, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Laws, vol. 9, iss. 1.
 • [http1] http://earthcharter.org (7.06.2016).
 • [http2] https://sustainabilitytreaties.org (7.06.2016).
 • [http3] https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/EPLP-031-rev3.pdf (7.06.2016).
 • [http4] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en (7.06.2016).
 • Implementing Agenda 21: Report of the Secretary-General, U.N. Doc. E/CN.17/2002/PC.2/7, 2002.
 • International Law Association, 2002, Committee on Legal Aspects of Sustainable Development, Searching for the Contours of International Law in the Field of Sustainable Development, http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/533FC580-57AE-4139-AD5793B9A1C5AEEE (7.06.2016).
 • Lowe V., 1999, Sustainable developments and unsustainable arguments, [w:] International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, eds. A. Boyle, D. Freestone, Oxford University Press, New York.
 • Mayeda G., 2004, Where should Johannesburg take us? Ethical and legal approaches to sustainable development in the context of international enviromnental law, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 15.
 • Nanda V., 2005, Sustainable development, international trade and the Doha Agenda for Development, Chapman Law Review, vol. 8.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, www.un-documents.net/our-common-future.pdf, akapit 27 (7.06.2016).
 • Report of the World Summit on Sustainable Development, 2002, Johannesburg, South Africa, 26 August - 4 September, A/CONF.199/20.
 • Rest A., 1999, Enhanced implementation of the biological diversity convention by judicial control, Environmental Policy and Law, vol. 29.
 • Ross A., 2009, Modern interpretations of sustainable development, Journal of Law and Society, vol. 36, no. 1.
 • Ruhl J., 2008, Law for sustainable development: work continues on the Rubik's Cube, Tulsa Review, vol. 44.
 • Sands P., 1994, International Law in the Field of Sustainable Development, British Yearbook of International Law, vol. 65.
 • Sands P., 2003, Principles of International Environmental Law, vol. I, Cambridge University Press.
 • Wilkins H., 2008, The integration of the pillars of sustainable development: a work in progress, McGill International Journal of Sustainable Development Law & Policy, vol. 4, no. 2.
 • WWF, Living Planet Report 2008, www.wwf.se/source.php?id=1199652, s. 1 (7.06.2016).
 • Ziemblicki B., 2015, Kilka refleksji nad relacjami pomiędzy ochroną środowiska i prawami człowieka, [w:] Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. E. Karska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.